Sebastian Starnawski

PRACOWNIK PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KONTROLNEJ, WYKŁADOWCA PRAWA PRACY

SEBASTIAN SPECJALIZUJE SIĘ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU CZASU PRACY (TAKŻE W PODMIOTACH MEDYCZNYCH) ORAZ SZKOLI Z ZAKRESU PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW.

"Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę (Jim Rohn)"

Motto

Wykładowca prawa pracy: Sebastian Starnawski

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi.

Od 10 lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie.

Sebastian specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników. (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.