(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Mobbing w środowisku pracy szkolenie (6 godz.)

Szkolenie Mobbing i DYSKRYMINACJA

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska mobbingu. Scharakteryzowanie zachowań określanych jako mobbingowe. Zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu. Omówienie rodzajów dyskryminacji oraz rodzaju mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu oraz ich dokładne omówienie. Sformułowanie podstawowych zaleceń pomagających w niwelowaniu zachowań mobbingowych w organizacjach.

Wykształcenie w uczestnikach, na podstawie przytoczonej wiedzy i praktycznych przykładów, umiejętności rozpoznawania zachowań mobbingowych. Umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Nabycie umiejętności odróżniania zachowań mobbingowych od innych trudnych sytuacji występujących na co dzień w środowisku pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, oraz pracowników liniowych, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

Jeżeli poszukujesz szkolenia z mobbingu...

…ponieważ chciałbyś poznać sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych

…ponieważ chciałbyś poznać zachowania określone jako mobbingowe w myśl aktualnych norm prawnych

…ponieważ chciałbyś niwelować zachowania mobbingowe w Twojej firmie

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - mobbing w środowisku pracy

Program szkolenia z mobbingu

1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia
 • mobbing
 • nowe unormowania obowiązujące od 07.09.2019 r.

2. Pojęcie molestowania i jego zakres:

 • molestowanie w relacjach z pracownikiem i pracodawcą
 • molestowanie seksualne

3. Przyczyny dyskryminacji:

 • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
 • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego

4. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy

5. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – podstawy, definicje

6. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:

 • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
 • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją

7. Typowe działania mobbingowe

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

8. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • konflikt a mobbing – główne różnice
 • diagnoza sytuacji konfliktowych

9. Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • cechy charakterystyczne mobberów
 • cechy charakterystyczne ofiar
 • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

10. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • wymiar indywidualny
 • wymiar organizacyjny

11. Środki ochrony pracownika:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

12. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:

 • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa
 • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji

1190 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie mobbing i dyskryminacja?

Szkolenie z mobbingu – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia