(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Finansowanie szkoleń w formie abonamentu

WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA SZKOLEŃ I USŁUG ROZWOJOWYCH W WYGODNYCH TRANSZACH

Zachęcamy do swobodniejszego finansowego rozwoju Kadry poprzez zakup usług szkoleniowych dedykowanych w jednej z 3 form miesięcznego abonamentu. Główna korzyść, to możliwość finansowania procesu szkolenia korzystając już z ich efektów. Wybierając formę abonamentu można bez jednorazowego obciążenia budżetu w sposób łagodny zapewnić najwyższe umiejętności zatrudnianym pracownikom i uniknąć kosztów i strat będących wynikiem popełnianych przez niewyszkoloną kadrę błędów. Różnorodność pakietów abonamentu dodatkowo pozwoli na optymalizację inwestycji oraz uniezależnia ją choćby od sezonowości przychodów.

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z FINANSOWANIA SZKOLEŃ W FORMIE ABONAMENTU?

.


JAK WYGLĄDA PROCES FINANSOWANIA SZKOLEŃ I USŁUG ROZOWJOWYCH?

Wybierz Szkolenie

1.

Wybierasz dowolne szkolenie z naszej oferty, w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie, które chciałbyś zrealizować dla Twojego zespołu. Możesz zaplanować dowolną liczbę sesji i tematów.

Skontaktuj sie

2.

Kontaktujesz się z nami i w trakcie zapytania ofertowego, zgłaszasz chęć finansowania w formie ratalnej / wypełniasz formularz kontaktowy, komunikując chęć skorzystania z wybranego pakietu.

Podpisz umowę

3.

Podpisujesz umowę i otrzymujesz od nas co miesiąc fakturę vat (przez wybrany okres), szkolenie realizujemy w dowolnym terminie, nawet przed pierwszą wpłatą.

REGULAMIN FINANSOWANIA SZKOLEŃ W RAMACH „ABONAMENTY SZKOLENIOWEGO”

1. Z oferty mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, firmy i instytucję. Finansowanie szkoleń w postaci abonamentu nie dotyczy osób prywatnych.

2. W przypadku wyboru płatności ratalnych, wartość szkolenia która dzielona jest przez liczbę wybranych miesięcy jest wartością nominalną. Wartość usługi nie obejmuje żadnych dodatkowych rabatów.

3. Z oferty możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami i zgłaszając chęć wyboru tej formy płatności.

4. Oferta obejmuje jedynie usługi dedykowane i szkolenia realizowane w siedzibie Klienta, nie dotyczy szkoleń otwartych.

5. Abonament szkoleniowy umożliwia podzielenie płatności w formie jednej z trzech form: 3, 6, lub 12 miesięcy – nie umożliwiamy finansowania w większej liczbie transz.

Masz pytania związane z naszym abonamentem szkoleniowym? Chcialbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

WYBIERZ OFERTĘ „ABONAMENTU SZKOLENIOWEGO”

Skontaktuj się z naszym doradcą