Małgorzata Rusak

WYKŁADOWCA AKADEMICKI W ZAKRESIE KADR I PŁAC

MAŁGORZATA JEST SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ I DLUGOLETNIM PRACOWNIKIEM SŁUŻB FINANSOWO-RACHUNKOWYCH. POSIADA CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO WYDANY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW.

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy. (Albert Einstein)"

Motto

Wykładowca akademicki: Małgorzata Rusak

Absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. Doświadczony, długoletni pracownik służb finansowo-rachunkowych. Obecnie samodzielna księgowa oraz kierownik działu kadr w podmiocie gospodarczym działającym w branży budowlanej. Wykładowca akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. Długoletnie doświadczenie zawodowe pozwala na praktyczne podejście do pracy naukowo-dydaktycznej.

Małgorzata prowadzi szkolenia w zakresie min.

Małgorzata prowadzi szkolenia, w tym warsztaty w zakresie obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz ubezpieczeń społecznych.