Robert Jaworski

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, TRENER OŚWIATY, COACH, EDUKATOR, INSPIRATOR, DORADCA

"„MOGĘ ZMIENIĆ TYLKO SIEBIE, RESZTA JEST KONSEKWENCJĄ TEJ ZMIANY” RJ (motto)"

Motto

Trener: Robert Jaworski

Specjalizuje się w szkleniach z zakresu rozwoju osobistego, budowania i podtrzymywania relacji w tym relacji z klientem, budowania zespołów, jasnego komunikowania się i udzielania informacji zwrotnej. Jego doświadczenie to ponad 12 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 500 godzin wsparcia indywidualnego w tym coachingu. Pracował z przedsiębiorcami, dyrektorami, menadżerami.

Jest autorem ponad 20 programów szkoleniowych oraz dwóch innowacyjnych narzędzi do zarządzania i komunikacji. W swojej pracy wykorzystuje sprawdzone narzędzia i kieruje się przekonaniem: „poczujesz / doświadczysz – uwierzysz”. Na przestrzeni ostatnich 10 lat przygotował i zrealizował z sukcesem minimum 20 projektów edukacyjnych w tym międzynarodowych. Twórca rzeczy niemożliwych…


Pociągają mnie projekty społeczno-edukacyjne. W swoim życiu zawodowo-społecznym pełniłem funkcję m.in.:

 • Wiceprzewodniczącego Zarządu TPD Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Członek Rady Reprezentantów i współzałożyciel Wałbrzyskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych
 • były członek Komisji Konsultacyjno – Opiniującej w starostwie powiatowym w Wałbrzychu
 • reprezentant z ramienia NGO’s w zespole konsultacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska
 • Absolwent:

  Uniwersytetu Opolskiego, wydziału historyczno – pedagogicznego na kierunku pedagogika w zakresie „terapia pedagogiczna i doradztwo zawodowe”

 • Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie „Coaching”

 • Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w zakresie „Trener Biznesu – Biznes trenera”

 • Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z Krakowa w zakresie „Szkoła Trenerów”

 • VOSS + PARTNER Institut fur Beratung + Training in Wirschaft w zakresie „Szkoła trenerów”

 • Instytut im. Adama Mickiewicza jednostkę Ministerstwa Kultury w zakresie „Trener Instytucji Kultury”

 • OSSERVATORIO STORYTELLING Milan w zakresie „Storytelling w szkoleniach i doradztwie”