Krzysztof Michalak

TRENER SPRZEDAŻY ORAZ NLP, TRENER TECHNIK SPRZEDAŻY

KRZYSZTOF TO PRAKTYK ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM I ROZWOJEM BIZNESU W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I ROZWOJU ZESPOŁU HANDLOWYCH

"NIE SĄDZĘ, BY KTOKOLWIEK URODZIŁ SIĘ ZE SMYKAŁKĄ DO HANDLU. ZA TO KAŻDY Z NAS MA SZANSĘ ZOSTAĆ TYM, KIM ZECHCE. (FRANK BETTGER)"

Motto

Trener sprzedaży: Krzysztof Michalak

Przez wiele lat Dyrektor Handlowy Vetrex S.A.; praktyk zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem biznesu jak: planowanie i zarządzanie sprzedażą, zarządzanie pracownikami oraz zespołem, rekrutacja i szkolenia. Profesjonalne wykształcenie zdobył m.in.: na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Zarządzanie, w ICAN Institute w ramach programu menedżerskiego, we Francuskim Instytucie Gospodarki oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Zawodowo zajmuje się obszarami zarządzania oraz sprzedaży. Przez wiele lat odpowiadał za tworzenie i kierowanie zespołem sprzedażowym w firmie Vetrex S.A., a także planowaniem kanałów sprzedaży, pozyskiwaniem pracowników oraz ich rozwojem poprzez szkolenia wewnętrzne. Przyczynił się do sukcesu firmy, która z lokalnego biznesu stała się jednym z europejskich liderów sprzedaży i produkcji stolarki PVC oraz aluminium.

Karierę trenerską rozpoczął, jako trener wewnętrzny odpowiadając za rozwój i wyniki sprzedażowe kilkunastu handlowców. Wraz z rozwojem firmy jego odpowiedzialność za rozwój kompetencji pracowników wzrosła do grupy osób ze 190 punktów handlowych. W 2011 uzyskał certyfikaty trenerskie. Krzysztof prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania pracownikami oraz firmą, z uwzględnieniem kwestii tworzenia zespołów oraz procedur zapewniających sukces rynkowy. Bazując na swoich doświadczeniach wykorzystuje praktyczny charakter przekazywanej wiedzy oraz technik doskonalenia kompetencji. Swoich słuchaczy stara się zachęcić do sumiennego podejmowania systematycznych działań w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jak prowadzę szkolenia?

Prowadząc szkolenia łączę zagadnienia teoretyczne z praktycznym wymiarem poznanych treści, korzystając z przykładów oraz sytuacji, które zachodzą na rynku. Słuchaczy zachęcam do działania według podejścia systematycznego, zamiast projektowego, w którym szkolenie staje się punktem startowym w rozwijaniu kompetencji.


Dotychczas współpracowałem m.in. z:

SPRZEDAŻ I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ | TECHNIKI SPRZEDAŻY | NLP | ROZWIJANIE DZIAŁÓW HANDLOWYCH | BUDOWA SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW HANDLOWYCH