Jak założyć agencję pracy? Szkolenie z zasad funkcjonowania agencji pracy i agencji pracy tymczasowej.

Praktyczne szkolenie dotyczącego tego jak działa agencja pracy oraz jak założyć agencję pracy tymczasowej.

Agencja pośrednictwa pracy może być dobrym sposobem na biznes, zwłaszcza że w ostatnim czasie popyt na pracowników wykwalifikowanych przekracza podaż i potrzebne są jednostki, dzięki którym pracodawcy mogą pozyskać konkretne kompetencje do organizacji.

 

Agencję pośrednictwa pracy można założyć min. jako spółkę cywilną, jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę kapitałową. Oczywiście podstawą jest wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. Nie jest to wymagane w sytuacji, gdy agencja obsługuje tzw. au pair, czyli osoby opiekujące się dziećmi, które mieszkają u wybranej rodziny za granicą i przy okazji rozwijają umiejętności językowe i zawodowe (do 2 lat). W sytuacji, kiedy agencja jedynie gromadzi i udostępnia informację o wolnych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub kieruje na praktyki i staże absolwenckie nie będące zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową – nie ma obowiązku wpisu do rejestru.


Powyższe informację to tylko niektóre i podstawowe zasady związane z tym jak działa agencja pracy oraz jak założyc agencje pracy tymczasowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do udziału w dedykowanym szkoleniu dotyczącym tego jak otworzyc agencje pracy zgodnie z najnowszymi przepisami na rok 2019/2020.

Jeżeli szukasz szkolenia w zakresie prowadzenia agencja zatrudnienia...

….ponieważ planujesz nowy biznes i chciałbyś dowiedzieć się jak założyć agencję zatrudnienia…

…ponieważ chciałbyś poznać wszystkie obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia…

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy…

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - jak założyć agencję pracy!

Szkolenie Prowadzi:

Daniel Pałyga

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Daniel Pałyga

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Tematy poruszane podczas szkolenia jak założyć agencję zatrudnienia:

I. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia.

1. Agencja Zatrudnienia – charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.

2. Podstawy prawne działania agencji zatrudnienia.

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Kodeks Pracy
 • Inne akty prawne

3. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.

 • Agencja Zatrudnienia
 • Pośrednictwo Pracy
 • Doradztwo Personalne
 • Poradnictwo Personalne
 • Praca Tymczasowa
 • Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia

4. Jak założyć agencję zatrudnienia.

 • Wymagania ustawowe
 • Składanie wniosku o wpis do rejestru
 • Rejestry prowadzone przez Marszałka Województwa
 • Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy

5. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia.

 • Prowadzenie rejestru
 • Zgłaszanie zmiany w rejestrze
 • Powody wykreślenia z rejestru
 • Zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia

6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia.

 • Brak zaległości w daninach publicznoprawnych
 • Niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości

7. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru Agencji Zatrudnienia
 • Przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego Agencję Zatrudnienia oraz posiadania lokalu
 • Nowe obowiązki Agencji Zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
 • Zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących Agencji Zatrudnienia

II. Agencje Pracy Tymczasowej.

1. Wyjaśnienie pojęć:

 • Pracownik tymczasowy
 • Pracodawca użytkownik
 • Agencja Pracy Tymczasowe

2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych – zasady i obowiązki.

4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę – wymagania formalne i dobre praktyki.

5. obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku.

6. Wymogi formalne dotyczące agencji pracy tymczasowej.

7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych.

9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych.

11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectwa pracy dotyczących pracowników tymczasowych.

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych.

1. Ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych.

2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych – pracownicy ochrony.

3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem.

4. Zmiana w ograniczeniach zatrudnienia pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

5. przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę.

6. ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wynikające.

7. sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego.

8. Świadectwo pracy – nowe regulacje i obowiązki agencji zatrudnienia.

9. maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru – zagrożenia dla pracodawców użytkowników.

10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu.

11. Obowiązki dotyczące potwierdzenia okresu wykonywania umów cywilnoprawnych.

12. kary nakładane na agencję zatrudnienia – zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnienie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.

13. wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników.

IV. Odpowiedzialność agencji zatrudnienia.

1. odpowiedzialność cywilnoprawna.

2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna.

3. kontrole prowadzone przez służby marszałka województwa.

4. kontrole dokonywane przez główny inspektorat ochrony danych osobowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia?

Poznasz zasady działania agencji pracy, korzyści dla firm i pracowników
Dowiesz się jak założyć Agencję Zatrudnienia
Dowiesz się jak założyć i prowadzić Agencję Pracy Tymczasowej

Co otrzymasz wybierając szkolenie dotyczącego tego jak otworzyć agencje pracy?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Po ukończonym kursie trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Wartość inwestycji w przypadku szkolenia otwartego

890 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

„SZKOLENIA Z KADR I PŁAC” – Poznaj inne szkolenia w kategorii kadry i płace

Szkolenia kadry i płace

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Aleksandra Mielczarek
Opiekun szkolenia