Początkujący menedżer czyli jak stać się liderem zespołu?

Wybierz termin szkolenia:

Praktyczny kurs menedżerski z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Celem kursu dla początkujących menedżerów jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku. Początkujący menedżer staje przed wieloma wyzwaniami szczególnie w zakresie zbudowania autorytetu oraz świadomego i skutecznego oddziaływania na swoich pracowników poprzez nieprzypadkowe motywowanie, dyscyplinowanie, komunikowanie się.

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga sprawdzonych umiejętności. Moduły, które zawarliśmy w niniejszym programie kursu, skupiają się na przedstawieniu uczestnikom ich roli i odpowiedzialności. Zawierają tematy związane z przywództwem, asertywnością i zarządzaniem emocjami. W trakcie warsztatu uczestnicy otrzymają wskazówki, które umożliwią im wypracowanie własnych standardów postępowania w określonych sytuacjach, np. dowiedzą się jak wygłosić expose. Otrzymają gotowe narzędzia niezbędne do skutecznego sprawowania funkcji menedżera.

Jeżeli szukasz szkolenia z zarządzania...

….ponieważ brakuje Ci zdecydowania i pewności siebie w delegowaniu zadań pracownikom.

…ponieważ trudno jest Ci odnaleźć się w (nowej) roli menedżera.

…ponieważ chciałbyś komunikować się się lepiej i efektywniej w zespole.

…ponieważ chciałbyś wzmacniać wyróżniające się postawy Twoich podwładnych.

…ponieważ być może wydaje Ci się, że wyrażasz swoje opinie niejasno.

…ponieważ w niektórych sytuacjach nie jesteś asertywny.

Zapraszamy na praktyczny kurs menedżerski!

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy poruszane na kursie menedżerskim

Świadomość roli i funkcji menedżera

Rozpoczynając karierę na stanowisku kierowniczym należy uświadomić sobie, jak ważną rolę przyjmujemy – to z niej wynika ogromna odpowiedzialność za powierzone zasoby, a szczególnie za ten najważniejszy i najbardziej złożony – ludzi.

Zdefiniowanie kluczowych cech i umiejętności

Menedżer nie może się wahać, musi być pewien swoich umiejętności. Drugi moduł szkolenia odpowiada na pytanie, jakie cechy, umiejętności i postawy determinują skuteczność menadżera. Uczestnicy dokonają również pogłębionej analizy swoich atutów i deficytów, potrzeb i wartości, w myśl zasady: „samoświadomość to niewidoczny dla oka, ukryty pierwiastek skuteczności”

Pojęcia asertywności

Postawa asertywna wymaga traktowania innych ludzi nie jako przeciwników, lecz jako godnych partnerów i równorzędnych rozmówców. Dobry menedżer powinien potrafić jasno i pewnie wyrazić swoją opinię, czy też krytykę bez agresji i manipulacji. Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak być stanowczym „bez przemocy”, otwartym wobec innych i zarazem pewnym i zdecydowanym. Asertywność to nie talent, nie dar od losu. To umiejętność, której trzeba się nauczyć.

Empatia i zarządzanie emocjami

Empatia stanowi jedną z najważniejszych cech dobrego menedżera. Każdy biznes robiony jest przez i dla ludzi, stąd też najlepsi przywódcy dbają i interesują się ludźmi. Rozmawiają z nimi, słuchają ich i starają się zrozumieć ich emocje. Dzięki umiejętności zarządzania emocjami dobry szef potrafi skutecznie negocjować, łagodzić sytuacje konfliktowe, przewodzić pod presją czasu, podejmować trudne i ryzykowne decyzje.

Reguły to klucz

Każdy pracownik musi wiedzieć jakiej wydajności i jakości pracy się od niego oczekuje. Dyscyplinowanie i korygowanie pracowników w świetle niejasnych standardów przynosi chaos i niezrozumienie. Dobry lider musi wiedzieć jak komunikować swoje oczekiwania. Na kursie menedżerskim słuchacze nauczą się precyzować szefowskie reguły oraz poznają zasady jak konsekwentnie i skutecznie zniechęcać pracowników do pewnych zachowań oraz wzmacniać wyróżniające się postawy.

Budowanie autorytetu menedżera

Zbudowanie autorytetu to najważniejsze zadanie, jakie staje przed początkującym menedżerem. W tym module uczestniczący dowiedzą się co buduje, a co rujnuje autorytet szefa oraz jak budować relacje oparte na zaufaniu i odpowiedzialności.

Menadżer: mediator czy sędzia?

Menedżer posługujący się metodami skutecznej komunikacji to osoba, która potrafi szybko i sprawnie uporać się z sytuacją kryzysową w zespole. Moduł ten skupia się na aspekcie rozwiązywania konfliktów, z którymi prędzej czy później spotka się każdy szef.

Delegowanie zadań

Delegowanie obowiązków bywa trudne, szczególnie zaś dla osób mocno przyzwyczajonych do swoich kompetencji oraz dla perfekcjoni-stów. Warto pamiętać, że w bycie doskonałym liderem wpisana jest umiejętność dzielenia się władzą, a delegowanie zadań stanowi podstawę skutecznego zarządzania organizacją. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak delegować zadania, aby zmotywować pracowników i rozwijać ich kompetencje.

Poznaj wszystkie tematy

Co zyskasz biorąc udział w kursie menedżerskim?

Biorąc udział w kursie menedżerskim ugruntujesz wiedzę związaną z asertywnością, dzięki czemu będziesz efektywnie komunikować się z członkami zespołu.
Na szkoleniu poznasz zasady komunikacji i systemów ocenienia, co pozwoli Ci sprawniej kierować zespołem i wyznaczać cele.
Szkolenie pozwala poznać własne deficyty wiedzy i umiejętności – otrzymasz wskazówki dotyczące kierunku rozwoju osobistego.
Przekażemy praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci rekrutacje i wdrażenie nowych osób w struktury firmy.
Będziesz bardziej świadomy swojej roli i odpowiedzialności na nowo objętym stanowisku
Kurs menedżerski pomaga wyznaczyć odpowiedni kierunek w zakresie budowy autorytetu szefa i umiejętności związanych z oddziaływaniem na zespół.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W KURS MENEDŻERSKI?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 2-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Wartość inwestycji w szkolenie menedżerskie online:

1290 PLN
netto

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Sprawdź najbliższe terminy kursu dla menedżerów

Najbliższa edycja kursu już w dniach 16–17.02.2022, Szkolenie online

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

16–17 .02.22

Szkolenie online

Robert Buszta

Zapisuje się

25–26 .04.22

Szkolenie online

Robert Buszta

Zapisuje się

21–22 .06.22

Szkolenie online

Robert Buszta

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Szkolenie online

najbliższe szkolenie:

16–17 .02.2022
Platforma Zoom
2 dni, szkolenie realizowane w godz. 09:00 - 15:00.
Sprawdź w Google Maps

Szkolenie online

najbliższe szkolenie:

25–26 .04.2022
Platforma Zoom
2 dni, szkolenie realizowane w godz. 09:00 - 15:00.
Sprawdź w Google Maps

Szkolenie online

najbliższe szkolenie:

21–22 .06.2022
Platforma Zoom
2 dni, szkolenie realizowane w godz. 09:00 - 15:00.
Sprawdź w Google Maps

POZNAJ OPINIE INNYCH UCZESTNIKÓW

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było świetne przygotowane. Trenerka odpowiadała na pytania, na bieżąco rozwiewała wątpliwości. Mogę polecić je innym osobom, któ(...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było świetne przygotowane. Trenerka odpowiadała na pytania, na bieżąco rozwiewała wątpliwości. Mogę polecić je innym osobom, które chcą się doszkolić w tematyce budowania zespołu, delegowania zadań, udzielania opinii zwrotnej i motywowania.

Monika Świerczewska

Super szkolenie dla osób wkraczających w świat menedżerów. Ogrom wiedzy i informacji otwiera umysł na własne zachowania wobec naszego otoczenia "biznesowego". Wiele kluczowych informacji pozwoli (...)

Super szkolenie dla osób wkraczających w świat menedżerów. Ogrom wiedzy i informacji otwiera umysł na własne zachowania wobec naszego otoczenia "biznesowego". Wiele kluczowych informacji pozwoli nam być lepszą osobą wobec pracowników, czego efektem powinna być lepsza atmosfera w firmie. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marcin Wiencek
kierownik | Indu Pro Sp. z o.o.

Szkolenie było ekstra. Nigdy nie udało mi się usiedzieć 1 godz. na szkoleniu, siedziałem 10 godz., więc było super! Dzięki Trener Małgorzata Wojciechowska, zmieniłem (...)

Szkolenie było ekstra. Nigdy nie udało mi się usiedzieć 1 godz. na szkoleniu, siedziałem 10 godz., więc było super! Dzięki Trener Małgorzata Wojciechowska, zmieniłem nastawienie do szkoleń, które bywały nudne. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Bartosz Krawczyk
serwisant | AG Serwis s.c.

Szkolenie, które pozwala uświadomić sobie i zrozumieć zasady ważne przy kierowaniu grupą. Nauka postępowania, która pozwala bezpieczniej i pewniej stawiać pierwsze kroki w trudnej roli (...)

Szkolenie, które pozwala uświadomić sobie i zrozumieć zasady ważne przy kierowaniu grupą. Nauka postępowania, która pozwala bezpieczniej i pewniej stawiać pierwsze kroki w trudnej roli menedżera. Szkolenie daje szanse na docenienie roli lidera i uświadomienie sobie znaczenia oceny siebie w tej roli. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marek Szwiec

Były poruszane bardzo ciekawe tematy. Najbardziej zaciekawiło mnie jak delegować zadania na inne osoby i budować sobie autorytet w zespole. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Były poruszane bardzo ciekawe tematy. Najbardziej zaciekawiło mnie jak delegować zadania na inne osoby i budować sobie autorytet w zespole. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marek Janoszek
Referent | Ista Shared Services Polska sp. z o.o.

Jestem bardzo zadowolona z poziomu szkolenia, jego zakresu oraz profesjonalizmu prowadzącej. Zdobyta wiedza pozwoli mi na wdrożenie wielu pomysłów i zmianę w sposobie kierowania zespołem. Niezwykł(...)

Jestem bardzo zadowolona z poziomu szkolenia, jego zakresu oraz profesjonalizmu prowadzącej. Zdobyta wiedza pozwoli mi na wdrożenie wielu pomysłów i zmianę w sposobie kierowania zespołem. Niezwykła charyzma i sposób przekazywania wiedzy przez p. Małgorzatę inspiruje do podejścia pracy nad sobą i pokazuje mi, że nie należy bać się zmian oraz tego, że się "nie wie", ale działać jako początkujący Menedżer. Dziękuje.  Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Małgorzata Panek
marketing i współpraca | Dom Art Styl

Bardzo dużo przykładów potwierdzających teorię. Skupienie uwagi na potrzebach i oczekiwaniach kursantów. Szeroki zakres istotnych tematów. Kompendium wiedzy dla początkującego menedżera ;). (...)

Bardzo dużo przykładów potwierdzających teorię. Skupienie uwagi na potrzebach i oczekiwaniach kursantów. Szeroki zakres istotnych tematów. Kompendium wiedzy dla początkującego menedżera ;). Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Anna Szindzielorz
menedżer ds. marketingu | Fadome Sp. z o.o. Sp. k.

Szkolenie bardzo ciekawe, zakres szkolenia bardzo obszerny i inspirujący do dalszego zagłębiania wiedzy.

Szkolenie bardzo ciekawe, zakres szkolenia bardzo obszerny i inspirujący do dalszego zagłębiania wiedzy.

Eliza Zduńczyk
Dyrektor HR | L.I.T.

Szkolenie bardzo interesujące, pomocne w dalszej pracy, realizujące i odpowiadające na pytania, sposób prowadzenia szkolenia - super.

Szkolenie bardzo interesujące, pomocne w dalszej pracy, realizujące i odpowiadające na pytania, sposób prowadzenia szkolenia - super.

Agnieszka Sotkiewicz
kierownik | KOWET

Kurs menedżerski był bardzo rzetelny i profesjonalny. Dał mi duża wiedzę i usystematyzował moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Cieszę się że mogłem (...)

Kurs menedżerski był bardzo rzetelny i profesjonalny. Dał mi duża wiedzę i usystematyzował moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Cieszę się że mogłem uczestniczyć w szkoleniu.

Marcin Lemiszewski
Kierownik Akademii Muzycznej w Warszawie | WBS

Szkolenie było bardzo rzetelne i profesjonalne. Dało mi duża wiedzę i usystematyzowało moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Ciesze się że mogł(...)

Szkolenie było bardzo rzetelne i profesjonalne. Dało mi duża wiedzę i usystematyzowało moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Ciesze się że mogłem uczestniczyć w szkoleniu.

Marcin Lemiszewski
Kierownik Akademii Muzycznej w Warszawie | WBS

Opinie Google o firmie WITALNI

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

„Uczestniczyłam w krótkim indywidualnym szkoleniu dla menedżerów prowadzonym przez Panią Małgorzatę Wojciechowską z firmy Witalni z Wrocławia. Pani Małgorzata jest wyśmienitym szkoleniowcem, trenerem i ekspertem w dziedzinie zarządzania ludźmi, wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną popartą wieloma przykładami z życia i doświadczeniem. Za sprawą Pani Małgorzaty, profesjonalnie przygotowanej na każde spotkanie / sesję, nie tylko pod względem tematyki szkolenia dopasowanym do indywidualnych potrzeb, ale także pod względem dydaktycznym, mogłam poszerzyć posiadaną wiedzę, ale także dowiedzieć się o wielu nowych technikach i sposobach budowania relacji biznesowych oraz zgłębić wiedzę o sobie samym. (…)”

Marta Miller | DS Smith Polska sp. z o.o.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przeciągając myszką logotypy w prawo lub lewo.
Wszystkich Klientów Witalnych znajdziesz na tej stronie – klik

 

Początkujący Menedżer – kilka najczęściej zadawanych pytań

Dlaczego warto zdecydować się na kurs menedżerski?

Nasz kurs menedżerski pozwoli Tobie nabrać pewności w zarządzaniu. Dowiesz się jak zbudować swój autorytet w roli szefa, wygłosić expose przed zespołem, być jednocześnie wymagającym i wspierających szefem.

Czym ten kurs zarządzania różni się od innych na rynku?

Nasz kurs zarządzania jest adresowany dla początkujących menadżerów, czyli osób które w zarządzaniu zespołem stawiają pierwsze kroki lub chcą zaktualizować i ugruntować wiedzę. Dowiesz się na nim, jakie błędy najczęściej popełniają początkujący menadżerowie i jak się ich ustrzec. W każdym ważnym zagadnieniu związanym z zarządzaniem dostaniesz gotowe recepty, jak postępować. Będziemy pracować na realnych case’ach biznesowych.

Jak ten kurs menadżerski pomoże mi w mojej pracy?

Nasz kurs menadżerski przygotuje Cię wszechstronnie do pełnienia nowej roli w firmie. Zarządzanie to osiąganie celów poprzez pracę innych ludzi. Stąd kluczowe stają się takie umiejętności jak: budowanie autorytetu, empatia, asertywność, skuteczna i angażująca komunikacja, informacja zwrotna i motywowanie pracowników. Pokażemy, jak wyglądają dobre standardy w każdym z tych obszarów i jak w praktyce je zastosować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to skomplikowane zagadnienie. Czy 2-dniowy kurs wystarczy, by je opanować?

W ciągu 2 dni damy Ci solidne podstawy, byś poczuł/a się pewnie w nowej roli. Oczywiście by osiągnąć mistrzostwo w tym temacie, trzeba przede wszystkim praktyki. Podczas szkolenia podpowiemy Ci, jak stosować poznane na szkoleniu techniki w codziennej pracy – podczas delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej i pozamaterialnego motywowania pracowników.

Dodatkowe materiały

„POKOLENIE Y, ZARZĄDZANIE GENERACJĄ W PRACY” Kim są i jak z nimi współpracować? Przeczytaj nasz artykuł o przedstawicielach pokolenia Y, X

Czytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dowiedz się więcej

AUTORYTET SZEFA – JAK GO BUDOWAĆ? Skuteczny szef, to przede wszystkim skuteczny przywódca.

Czytaj artykuł

JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE EMPLOYEE EXPERIENCE?. Dlaczego tworzenie Employee Experience jest ważne dla organizacji?

Czytaj artykuł

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia