Mobbing w środowisku pracy szkolenie (6 godz.)

Wybierz termin szkolenia:

Szkolenie Mobbing i DYSKRYMINACJA

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska mobbingu. Scharakteryzowanie zachowań określanych jako mobbingowe. Zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu. Omówienie rodzajów dyskryminacji oraz rodzaju mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu oraz ich dokładne omówienie. Sformułowanie podstawowych zaleceń pomagających w niwelowaniu zachowań mobbingowych w organizacjach.

Wykształcenie w uczestnikach, na podstawie przytoczonej wiedzy i praktycznych przykładów, umiejętności rozpoznawania zachowań mobbingowych. Umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Nabycie umiejętności odróżniania zachowań mobbingowych od innych trudnych sytuacji występujących na co dzień w środowisku pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, oraz pracowników liniowych, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

Jeżeli poszukujesz szkolenia z mobbingu...

…ponieważ chciałbyś poznać sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych

…ponieważ chciałbyś poznać zachowania określone jako mobbingowe w myśl aktualnych norm prawnych

…ponieważ chciałbyś niwelować zachowania mobbingowe w Twojej firmie

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - mobbing w środowisku pracy

Program szkolenia z mobbingu

1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia
 • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
 • mobbing

2. Przyczyny dyskryminacji:

 • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
 • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego

3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy

4. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – podstawy, definicje

5. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:

 • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
 • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją

6. Typowe działania mobbingowe

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

7. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • konflikt a mobbing – główne różnice
 • diagnoza sytuacji konfliktowych

8. Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • cechy charakterystyczne mobberów
 • cechy charakterystyczne ofiar
 • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

9. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • wymiar indywidualny
 • wymiar organizacyjny

10. Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób z związku z występowaniem działań destruktywnych w środowisku pracy:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

11. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:

 • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Mobbing w środowisku pracy
5 (100%) 2 votes


Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Wartość inwestycji

780 PLN
netto

Dodatkowy rabat 15%
przy zapisaniu 2 lub więcej osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie mobbing i dyskryminacja?

Szkolenie z mobbingu – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Sprawdź najbliższe terminy szkolenia z mobbingu

Najbliższa edycja kursu już w dniach 21–21.09.2018, Wrocław

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

21–21 .09.18

Wrocław

Tomasz Krzemienowski

Zapisuje się

11–11 .10.18

Kraków

Tomasz Krzemienowski

Zapisuje się

19–19 .11.18

Warszawa

Tomasz Krzemienowski

Zapisuje się

05–05 .04.19

Wrocław

Tomasz Krzemienowski

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Wrocław

najbliższe szkolenie:

21–21 .09.2018
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 311 Sprawdź w Google Maps

Kraków

najbliższe szkolenie:

11–11 .10.2018
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

19–19 .11.2018
Centrum Konferencyjne Zielna ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa (sala A) Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

05–05 .04.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 311 Sprawdź w Google Maps

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.