(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kto musi złożyć VAT OSS?

W związku z prężnym rozwojem handlu międzynarodowego Unia Europejska wprowadziła pewne regulacje ułatwiające rozliczenia podatku VAT. Procedura VAT OSS została zainicjowana dla przedsiębiorców ze stałą siedzibą na terytorium UE. Kto składa VAT OSS? Rejestracja w systemie jest konieczna po przekroczeniu progu sprzedaży w krajach, gdzie odbywa się handel.

VAT OSS – co to takiego?

Z dniem 1 lipca 2021 wprowadzono nowe procedury podatkowe VAT OSS, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej. To system ułatwiający rozliczenia internetowej sprzedaży wysyłkowej do krajów UE. Po rejestracji przedsiębiorca może rozliczać podatek VAT na jednej deklaracji, bez konieczności osobistego kontaktowania się z Urzędami Skarbowymi.

W całej Unii Europejskiej obowiązuje limit sprzedaży w kwocie do 10 000 euro. Po jego przekroczeniu firma powinna zarejestrować się do VAT OSS i złożyć terminowo deklaracje podatkowe, ale tylko w jednym urzędzie – niezależnie od liczby krajów, w których realizowana jest sprzedaż.

Jakie transakcje obejmuje procedura VAT OSS?

Unijne procedury VAT OSS obejmują przede wszystkim transakcje handlowe, których wartość przekracza z góry narzucone limity kwotowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach handlu międzynarodowego mogą korzystać z systemu VAT OSS w przypadku:

  • WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
  • świadczenia usług na rzecz osób, które nie są podatnikami,
  • usług telekomunikacyjnych, gastronomicznych, wynajmu i edukacji.

Warto dodać, że przedsiębiorca bez siedziby na terenie UE może skorzystać z ułatwionego sposobu rozliczania podatku VAT tylko w ramach WSTO. Potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych – także VAT OSS? Skorzystaj ze wsparcia wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Wejdź na taxology.pl/co i przekonaj się, że warto!

Kto składa VAT OSS? Czy deklaracja jest obowiązkowa?

Korzystanie z nowoczesnego systemu rozliczeń podatku VAT OSS nie jest obowiązkowe. Rejestracja w systemie to dobrowolna decyzja każdego przedsiębiorcy. Nie ma żadnego wymogu, aby nawet w razie konieczności rozliczenia podatku VAT w krajach członkowskich UE rejestrować się w procedurach VAT OSS.

Z takiej formy rozliczeń warto jednak korzystać, chociażby ze względu na brak konieczności rejestrowania się osobno w każdym kraju, gdzie powstał obowiązek podatkowy.

Jak zarejestrować się do VAT OSS? Krok po kroku

Rejestracja VAT OSS jest prosta. Aby firma mogła rozliczać podatki zgodnie z uproszczonymi procedurami, wystarczy wypełnić gotowy formularz udostępniany przez Urząd Skarbowy. Dokument można wysłać drogą elektroniczną do naczelnika wybranego Urzędu Skarbowego. Po rozpoznaniu sprawy organ podatkowy wyśle stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu.

Po rejestracji VAT OSS warto też pamiętać, że zgodnie z Art. 103d Ustawy o VAT przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia ewidencji rachunkowej w uproszczonej procedurze przez 10 lat od daty zrealizowania transakcji.