(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jakie są zalety integracji systemu ERP z Krajowym Systemem E-Faktur?

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że wkrótce będą musieli dopasować się do nowych przepisów księgowych i wdrożyć Krajowy System e-Faktur. Część już nawet z niego korzysta. Jest to rewolucyjne rozwiązanie i nie wszystkie programy księgowe są do niego przystosowane, ale systemy ERP tak. Aby uprościć sobie pracę, warto więc pomyśleć o integracji obu narzędzi. Czy usprawnienie wykonywania codziennych obowiązków to jedyna zaleta?

Krajowy System e-Faktur funkcjonuje już od jakiegoś czasu, ale na razie jego użytkowanie jest dobrowolne. Jest narzędziem służącym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, a więc takich, które mają ściśle narzuconą formę, czy numer. Ponieważ znacząco wpływa na codzienną pracę związaną z obiegiem dokumentacji finansowej i egzekwowaniem należności, rośnie grupa firm, które decydują się na niego już teraz, zanim rozwiązanie to będzie obowiązkowe.

Integracja z systemem ERP krokiem w kierunku optymalizacji

Systemy ERP są już znane od lat. To zaawansowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie całą firmą. Oprogramowanie to ma budowę modułową, a jego funkcjonowanie opiera się na wspólnej dla całej firmy bazie danych. Systemy ERP pozwalają wiele czynności zautomatyzować. Dzięki nim możliwy jest szybszy przepływ informacji, zachowanie porządku w dokumentach, czy prowadzenie zaawansowanych analiz. Ponadto da się je zintegrować z innymi narzędziami, co dodatkowo usprawnia pracę. Integrację można przeprowadzić m.in. z KSeF. Dzięki niej księgowi łatwiej dostosują się do zmian, a ich praca będzie zoptymalizowana.

Lepsza wydajność i porządek

Każdego dnia księgowi muszą operować wieloma danymi. Nie są to tylko faktury, ale i wiele innych dokumentów. Zachowanie w nich porządku jest kluczowe dla rzetelnego wywiązywania się z obowiązków. Jest to jeden z powodów, dla których integracja ERP z KSeF jest pożądana. Bez niej trzeba wpisywać ręcznie dane, uważać, by się nie pomylić i niczego nie zdublować. Błędy i nieprawidłowości w dokumentach księgowych narażają firmy na dotkliwe konsekwencje i częstsze kontrole. Po integracji dane przenoszą się automatycznie i nie ma ryzyka, że dojdzie do pomyłki. Jest to też znaczące podniesienie wydajności. Księgowy nie musi tracić czasu, który lepiej poświęcić na inne czynności.

Bezpieczeństwo i spokój

Wszystkie firmowe dane, w tym te związane z finansami, muszą być zabezpieczone przed osobami niepowołanymi. W przypadku korzystania z KSeF nie trzeba się tego obawiać, bo są dobrze chronione. Już samo to sprawia, że firma może mieć pewne poczucie bezpieczeństwa. Oprócz tego na administratorach platformy spoczywa obowiązek archiwizacji, więc nie trzeba będzie o tym pamiętać. Dzięki integracji KSeF z ERP zyskuje się też spokój, że postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej szczegółów na temat tego, jak działa taka integracja i co przedsiębiorca powinien o niej wiedzieć wcześniej, można znaleźć na stronie https://www.enova.pl/krajowy-system-e-faktur/.