(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Usługa Interim Managment dla firm

Skorzystaj z usług profesjonalnego
interim managera

Interim Management - to czasowy, skonkretyzowany szereg działań wewnątrz organizacji, realizowany przez zewnętrzną firmę lub osobę (interim managera).


INTERIM MANAGEMENT - Co to takiego?

Głównym celem usługi jest osiągnięcie konkretnych i ustalonych wcześniej (przez obie strony) - pożądanych rezultatów w zakresie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem. Do tych celów mogą należeć np.: podniesienie i usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie; wdrożenie kultury organizacyjnej; usprawnienie firmy we wskazanych obszarach i wybranych komórkach organizacyjnych; realizacja dowolnie wybranych celów, które firma zamawiająca zdecydowana jest osiągnąć przy asyście i pomocy firmy doradczej.

Jak wygląda usługa firmy Witalni?

Zazwyczaj, usługa ma charakter długofalowej asysty doradczej. Działania naszych Interim Managerów polegają na wyznaczeniu wspólnie z firmą zamawiającą celów do osiągniecia oraz na określeniu konkretnych obszarów organizacji, które wymagają poprawy czy restrukturyzacji. Następnie, osoba prowadząca projekt, stopniowo wdraża zmiany w przedsiębiorstwie naszego Klienta. Interim Management proponowany przez firmę Witalni może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat – może być realizowany przez jedną osobę dedykowaną do projektu, jak również rozszerzony o współpracę z innymi specjalistami z firmy Witalni.

Czym Witalni wyróżniają się na tle innych firm?

Niezależnie od wybranej formy projektu przez Klienta, każdy menedżer do wynajęcia z firmy Witalni to również Trener i Doradca – na co dzień prowadzący profesjonalne kursy w swoich specjalizacjach. Dodatkową wartością jest praktyczna wiedza, która jest przekazywana w trakcie współpracy.

Do kompleksowych działań Interim Managementu należą:
- kreowanie modelu funkcjonowania firmy
- opracowanie praktycznych struktur i zakresów działania poszczególnych działów, komórek i osób w określonych funkcjach
- usprawnienie organizacyjne firmy pod kątem osiągania optymalnej wydajności poszczególnych funkcji
- zapewnienie wzrostu jakości zatrudnionych osób.

Zamów usługę

Skorzystaj z usługi "Menedżera do wynajęcia" firmy Witalni już dziś

Proponowane zadania do wykonania w ramach współpracy i praktyki:

A.

Audyt personalny pracowników

Dobrze przeprowadzony audyt personalny sprawdza kompetencje oraz potencjał pracowników pod kątem potrzeb organizacji.

B.

Struktury organizacyjne

Weryfikacja, bądź tworzenie struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji tj. zakresy obowiązków pracowników, procedury stanowiskowe oraz standardy postępowania;

C.

Systemy motywacyjne dla pracowników

Określenie systemu motywacyjnego, opartego o faktyczne sytuacje personalne i rynkowe

D.

Usługi rekrutacyjne

Zapewnienie usług rekrutacyjnych tj. rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej pracowników;

E.

Rozwój i szkolenie pracowników

Szkolenia praocowników w dowolnym obszarze i różnej formie.

Masz więcej pytań?

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami korzystając z livechatu

lub wysyłając do Nas wiadomość na kontakt@witalni.pl