(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych (szkolenie 6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

bhp przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych – szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji. Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Przedstawione zostaną najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Poruszona zostanie również kwestia odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie aktualnej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych w eksploatacji i dozorze dla maszyn i urządzeń elektrycznych. Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących oraz nadzorujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadry kierownicza, specjalistów ds. bhp, oraz

 • Specjalisci ds. bhp

 • Osoby zajmujące się dostosowywaniem maszyn do przepisów

Program szkolenia

1. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • rozporządzenie MG 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • instrukcja eksploatacji;
 • osoby funkcyjne;
 • prace szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego;
 • polecenia pisemne;
 • warunki wykonywania prac w technologii prac pod napięciem do 1 kV i > 1kV;
 • zasady wykonywania prac przez podmioty obce na urządzeniach prowadzącego eksploatację;

2. Świadectwa kwalifikacyjne

 • prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne;
 • rozporządzenie MG,PiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • termin ważności świadectwa kwalifikacyjnego;
 • świadectwa kwalifikacyjne obcokrajowców wykonujących prace na terenie RP.

3. Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • oznaczenie urządzeń;
 • stopnie ochrony, kod IP;
 • ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych.

4. Wypadki podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • definicje, podział;
 • skutki porażenia prądem;
 • omówienie okoliczności i przyczyn przykładowych wypadków;
 • prewencja wypadkowa.

5. Obowiązki – odpowiedzialność podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • obowiązki osób kierujących pracownikami;
 • odpowiedzialność osób kierujących pracownikami;
 • odpowiedzialność poleceniodawcy;
 • odpowiedzialność podmiotów wykonujących prace na urządzeniach energetycznych będących w zakresie operatywnym prowadzącego eksploatację.

6. Planowane zmiany prawne

 • kierunek zmian rozporządzenia MG 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • planowane zmiany prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Wartość
inwestycji

Cena zawiera:

Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

6h praktycznego szkolenia

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM