(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Prace Szczególnie Niebezpieczne odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizaowania i nadzorowania pracy w 2023 r.

Szkolenie bhp z zakresu PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami spoczywającymi na kadrze zarządzającej oraz na pracownikach w związku z pracami, które zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych. Uczestnicy poznają pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawem pracy i wypadkami przy pracy oraz aktualne przepisy prawne, w tym dotyczące m.in. praw i obowiązków pracodawców i pracowników; profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami czy szkoleń BHP. Dodatkowo, Uczestnicy dowiedzą się w praktyce, jak dyscyplinować pracowników do przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz jak egzekwować ich naruszenie.

Uczestnicy będą mieli możliwość dokonania identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych, a także nabędą umiejętność sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę.

Program szkolenia

1. Prace szczególnie niebezpieczne.

 • przepisy wprowadzające wymóg wskazywania w zakładach pracy, prac szczególnie niebezpiecznych (obligatoryjne i fakultatywne)
 • ogólny podział prac szczególnie niebezpiecznych
 • Szczególne obowiązki kadry kierowniczej przy nadzorze pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
 • procedury przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
 • pozostałe prace niewliczane do prac szczególnie niebezpiecznych a nadzór nad pracownikami

2. Prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej.

 • podstawowe zasady prawa pracy
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a wpływ na odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
 • zwolnienia dyscyplinarne – rola kierownika przy rozstaniu się z pracownikiem

3. Wypadki przy pracy – rola kierownika

 • aktualny stan prawny
 • pojęcie wypadku przy pracy
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
 • podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego
 • zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb BHP, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu

4. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

 • rodzaje kar
 • możliwości ich zastosowania
 • tryb nakładania kar porządkowych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia