(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Początkujący menedżer czyli jak stać się liderem zespołu?

Praktyczny kurs menedżerski z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Celem kursu dla początkujących menedżerów jest wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku. Początkujący menedżer staje przed wieloma wyzwaniami szczególnie w zakresie zbudowania autorytetu oraz świadomego i skutecznego oddziaływania na swoich pracowników poprzez nieprzypadkowe motywowanie, dyscyplinowanie, komunikowanie się.

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga sprawdzonych umiejętności. Moduły, które zawarliśmy w niniejszym programie kursu, skupiają się na przedstawieniu uczestnikom ich roli i odpowiedzialności. Zawierają tematy związane z przywództwem, asertywnością i zarządzaniem emocjami. W trakcie warsztatu uczestnicy otrzymają wskazówki, które umożliwią im wypracowanie własnych standardów postępowania w określonych sytuacjach, np. dowiedzą się jak wygłosić expose. Otrzymają gotowe narzędzia niezbędne do skutecznego sprawowania funkcji menedżera.

Zapisz się lub wybrane osoby na dogodny termin szkolenia: Początkujący Menedżer

Jeżeli szukasz szkolenia z zarządzania...

….ponieważ brakuje Ci zdecydowania i pewności siebie w delegowaniu zadań pracownikom.

…ponieważ trudno jest Ci odnaleźć się w (nowej) roli menedżera.

…ponieważ chciałbyś komunikować się się lepiej i efektywniej w zespole.

…ponieważ chciałbyś wzmacniać wyróżniające się postawy Twoich podwładnych.

…ponieważ być może wydaje Ci się, że wyrażasz swoje opinie niejasno.

…ponieważ w niektórych sytuacjach nie jesteś asertywny.

Zapraszamy na praktyczny kurs menedżerski!

Tematy poruszane na kursie menedżerskim

Świadomość roli i funkcji menedżera

Rozpoczynając karierę na stanowisku kierowniczym należy uświadomić sobie, jak ważną rolę przyjmujemy – to z niej wynika ogromna odpowiedzialność za powierzone zasoby, a szczególnie za ten najważniejszy i najbardziej złożony – ludzi.

Zdefiniowanie kluczowych cech i umiejętności

Menedżer nie może się wahać, musi być pewien swoich umiejętności. Drugi moduł szkolenia odpowiada na pytanie, jakie cechy, umiejętności i postawy determinują skuteczność menadżera. Uczestnicy dokonają również pogłębionej analizy swoich atutów i deficytów, potrzeb i wartości, w myśl zasady: „samoświadomość to niewidoczny dla oka, ukryty pierwiastek skuteczności”

Pojęcia asertywności

Postawa asertywna wymaga traktowania innych ludzi nie jako przeciwników, lecz jako godnych partnerów i równorzędnych rozmówców. Dobry menedżer powinien potrafić jasno i pewnie wyrazić swoją opinię, czy też krytykę bez agresji i manipulacji. Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak być stanowczym „bez przemocy”, otwartym wobec innych i zarazem pewnym i zdecydowanym. Asertywność to nie talent, nie dar od losu. To umiejętność, której trzeba się nauczyć.

Empatia i zarządzanie emocjami

Empatia stanowi jedną z najważniejszych cech dobrego menedżera. Każdy biznes robiony jest przez i dla ludzi, stąd też najlepsi przywódcy dbają i interesują się ludźmi. Rozmawiają z nimi, słuchają ich i starają się zrozumieć ich emocje. Dzięki umiejętności zarządzania emocjami dobry szef potrafi skutecznie negocjować, łagodzić sytuacje konfliktowe, przewodzić pod presją czasu, podejmować trudne i ryzykowne decyzje.

Reguły to klucz

Każdy pracownik musi wiedzieć jakiej wydajności i jakości pracy się od niego oczekuje. Dyscyplinowanie i korygowanie pracowników w świetle niejasnych standardów przynosi chaos i niezrozumienie. Dobry lider musi wiedzieć jak komunikować swoje oczekiwania. Na kursie menedżerskim słuchacze nauczą się precyzować szefowskie reguły oraz poznają zasady jak konsekwentnie i skutecznie zniechęcać pracowników do pewnych zachowań oraz wzmacniać wyróżniające się postawy.

Budowanie autorytetu menedżera

Zbudowanie autorytetu to najważniejsze zadanie, jakie staje przed początkującym menedżerem. W tym module uczestniczący dowiedzą się co buduje, a co rujnuje autorytet szefa oraz jak budować relacje oparte na zaufaniu i odpowiedzialności.

Menadżer: mediator czy sędzia?

Menedżer posługujący się metodami skutecznej komunikacji to osoba, która potrafi szybko i sprawnie uporać się z sytuacją kryzysową w zespole. Moduł ten skupia się na aspekcie rozwiązywania konfliktów, z którymi prędzej czy później spotka się każdy szef.

Delegowanie zadań

Delegowanie obowiązków bywa trudne, szczególnie zaś dla osób mocno przyzwyczajonych do swoich kompetencji oraz dla perfekcjoni-stów. Warto pamiętać, że w bycie doskonałym liderem wpisana jest umiejętność dzielenia się władzą, a delegowanie zadań stanowi podstawę skutecznego zarządzania organizacją. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak delegować zadania, aby zmotywować pracowników i rozwijać ich kompetencje.

Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Szkolenie Prowadzi:

Trener WITALNI

ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW, DORADCÓW, PRAKTYKÓW

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Trener WITALNI

ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW, DORADCÓW, PRAKTYKÓW

Co zyskasz biorąc udział w kursie menedżerskim?

Biorąc udział w kursie menedżerskim ugruntujesz wiedzę związaną z asertywnością, dzięki czemu będziesz efektywnie komunikować się z członkami zespołu.
Na szkoleniu poznasz zasady komunikacji i systemów ocenienia, co pozwoli Ci sprawniej kierować zespołem i wyznaczać cele.
Szkolenie pozwala poznać własne deficyty wiedzy i umiejętności – otrzymasz wskazówki dotyczące kierunku rozwoju osobistego.
Przekażemy praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci rekrutacje i wdrażenie nowych osób w struktury firmy.
Będziesz bardziej świadomy swojej roli i odpowiedzialności na nowo objętym stanowisku
Kurs menedżerski pomaga wyznaczyć odpowiedni kierunek w zakresie budowy autorytetu szefa i umiejętności związanych z oddziaływaniem na zespół.

ZAPISZ SIĘ LUB WYDELEGUJ WYBRANE OSOBY NA TO SZKOLENIE

Przejdź do kalendarza szkoleń otwartych i wybierz spośród aktualnych propozycji odpowiadające Tobie termin oraz lokalizację (online lub stacjonarnie).

 

W ramach inwestycji w szkolenie:

Certyfikat ukończenia szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych.

Wsparcie merytoryczne trenera po zakończonym szkoleniu.

Możliwość zmiany terminu lub osoby zapisanej w dowolnym momencie.

Dostęp do platformy i wsparcie techniczne (szkolenie online).

Dwudaniowy posiłek i serwis kawowy ciągły (szkolenie stacjonarne).

POZNAJ OPINIE INNYCH UCZESTNIKÓW

Opinia po szkoleniu online: Trener posiada ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Materiały dydaktyczne pomocne w przyswajaniu wiedzy. Szkolenie w formie online spełniło moje oczekiwanie.

Opinia po szkoleniu online: Trener posiada ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Materiały dydaktyczne pomocne w przyswajaniu wiedzy. Szkolenie w formie online spełniło moje oczekiwanie.

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było merytoryczne z licznymi przykładami. Dowiedzieliśmy się dużo o sobie (o naszych zaletach i wadach w roli menadżera), (...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było merytoryczne z licznymi przykładami. Dowiedzieliśmy się dużo o sobie (o naszych zaletach i wadach w roli menadżera), jak sobie radzić w różnych sytuacjach, jak rozwiązywać konflikty, oraz nad czym musimy jeszcze popracować. Jeśli chodzi o mnie to idealna forma szkolenia (nie marnujemy czasu na dojazdy), czujemy się bardziej komfortowo we własnym mieszkaniu niż na dużej sali. Plus - szkolenie w małej grupie, bezpośredni kontakt z prowadzącym (dla wszystkich miał czas, chętnie odpowiadał na pytania). Wiadomo, że minusem szkolenia online jest brak kontaktu z uczestnikami i prowadzącym "na żywo".

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, z dużą wiedzą i doświadczaniem, przeprowadzone sprawnie z angażowaniem uczestników. Bardzo fajna opcja, bez wychodzenia z (...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, z dużą wiedzą i doświadczaniem, przeprowadzone sprawnie z angażowaniem uczestników. Bardzo fajna opcja, bez wychodzenia z domu, wszystko na czas.

Opinia po szkoleniu online: Merytoryczne z dużą ilością anegdot.

Opinia po szkoleniu online: Merytoryczne z dużą ilością anegdot.

Opinia po szkoleniu online: Wszystko na plus. Fajnie przekazane informacje. W jasny i zrozumiały sposób. Trener spełnił moje oczekiwania. Moje wrażenie po szkoleniu online (...)

Opinia po szkoleniu online: Wszystko na plus. Fajnie przekazane informacje. W jasny i zrozumiały sposób. Trener spełnił moje oczekiwania. Moje wrażenie po szkoleniu online są jak najbardziej pozytywne. Bardzo dużo przydatnych informacji merytorycznych. Szkolenie prowadzone w zrozumiały i jasny sposób.

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było świetne przygotowane. Trenerka odpowiadała na pytania, na bieżąco rozwiewała wątpliwości. Mogę polecić je innym osobom, któ(...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było świetne przygotowane. Trenerka odpowiadała na pytania, na bieżąco rozwiewała wątpliwości. Mogę polecić je innym osobom, które chcą się doszkolić w tematyce budowania zespołu, delegowania zadań, udzielania opinii zwrotnej i motywowania.

Monika Świerczewska

Super szkolenie dla osób wkraczających w świat menedżerów. Ogrom wiedzy i informacji otwiera umysł na własne zachowania wobec naszego otoczenia "biznesowego". Wiele kluczowych informacji pozwoli (...)

Super szkolenie dla osób wkraczających w świat menedżerów. Ogrom wiedzy i informacji otwiera umysł na własne zachowania wobec naszego otoczenia "biznesowego". Wiele kluczowych informacji pozwoli nam być lepszą osobą wobec pracowników, czego efektem powinna być lepsza atmosfera w firmie. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marcin Wiencek
kierownik | Indu Pro Sp. z o.o.

Szkolenie było ekstra. Nigdy nie udało mi się usiedzieć 1 godz. na szkoleniu, siedziałem 10 godz., więc było super! Dzięki Trener Małgorzata Wojciechowska, zmieniłem (...)

Szkolenie było ekstra. Nigdy nie udało mi się usiedzieć 1 godz. na szkoleniu, siedziałem 10 godz., więc było super! Dzięki Trener Małgorzata Wojciechowska, zmieniłem nastawienie do szkoleń, które bywały nudne. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Bartosz Krawczyk
serwisant | AG Serwis s.c.

Szkolenie, które pozwala uświadomić sobie i zrozumieć zasady ważne przy kierowaniu grupą. Nauka postępowania, która pozwala bezpieczniej i pewniej stawiać pierwsze kroki w trudnej roli (...)

Szkolenie, które pozwala uświadomić sobie i zrozumieć zasady ważne przy kierowaniu grupą. Nauka postępowania, która pozwala bezpieczniej i pewniej stawiać pierwsze kroki w trudnej roli menedżera. Szkolenie daje szanse na docenienie roli lidera i uświadomienie sobie znaczenia oceny siebie w tej roli. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marek Szwiec

Były poruszane bardzo ciekawe tematy. Najbardziej zaciekawiło mnie jak delegować zadania na inne osoby i budować sobie autorytet w zespole. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Były poruszane bardzo ciekawe tematy. Najbardziej zaciekawiło mnie jak delegować zadania na inne osoby i budować sobie autorytet w zespole. Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Marek Janoszek
Referent | Ista Shared Services Polska sp. z o.o.

Jestem bardzo zadowolona z poziomu szkolenia, jego zakresu oraz profesjonalizmu prowadzącej. Zdobyta wiedza pozwoli mi na wdrożenie wielu pomysłów i zmianę w sposobie kierowania zespołem. Niezwykł(...)

Jestem bardzo zadowolona z poziomu szkolenia, jego zakresu oraz profesjonalizmu prowadzącej. Zdobyta wiedza pozwoli mi na wdrożenie wielu pomysłów i zmianę w sposobie kierowania zespołem. Niezwykła charyzma i sposób przekazywania wiedzy przez p. Małgorzatę inspiruje do podejścia pracy nad sobą i pokazuje mi, że nie należy bać się zmian oraz tego, że się "nie wie", ale działać jako początkujący Menedżer. Dziękuje.  Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Małgorzata Panek
marketing i współpraca | Dom Art Styl

Bardzo dużo przykładów potwierdzających teorię. Skupienie uwagi na potrzebach i oczekiwaniach kursantów. Szeroki zakres istotnych tematów. Kompendium wiedzy dla początkującego menedżera ;). (...)

Bardzo dużo przykładów potwierdzających teorię. Skupienie uwagi na potrzebach i oczekiwaniach kursantów. Szeroki zakres istotnych tematów. Kompendium wiedzy dla początkującego menedżera ;). Początkujący Menedżer, 25-26.04.2018r, Opole.

Anna Szindzielorz
menedżer ds. marketingu | Fadome Sp. z o.o. Sp. k.

Szkolenie bardzo ciekawe, zakres szkolenia bardzo obszerny i inspirujący do dalszego zagłębiania wiedzy.

Szkolenie bardzo ciekawe, zakres szkolenia bardzo obszerny i inspirujący do dalszego zagłębiania wiedzy.

Eliza Zduńczyk
Dyrektor HR | L.I.T.

Szkolenie bardzo interesujące, pomocne w dalszej pracy, realizujące i odpowiadające na pytania, sposób prowadzenia szkolenia - super.

Szkolenie bardzo interesujące, pomocne w dalszej pracy, realizujące i odpowiadające na pytania, sposób prowadzenia szkolenia - super.

Agnieszka Sotkiewicz
kierownik | KOWET

Kurs menedżerski był bardzo rzetelny i profesjonalny. Dał mi duża wiedzę i usystematyzował moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Cieszę się że mogłem (...)

Kurs menedżerski był bardzo rzetelny i profesjonalny. Dał mi duża wiedzę i usystematyzował moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Cieszę się że mogłem uczestniczyć w szkoleniu.

Marcin Lemiszewski
Kierownik Akademii Muzycznej w Warszawie | WBS

Szkolenie było bardzo rzetelne i profesjonalne. Dało mi duża wiedzę i usystematyzowało moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Ciesze się że mogł(...)

Szkolenie było bardzo rzetelne i profesjonalne. Dało mi duża wiedzę i usystematyzowało moje doświadczenia. Bardzo wysoko oceniam trenerkę Małgorzatę Wojciechowską. Ciesze się że mogłem uczestniczyć w szkoleniu.

Marcin Lemiszewski
Kierownik Akademii Muzycznej w Warszawie | WBS

Opinie Google o firmie WITALNI
Ewa Skowron
Ewa Skowron
25/07/2022
Uczestniczyłam w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób i bardzo merytoryczny, poparty ćwiczeniami i przykładami. Wykładowca- Leszek Sergiel- zadbał o dobrą atmosferę, odpowiadał na bieżąco na pytana lub uwagi. Wszystko na 5 gwiazdek! Polecam
Małgorzata Banaszek
Małgorzata Banaszek
25/07/2022
Witam, Jestem po szkoleniu "Jak komunikować podwyżkę cen klientom". Szkolenie zgodne z tematyką oraz co to jest cena. Informacje przekazywane były bardzo przejrzyste i zawsze oparte na przykładach. Pan prowadzący sympatyczny i potrafiący zaangażować uczestników do dyskusji. W przyszłym miesiącu czeka mnie kolejne szkolenie z platformy Witalni.pl... Gorąco polecam skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Jarosław Żywicki
Jarosław Żywicki
25/07/2022
Uczestniczyłem w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zakres tematyczny szkolenia zrealizowany. Przystępny sposób przekazywana wiedza przez komunikatywnego wykładowcę- Leszek Sergiel- z dużą wiedzą i umiejętnością, przy czym od razu weryfikującego wątpliwości w trybie rzeczywistym i udzielającym odpowiedzi. Wszystko na 5 gwiazdek!” Polecam JZY
Roman Chochorowski
Roman Chochorowski
12/03/2022
Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w szkoleniu , treningu prowadzonym przez Pana Leszka Sergiel z firmy Witalni "Trudny Klient". Szkolenie, trening prowadzony on-line w grupie przedstawicieli kilku firm, teoretycznie o odmiennych profilach, ale z podobnymi zagadnieniami, problemami. Prowadzący angażując wszystkich uczestników praktycznie, potrafił dopasować się do indywidualnych wymagań uczestników związanych z specyfiką każdej z firm i każdego uczestnika. Duży , szeroki zakres tematyki, przekazywanej w bardzo przystępny sposób, z uwzględnieniem praktycznej specyfiki różnych klientów. Sześć godzin, naprawdę trudnej tematyki podanej w niesamowicie przystępny sposób, zrealizowane zostało dosłownie w moment. Bardzo duża wiedza praktyczna i teoretyczna trenera, i sposób podania praktycznie przyjazny dla każdego. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Dziękuję prowadzącemu, ale pracownikom firmy organizujący spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam bardzo Serdecznie. Romek Chochorowski
Karolina Kozłowska
Karolina Kozłowska
21/08/2021
Bardzo dziękuję za szkolenie. Pan Leszek- świetny człowiek. Jeśli ktoś waha się czy takie szkolenie może mu się przydać- proszę się nie zastanawiać tylko brać w ciemno. Bardzo dużo informacji- bardzo przydatnych!
Błażej Kwiatkowski
Błażej Kwiatkowski
13/03/2021
Polecam! Bardzo ciekawa oferta 😊
Rafał Kamiński
Rafał Kamiński
13/05/2020
Kilka tygodni temu uczestniczyłem w wirtualnym szkoleniu dla Menadżerów. Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, było bardzo pomocne i odpowiedziało na wiele zagadnień, które chciałem poruszyć. Wiedza wyniesiona ze szkolenia została wprowadzona w życie od momentu jego zakończenia. Już widzę efekty. Bardzo POLECAM!

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W KURS MENEDŻERSKI?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 2-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

„Uczestniczyłam w krótkim indywidualnym szkoleniu dla menedżerów prowadzonym przez Panią Małgorzatę Wojciechowską z firmy Witalni z Wrocławia. Pani Małgorzata jest wyśmienitym szkoleniowcem, trenerem i ekspertem w dziedzinie zarządzania ludźmi, wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną popartą wieloma przykładami z życia i doświadczeniem. Za sprawą Pani Małgorzaty, profesjonalnie przygotowanej na każde spotkanie / sesję, nie tylko pod względem tematyki szkolenia dopasowanym do indywidualnych potrzeb, ale także pod względem dydaktycznym, mogłam poszerzyć posiadaną wiedzę, ale także dowiedzieć się o wielu nowych technikach i sposobach budowania relacji biznesowych oraz zgłębić wiedzę o sobie samym. (…)”

Marta Miller | DS Smith Polska sp. z o.o.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przeciągając myszką logotypy w prawo lub lewo.
Wszystkich Klientów Witalnych znajdziesz na tej stronie – klik

 

Początkujący Menedżer – kilka najczęściej zadawanych pytań

Dlaczego warto zdecydować się na kurs menedżerski?

Nasz kurs menedżerski pozwoli Tobie nabrać pewności w zarządzaniu. Dowiesz się jak zbudować swój autorytet w roli szefa, wygłosić expose przed zespołem, być jednocześnie wymagającym i wspierających szefem.

Czym ten kurs zarządzania różni się od innych na rynku?

Nasz kurs zarządzania jest adresowany dla początkujących menadżerów, czyli osób które w zarządzaniu zespołem stawiają pierwsze kroki lub chcą zaktualizować i ugruntować wiedzę. Dowiesz się na nim, jakie błędy najczęściej popełniają początkujący menadżerowie i jak się ich ustrzec. W każdym ważnym zagadnieniu związanym z zarządzaniem dostaniesz gotowe recepty, jak postępować. Będziemy pracować na realnych case’ach biznesowych.

Jak ten kurs menadżerski pomoże mi w mojej pracy?

Nasz kurs menadżerski przygotuje Cię wszechstronnie do pełnienia nowej roli w firmie. Zarządzanie to osiąganie celów poprzez pracę innych ludzi. Stąd kluczowe stają się takie umiejętności jak: budowanie autorytetu, empatia, asertywność, skuteczna i angażująca komunikacja, informacja zwrotna i motywowanie pracowników. Pokażemy, jak wyglądają dobre standardy w każdym z tych obszarów i jak w praktyce je zastosować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to skomplikowane zagadnienie. Czy 2-dniowy kurs wystarczy, by je opanować?

W ciągu 2 dni damy Ci solidne podstawy, byś poczuł/a się pewnie w nowej roli. Oczywiście by osiągnąć mistrzostwo w tym temacie, trzeba przede wszystkim praktyki. Podczas szkolenia podpowiemy Ci, jak stosować poznane na szkoleniu techniki w codziennej pracy – podczas delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej i pozamaterialnego motywowania pracowników.

Dodatkowe materiały

„POKOLENIE Y, ZARZĄDZANIE GENERACJĄ W PRACY” Kim są i jak z nimi współpracować? Przeczytaj nasz artykuł o przedstawicielach pokolenia Y, X

Czytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dowiedz się więcej

AUTORYTET SZEFA – JAK GO BUDOWAĆ? Skuteczny szef, to przede wszystkim skuteczny przywódca.

Czytaj artykuł

JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE EMPLOYEE EXPERIENCE?. Dlaczego tworzenie Employee Experience jest ważne dla organizacji?

Czytaj artykuł

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia