Krzysztof Kras

Trener sprzedaży, animator wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym

Trener rozwoju osobistego, sprzedaży oraz zarządzania, Coach.

"Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać – Les Brown"

Motto

Animator wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym: Krzysztof Kras

Trener rozwoju osobistego, sprzedaży oraz zarządzania, Coach, Specjalista w zakresie psychologii biznesu, Animator wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, Autor książek i publikacji.  Jest specjalistą z doświadczeniem w branży szkoleniowej sięgającym 1994 roku. Szkolenia, które prowadzi obejmują swoim zakresem zagadnienia z zarządzania sprzedażą, ludźmi, budowania zespołów (team-building), zarządzania sobą w czasie, komunikację interpersonalną, a także reakcję na stres.

W swojej praktyce trenerskiej stosuje autorskie metody prowadzenia zajęć. Tworzy scenariuszowe gry edukacyjne – w tym gry terenowe – sięga również po parateatralne formy. W swojej karierze rozwijał i szkolił również przyszłych trenerów biznesu. Jest autorem książek i szeregu publikacji o tematyce biznesowej.

Prowadząc szkolenia zachęca słuchaczy do refleksji nad istotną rolą otwartej postawy i chęci rozwoju, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jego szkolenia cechuje duże nasycenie praktyczną wiedzą oraz przykładami pochodzącymi z rynku. Uczestnicy szkoleń Krzysztofa mogą liczyć na swobodną i angażującą atmosferę oraz osobiste zaangażowanie trenera, który dokłada wielu starań, aby sukces szkolenia przekładał się na uzyskiwane rezultaty w późniejszym okresie.
W swojej karierze zawodowej stworzył wiele inicjatyw propagujących etyczne zasady w biznesie i funkcjonowaniu firm. Swobodnie poruszając się w różnorodnych środowiskach, potrafi z łatwością angażować ludzi do działania. Aktywnie działa na rzecz regionu, z którego pochodzi – organizując i uczestnicząc w wielu wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.

Prywatnie:

Prywatnie pasjonuje się podróżami oraz sportami górskimi. W wolnych chwilach rozwija swoje zainteresowania muzyczne, śpiewając oraz grając na gitarze.


Projekty zrealizowane między innymi dla:

PFLEIDERER POLSKA, VEKA POLSKA, CHESPA, KOMSA POLSKA, SURFLAND, FILPLAST, BEL-POL, DAKO, BRAAS POLSKA, RUP CERAMIKA, LAFRGE DACHY, GÓRAŻDZE, W-SUPPORT, UZIN POLSKA, IMPEL, MERCATOR MEDICAL, META, SILEKOL, AQUAPOL POLSKA, FRW, DRAFTEL