Zatrudnianie Cudzoziemców szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Pracodawcy

 • Służby kadrowo-księgowe

 • Kadra Zarządzająca

Program szkolenia

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • swoboda przepływu pracowników z Unii Europejskiej
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonową:

 • Tryb wydania, procedury
 • Rodzaje zezwoleń
 • Rodzaje działalności gospodarczej
 • Procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2017/2018

 • Definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • Decyzje uproszczone jako nowa forma legalizacji zatrudnienia i pobytu

7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów

 • Sankcje wykroczeniowe wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nowe wykroczenia i wysokość kar dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: dyskusja moderowana, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Zatrudnianie Cudzoziemców
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Dawid Rusak

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM