(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jak założyć agencję pracy? Szkolenie z zasad funkcjonowania agencji pracy i agencji pracy tymczasowej.

Praktyczne szkolenie dotyczącego tego jak działa agencja pracy oraz jak założyć agencję pracy tymczasowej.

Agencja pośrednictwa pracy może być dobrym sposobem na biznes, zwłaszcza że w ostatnim czasie popyt na pracowników wykwalifikowanych przekracza podaż i potrzebne są jednostki, dzięki którym pracodawcy mogą pozyskać konkretne kompetencje do organizacji.

 

Agencję pośrednictwa pracy można założyć min. jako spółkę cywilną, jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę kapitałową. Oczywiście podstawą jest wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. Nie jest to wymagane w sytuacji, gdy agencja obsługuje tzw. au pair, czyli osoby opiekujące się dziećmi, które mieszkają u wybranej rodziny za granicą i przy okazji rozwijają umiejętności językowe i zawodowe (do 2 lat). W sytuacji, kiedy agencja jedynie gromadzi i udostępnia informację o wolnych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub kieruje na praktyki i staże absolwenckie nie będące zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową – nie ma obowiązku wpisu do rejestru.


Powyższe informację to tylko niektóre i podstawowe zasady związane z tym jak działa agencja pracy oraz jak założyć agencje pracy tymczasowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do udziału w dedykowanym szkoleniu dotyczącym tego jak otworzyc agencje pracy zgodnie z najnowszymi przepisami na rok 2023/2024.

Zapisz się lub wybrane osoby na dogodny termin szkolenia: Jak Założyć i Prowadzić Agencję Pracy?

Jeżeli szukasz szkolenia w zakresie prowadzenia agencja zatrudnienia...

….ponieważ planujesz nowy biznes i chciałbyś dowiedzieć się jak założyć agencję zatrudnienia.

…ponieważ chciałbyś poznać wszystkie obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia.

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - jak założyć agencję pracy!

Tematy poruszane podczas szkolenia jak założyć agencję zatrudnienia:

I. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia.

1. Agencja Zatrudnienia – charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.

2. Podstawy prawne działania agencji zatrudnienia.

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Kodeks Pracy
 • Inne akty prawne

3. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.

 • Agencja Zatrudnienia
 • Pośrednictwo Pracy
 • Doradztwo Personalne
 • Poradnictwo Personalne
 • Praca Tymczasowa
 • Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia

4. Jak założyć agencję zatrudnienia.

 • Wymagania ustawowe
 • Składanie wniosku o wpis do rejestru
 • Rejestry prowadzone przez Marszałka Województwa
 • Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy

5. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia.

 • Prowadzenie rejestru
 • Zgłaszanie zmiany w rejestrze
 • Powody wykreślenia z rejestru
 • Zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia

6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia.

 • Brak zaległości w daninach publicznoprawnych
 • Niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości

7. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru Agencji Zatrudnienia
 • Przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego Agencję Zatrudnienia oraz posiadania lokalu
 • Nowe obowiązki Agencji Zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
 • Zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących Agencji Zatrudnienia

II. Agencje Pracy Tymczasowej.

1. Wyjaśnienie pojęć:

 • Pracownik tymczasowy
 • Pracodawca użytkownik
 • Agencja Pracy Tymczasowe

2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych – zasady i obowiązki.

4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę – wymagania formalne i dobre praktyki.

5. obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku.

6. Wymogi formalne dotyczące agencji pracy tymczasowej.

7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych.

9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych.

11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectwa pracy dotyczących pracowników tymczasowych.

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych.

1. Ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych.

2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych – pracownicy ochrony.

3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem.

4. Zmiana w ograniczeniach zatrudnienia pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

5. przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę.

6. ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wynikające.

7. sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego.

8. Świadectwo pracy – nowe regulacje i obowiązki agencji zatrudnienia.

9. maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru – zagrożenia dla pracodawców użytkowników.

10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu.

11. Obowiązki dotyczące potwierdzenia okresu wykonywania umów cywilnoprawnych.

12. kary nakładane na agencję zatrudnienia – zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnienie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.

13. wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników.

IV. Odpowiedzialność agencji zatrudnienia.

1. odpowiedzialność cywilnoprawna.

2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna.

3. kontrole prowadzone przez służby marszałka województwa.

4. kontrole dokonywane przez główny inspektorat ochrony danych osobowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia?

Poznasz zasady działania agencji pracy, korzyści dla firm i pracowników
Dowiesz się jak założyć Agencję Zatrudnienia
Dowiesz się jak założyć i prowadzić Agencję Pracy Tymczasowej

ZAPISZ SIĘ LUB WYDELEGUJ WYBRANE OSOBY NA TO SZKOLENIE

Przejdź do kalendarza szkoleń otwartych i wybierz spośród aktualnych propozycji odpowiadające Tobie termin oraz lokalizację (online lub stacjonarnie).

 

W ramach inwestycji w szkolenie:

Certyfikat ukończenia szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych.

Wsparcie merytoryczne trenera po zakończonym szkoleniu.

Możliwość zmiany terminu lub osoby zapisanej w dowolnym momencie.

Dostęp do platformy i wsparcie techniczne (szkolenie online).

Opinie Google o firmie WITALNI
Ewa Skowron
Ewa Skowron
25/07/2022
Uczestniczyłam w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób i bardzo merytoryczny, poparty ćwiczeniami i przykładami. Wykładowca- Leszek Sergiel- zadbał o dobrą atmosferę, odpowiadał na bieżąco na pytana lub uwagi. Wszystko na 5 gwiazdek! Polecam
Małgorzata Banaszek
Małgorzata Banaszek
25/07/2022
Witam, Jestem po szkoleniu "Jak komunikować podwyżkę cen klientom". Szkolenie zgodne z tematyką oraz co to jest cena. Informacje przekazywane były bardzo przejrzyste i zawsze oparte na przykładach. Pan prowadzący sympatyczny i potrafiący zaangażować uczestników do dyskusji. W przyszłym miesiącu czeka mnie kolejne szkolenie z platformy Witalni.pl... Gorąco polecam skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Jarosław Żywicki
Jarosław Żywicki
25/07/2022
Uczestniczyłem w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zakres tematyczny szkolenia zrealizowany. Przystępny sposób przekazywana wiedza przez komunikatywnego wykładowcę- Leszek Sergiel- z dużą wiedzą i umiejętnością, przy czym od razu weryfikującego wątpliwości w trybie rzeczywistym i udzielającym odpowiedzi. Wszystko na 5 gwiazdek!” Polecam JZY
Roman Chochorowski
Roman Chochorowski
12/03/2022
Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w szkoleniu , treningu prowadzonym przez Pana Leszka Sergiel z firmy Witalni "Trudny Klient". Szkolenie, trening prowadzony on-line w grupie przedstawicieli kilku firm, teoretycznie o odmiennych profilach, ale z podobnymi zagadnieniami, problemami. Prowadzący angażując wszystkich uczestników praktycznie, potrafił dopasować się do indywidualnych wymagań uczestników związanych z specyfiką każdej z firm i każdego uczestnika. Duży , szeroki zakres tematyki, przekazywanej w bardzo przystępny sposób, z uwzględnieniem praktycznej specyfiki różnych klientów. Sześć godzin, naprawdę trudnej tematyki podanej w niesamowicie przystępny sposób, zrealizowane zostało dosłownie w moment. Bardzo duża wiedza praktyczna i teoretyczna trenera, i sposób podania praktycznie przyjazny dla każdego. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Dziękuję prowadzącemu, ale pracownikom firmy organizujący spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam bardzo Serdecznie. Romek Chochorowski
Karolina Kozłowska
Karolina Kozłowska
21/08/2021
Bardzo dziękuję za szkolenie. Pan Leszek- świetny człowiek. Jeśli ktoś waha się czy takie szkolenie może mu się przydać- proszę się nie zastanawiać tylko brać w ciemno. Bardzo dużo informacji- bardzo przydatnych!
Błażej Kwiatkowski
Błażej Kwiatkowski
13/03/2021
Polecam! Bardzo ciekawa oferta 😊
Rafał Kamiński
Rafał Kamiński
13/05/2020
Kilka tygodni temu uczestniczyłem w wirtualnym szkoleniu dla Menadżerów. Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, było bardzo pomocne i odpowiedziało na wiele zagadnień, które chciałem poruszyć. Wiedza wyniesiona ze szkolenia została wprowadzona w życie od momentu jego zakończenia. Już widzę efekty. Bardzo POLECAM!

Co otrzymasz wybierając szkolenie dotyczącego tego jak otworzyć agencje pracy?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA Z AGENCJI PRACY?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie agencja pracy trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 1-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

„SZKOLENIA Z KADR I PŁAC” – Poznaj inne szkolenia w kategorii kadry i płace

Szkolenia kadry i płace

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia