Mobbing w środowisku pracy szkolenie (6 godz.)

Wybierz termin szkolenia:

Szkolenie Mobbing i DYSKRYMINACJA

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska mobbingu. Scharakteryzowanie zachowań określanych jako mobbingowe. Zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu. Omówienie rodzajów dyskryminacji oraz rodzaju mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu oraz ich dokładne omówienie. Sformułowanie podstawowych zaleceń pomagających w niwelowaniu zachowań mobbingowych w organizacjach.

Wykształcenie w uczestnikach, na podstawie przytoczonej wiedzy i praktycznych przykładów, umiejętności rozpoznawania zachowań mobbingowych. Umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Nabycie umiejętności odróżniania zachowań mobbingowych od innych trudnych sytuacji występujących na co dzień w środowisku pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, oraz pracowników liniowych, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

Jeżeli poszukujesz szkolenia z mobbingu...

…ponieważ chciałbyś poznać sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych

…ponieważ chciałbyś poznać zachowania określone jako mobbingowe w myśl aktualnych norm prawnych

…ponieważ chciałbyś niwelować zachowania mobbingowe w Twojej firmie

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - mobbing w środowisku pracy

Program szkolenia z mobbingu

1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia
 • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
 • mobbing

2. Przyczyny dyskryminacji:

 • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
 • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego

3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy

4. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – podstawy, definicje

5. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:

 • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
 • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją

6. Typowe działania mobbingowe

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

7. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • konflikt a mobbing – główne różnice
 • diagnoza sytuacji konfliktowych

8. Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • cechy charakterystyczne mobberów
 • cechy charakterystyczne ofiar
 • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

9. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • wymiar indywidualny
 • wymiar organizacyjny

10. Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób z związku z występowaniem działań destruktywnych w środowisku pracy:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

11. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:

 • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Mobbing w środowisku pracy
5 (100%) 2 votes


Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Wartość inwestycji

780 PLN
netto

Dodatkowy rabat 15%
przy zapisaniu 2 lub więcej osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie mobbing i dyskryminacja?

Szkolenie z mobbingu – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Sprawdź najbliższe terminy szkolenia z mobbingu

Najbliższa edycja kursu już w dniach 05–05.04.2019, Wrocław

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

05–05 .04.19

Wrocław

Tomasz Krzemienowski

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Wrocław

najbliższe szkolenie:

05–05 .04.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 311 Sprawdź w Google Maps

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.