(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

O czym pamiętać przed podpisaniem umowy z nowym partnerem biznesowym?

Poszerzanie współpracy biznesowej to jeden z nieodzownych elementów rozwoju firmy. Aby zminimalizować ryzyko podpisania kontraktu z nieuczciwym podmiotem, warto już na star-cie precyzyjnie prześwietlić potencjalnego kontrahenta. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

O czym pamiętać przed podpisaniem umowy z nowym partnerem biznesowym?

Jak wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, w IV kwartale 2021 roku aż jedna trzecia mikro-, małych i średnich firm zmagała się ze zleceniodawcami, którzy nie chcą płacić przez co najmniej 60 dni od wyznaczonego terminu. Największe kłopoty ze ściąganiem należności miał handel — w minionych 6 miesiącach niesolidnych płatników opóźniających regulowanie zobowiązań przez ponad 60 dni miało aż 43 proc. firm handlowych! Zdaniem przedsiębiorców przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim zatory płatnicze, według połowy wierzycieli ich dłużnicy nie płacą, bo sami nie otrzymują wynagrodzenia za swoje towary czy usługi. Ale niemal czterech na 10 wierzycieli uważa, że opóźnienia są zamierzone, bo zleceniodawca po prostu kredytuje się ich kosztem (33 proc.) lub jeszcze gorzej, działa z myślą o wyłudzaniu towaru czy usług (4 proc.).

Czy zaległości płatniczych da się uniknąć?

Nawet mimo usilnych starań nie sposób całkowicie wyeliminować ryzyka zatorów płatniczych. Ich przyczyny są bowiem wielowymiarowe, a nierzadko spowodowane nieprzewidzianymi zaskakującymi dla samego dłużnika okolicznościami. Dzięki sprawdzonym narzędziom można jednak skutecznie minimalizować ryzyko zawarcia umowy z nierzetelnym kontrahentem, chronić swój portfel, dobry wizerunek i… nerwy. Od czego zacząć?

3 skuteczne sposoby na sprawdzenie firmy

1. Sprawdź, czy firma rzeczywiście istnieje

Pierwszym krokiem do zabezpieczenia swoich interesów przed podpisaniem umowy z nowym partnerem biznesowym powinno być sprawdzenie danych rejestrowych firmy. Choć trudno w to uwierzyć, zawieranie kontraktów na dane nieistniejących podmiotów to wciąż żywy problem przedsiębiorców. Jak sprawdzić, czy firma rzeczywiście istnieje?

Jeśli Twój potencjalny partner biznesowy prowadzi biznes w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, informacji o firmie szukaj w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zaglądając do CEIDG, dowiesz się, czy firma, z którą zamierzasz nawiązać współpracę: jest zarejestrowana, nie została wykreślona z rejestru, nie jest zawieszona. Dowiesz się także, czy jej dane, które otrzymałeś, zgadzają się z oficjalnym zapisem w rejestrze;
  • spółki prawa handlowego, np. spółki z o.o. – zajrzyj do bazy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

2. Zweryfikuj, czy potencjalny kontrahent nie ma zaległości podatkowych

Brak terminowych płatności względem Urzędu Skarbowego i ZUS-u to jednoznaczny sygnał, że sytuacja finansowa firmy pozostawia wiele do życzenia. Zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że potencjalny kontrahent terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Jak to zrobić?

Wniosek o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego możesz złożyć sam. Z dokumentu dowiesz się, czy Twój kontrahent:

  • terminowo składa deklaracje i inne dokumenty, do których złożenia był obowiązany;
  • zawarł w złożonych deklaracjach lub dokumentach wszystkie czynności, do których wykazania był obowiązany;
  • zalega z płatnościami podatków wynikających z deklaracji lub innych dokumentów.

Abyś mógł otrzymać zaświadczenie z US, będziesz potrzebował zgody sprawdzanego podmiotu. Możesz być jednak pewien, że jeśli Twój kontrahent nie ma nic do ukrycia, a do swojego biznesu podchodzi równie odpowiedzialnie co Ty, nie będzie miał żadnego problemu z udzieleniem takiej zgody.

Zaświadczenie potwierdzające terminowe opłacanie składek ZUS może otrzymać wyłącznie płatnik. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś poprosił klienta o przedstawienie takiego dokumentu.

Z pewnością warto zajrzeć też do działającego od grudnia ub.r. jawnego Krajowego Rejestru Zadłużonych, gdzie wystarczy wpisać nr NIP lub imię, nazwisko i Pesel by dowiedzieć się czy firma lub jej właściciel nie mają postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz bezskutecznych egzekucji komorniczych.

3. Zweryfikuj, czy potencjalny kontrahent nie ma długów względem innych podmiotów i instytucji

Wybierając Raport rozszerzony, sprawdzisz także zadłużenie wobec banków figurujące w bazach BIK i ZBP (aby uzyskać dostęp do takich danych, konieczne będzie posiadanie pisemnego upoważnienia sprawdzanego). Dodatkowym elementem raportu rozszerzonego jest także Wskaźnik Ryzyka MŚP wyliczany na podstawie danych zawartych w systemach BIG InfoMonitor i BIK ,pomaga ocenić wiarygodność płatniczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Firmę sprawdzisz w Rejestrze Dłużników BIG po podpisaniu z BIG InfoMonitor umowy ramowej oraz akceptacji oferty uzgodnionej z doradcą BIG. Obie te czynności możesz zrobić wygodnie i szybko — w 100% online.