Mobbing w środowisku pracy szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie Mobbing

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska mobbingu. Scharakteryzowanie zachowań określanych jako mobbingowe. Zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu. Omówienie rodzajów dyskryminacji oraz rodzaju mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu oraz ich dokładne omówienie. Sformułowanie podstawowych zaleceń pomagających w niwelowaniu zachowań mobbingowych w organizacjach.

Wykształcenie w uczestnikach, na podstawie przytoczonej wiedzy i praktycznych przykładów, umiejętności rozpoznawania zachowań mobbingowych. Umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Nabycie umiejętności odróżniania zachowań mobbingowych od innych trudnych sytuacji występujących na co dzień w środowisku pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, oraz pracowników liniowych, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadry zarządzająca

 • Specjaliści HR

 • Pracownicy liniowi

Program szkolenia

1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia
 • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
 • mobbing

2. Przyczyny dyskryminacji:

 • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
 • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego

3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy

4. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – podstawy, definicje

5. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:

 • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
 • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją

6. Typowe działania mobbingowe

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

7. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • konflikt a mobbing – główne różnice
 • diagnoza sytuacji konfliktowych

8. Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • cechy charakterystyczne mobberów
 • cechy charakterystyczne ofiar
 • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

9. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • wymiar indywidualny
 • wymiar organizacyjny

10. Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób z związku z występowaniem działań destruktywnych w środowisku pracy:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

11. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:

 • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Mobbing w środowisku pracy
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Tomasz Krzemienowski

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM