Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

TOMASZ JEST EKSPERTEM PRAWA PRACY, CZASU PRACY I BPH W ZAKRESIE WYPADKÓW PRZY PRACY

"Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce. (Daniel Webster)"

Motto

Ekspert prawa pracy: Tomasz Krzemienowski

Absolwent prawa. Zastępca Dyrektora jednostki lokalnej państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. W latach 2006 -2014 kierował Sekcją Prawną ww. instytucji. W latach 2007 – 2010 nadzorował ponadto kwestie dotyczące legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz obcokrajowców. Doświadczony praktyk, autor publikacji z zakresu prawa pracy, od wielu lat związany także z Wyższą Szkołą Bankową, jako jej wykładowca i kierownik naukowy kierunku Kadry i płace. Tomasz prowadzi szkolenia m.in z z prawa pracy i najnowszych zmian w prawie pracy, a także przepisów dotyczących czasu pracy.

Specjalizuje się również w szkoleniach na temat mobbingu, zachowań dyskryminacyjnych, praw i obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Ponadto, prowadzi warsztaty z innych obszarów, m.in kadr i płac: z zakresu elastycznych form zatrudniania, odpowiedzialności stron stosunku pracy, dopuszczalnej kontroli pracowników w miejscu pracy. Jest ekspertem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny pracy w zakresie min. wypadków przy pracy.