Zatrudnianie Cudzoziemców Praktyczna wiedza w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce.

Wybierz termin szkolenia:

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Jeżeli szukasz szkolenia z zatrudnienia cudzoziemców...

…ponieważ już zatrudniasz cudzoziemców lub chciałbyś ich zatrudnić w najbliższej przyszłości

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

…ponieważ chciałbyś uniknąć jakichkolwiek problemów z organami zatrudniania, podatkowymi i ZUS

Zapraszamy na całodniowe szkolenie - zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie Prowadzi:

Dawid Rusak

WYKŁADOWCA PRAWA PRACY ORAZ TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Szkolenie Prowadzi:

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Dawid Rusak

WYKŁADOWCA PRAWA PRACY ORAZ TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Program szkolenia

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • swoboda przepływu pracowników z Unii Europejskiej
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonową:

 • Tryb wydania, procedury
 • Rodzaje zezwoleń
 • Rodzaje działalności gospodarczej
 • Procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2017/2018

 • Definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • Decyzje uproszczone jako nowa forma legalizacji zatrudnienia i pobytu

7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów

 • Sankcje wykroczeniowe wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nowe wykroczenia i wysokość kar dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: dyskusja moderowana, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Zatrudnianie Cudzoziemców
5 (100%) 2 vote[s]


Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (1 dzień, szkolenie w godz. 9:00 - 15:30)

580 PLN
netto

Dodatkowy rabat 15%
przy zapisaniu 2 lub więcej osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie zatrudnianie cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców – co otrzymasz podczas szkolenia?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Sprawdź dostępne terminy i lokalizacje

Najbliższa edycja kursu już w dniach 24–24.01.2020, Wrocław

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

24–24 .01.20

Wrocław

Dawid Rusak

Zapisuje się

31–31 .01.20

Warszawa

Dawid Rusak

Zapisuje się

13–13 .03.20

Wrocław

Dawid Rusak

Zapisuje się

27–27 .03.20

Warszawa

Dawid Rusak

Zapisuje się

05–05 .06.20

Wrocław

Dawid Rusak

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Wrocław

najbliższe szkolenie:

24–24 .01.2020
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 165 Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

31–31 .01.2020
Hotel Czerniewski *** ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

13–13 .03.2020
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 165 Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

27–27 .03.2020
Hotel Czerniewski *** ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

05–05 .06.2020
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 165 Sprawdź w Google Maps

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia