{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Article","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/witalni.pl\/szkolenia\/szkolenia-bhp\/prace-przy-urzadzeniach\/"},"url":"https:\/\/witalni.pl\/szkolenia\/szkolenia-bhp\/prace-przy-urzadzeniach\/","headline":"Prace przy urządzeniach","datePublished":"2018-02-21T20:16:33+01:00","dateModified":"2021-12-22T11:16:07+01:00","publisher":{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/witalni.pl\/#organization","name":"Witalni.pl","logo":{"@type":"ImageObject","url":"","width":600,"height":60}},"author":{"@type":"Person","name":"jakub.sergiel","url":"https:\/\/witalni.pl\/author\/jakub-sergiel\/","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05e07d8ec078560e97b5730f77d34618?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96},"sameAs":["https:\/\/plus.google.com\/b\/102171254356512763624\/?hl=pl"]}}

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych (szkolenie 6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

bhp przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych – szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji. Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Przedstawione zostaną najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Poruszona zostanie również kwestia odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie aktualnej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych w eksploatacji i dozorze dla maszyn i urządzeń elektrycznych. Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących oraz nadzorujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadry kierownicza, specjalistów ds. bhp, oraz

 • Specjalisci ds. bhp

 • Osoby zajmujące się dostosowywaniem maszyn do przepisów

Program szkolenia

1. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • rozporządzenie MG 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • instrukcja eksploatacji;
 • osoby funkcyjne;
 • prace szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego;
 • polecenia pisemne;
 • warunki wykonywania prac w technologii prac pod napięciem do 1 kV i > 1kV;
 • zasady wykonywania prac przez podmioty obce na urządzeniach prowadzącego eksploatację;

2. Świadectwa kwalifikacyjne

 • prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne;
 • rozporządzenie MG,PiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • termin ważności świadectwa kwalifikacyjnego;
 • świadectwa kwalifikacyjne obcokrajowców wykonujących prace na terenie RP.

3. Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • oznaczenie urządzeń;
 • stopnie ochrony, kod IP;
 • ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych.

4. Wypadki podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • definicje, podział;
 • skutki porażenia prądem;
 • omówienie okoliczności i przyczyn przykładowych wypadków;
 • prewencja wypadkowa.

5. Obowiązki – odpowiedzialność podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • obowiązki osób kierujących pracownikami;
 • odpowiedzialność osób kierujących pracownikami;
 • odpowiedzialność poleceniodawcy;
 • odpowiedzialność podmiotów wykonujących prace na urządzeniach energetycznych będących w zakresie operatywnym prowadzącego eksploatację.

6. Planowane zmiany prawne

 • kierunek zmian rozporządzenia MG 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • planowane zmiany prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Gerard Kotyś

Wartość
inwestycji

Cena zawiera:

Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

6h praktycznego szkolenia

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM