Zatrudnianie Cudzoziemców Praktyczna wiedza w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Jeżeli szukasz szkolenia z zatrudnienia cudzoziemców...

…ponieważ już zatrudniasz cudzoziemców lub chciałbyś ich zatrudnić w najbliższej przyszłości

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

…ponieważ chciałbyś uniknąć jakichkolwiek problemów z organami zatrudniania, podatkowymi i ZUS

Zapraszamy na całodniowe szkolenie - zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie Prowadzi:

Dawid Rusak

WYKŁADOWCA PRAWA PRACY ORAZ TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Dawid Rusak

WYKŁADOWCA PRAWA PRACY ORAZ TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Program szkolenia

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • swoboda przepływu pracowników z Unii Europejskiej
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonową:

 • Tryb wydania, procedury
 • Rodzaje zezwoleń
 • Rodzaje działalności gospodarczej
 • Procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2019/2020

 • Definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • Decyzje uproszczone jako nowa forma legalizacji zatrudnienia i pobytu

7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów

 • Sankcje wykroczeniowe wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nowe wykroczenia i wysokość kar dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: dyskusja moderowana, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (1 dzień, szkolenie w godz. 9:00 - 15:30)

580 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie zatrudnianie cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców – co otrzymasz podczas szkolenia?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia