Dawid Rusak

Dawid Rusak

WYKŁADOWCA PRAWA PRACY ORAZ TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

DAWID JEST SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, PRAWA PRACY I PRZEPISÓW BHP

"Mądrość jest córką doświadczenia (Leonardo da Vinci)"

Motto

Dawid Rusak

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wieloletni pracownik administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej (prawie 20 letni staż pracy w instytucjach kontrolnych). Obecnie pełni funkcję kierowniczą w państwowej instytucji kontrolnej. Praktykę zawodową łączy z pracą naukowo-dydaktyczną. Doświadczony i długoletni wykładowca prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych.

Dawid prowadzi szkolenia oraz warsztaty m.in. w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Jest specjalistą w zakresie prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.