Beata Niedzballa

TRENER PSYCHOLOG, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH, LIFE COACH

BEATA ZAWODOWO ZAJMUJE SIĘ LIFE COACHINGIEM ORAZ DIAGNOSTYKĄ PSYCHOLOGICZNĄ, JEST TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.

"NIE MOŻESZ MIEĆ LEPSZEGO JUTRA, JEŚLI CAŁY CZAS MYŚLISZ O WCZORAJ (CHARLES F. KETTERING)"

Motto

Trener, psycholog: Beata Niedzballa

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła Wrocławską Szkołę Trenerów. Zawodowo zajmuje się Life Coachingiem oraz diagnostyką psychologiczną. Od 2014 r. prowadzi własną pracownię psychologiczną. Najczęściej pomaga osobom w kryzysach rozwojowych (poczucie zagubienia, brak celu w życiu, brak rozwoju zawodowego i osobistego) oraz sytuacjach wyzwania, gdzie osoby doświadczają trudności w związku z powstałą w ich życiu nagłą zmianą. Pracuje z klientami nad poprawą ich poczucia własnej wartości oraz sposobami radzenia sobie ze stresem.

Zanim została trenerem, zdobywała doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy, gdzie aktywizowała osoby bezrobotne oraz prowadziła spotkania dotyczące aktywnego poszukiwania pracy. Zajmowała się także rekrutacją na stanowiska niskiego i średniego szczebla oraz negocjowała telefonicznie ze stronami postępowań egzekucyjnych. Swoją wiedzę psychologiczną i doświadczenie wykorzystuje w biznesie, gdzie implementuje m.in. skuteczne metody zarządzania stresem oraz emocjami, a także doradza w zakresie budowania zespołów, dobrej komunikacji czy asertywności.

Jak prowadzę szkolenia?

Dbam o atmosferę w grupie – dobre samopoczucie sprzyja lepszej pracy. Moje szkolenia prowadzę głównie warsztatowo. Uważam, że podczas doświadczania możemy przyswoić najwięcej wiedzy oraz umiejętności. Dbam także o to, aby grupa była aktywna poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, scenki, itp. Skupiam się na tym, aby przekazać nie tylko wiedzę na dany temat, lecz żeby każdy uczestnik już w trakcie szkolenia rozpoczął proces zdobywania umiejętności i potrafił z nich korzystać również poza salą szkoleniową.


„Pani Beata jest odpowiednią osobą do prowadzenia szkoleń. Zauważalny pełen profesjonalizm w tym co robi. Ze szkolenia wynoszę pełną satysfakcje, że brałam w nim udział. Narzędzia, które otrzymałam wdrożyć w swoją prace codzienną, ale też i życie prywatne. Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie, forma szkolenia również.”

Beata Fojcik, Doradca, Multiko S.C.

  • PSYCHOLOG, AKREDYTOWANY COACH ACC ICF, TRENER BIZNESU

  • WŁASNA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA OD 2014 ROKU

  • TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DOŚWIADCZENIEM

INTELIGENCJA EMOCJONALNA | PANOWANIE NAD EMOCJAMI I STRESEM | WORK-LIFE BALANCE | MOBBING | KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA ASERTYWNOŚĆ | ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE MOTYWACJA I SAMODYSCYPLINA | WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO OPARTY NA PROCESIE COACHINGOWYM | ASSESSMENT CENTER | DEVELOPMENT CENTER