(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia Integracyjne

Szkolenia integracyjne

Szkolenia integracyjne to gotowe i opracowane programy szkoleniowe dla firm i organizacji, które planują wyjazd integracyjny, motywacyjno-integracyjny lub wyjazd połączony z innymi atrakcjami.

Szkolenia integracyjne bedą świetnym uzupełnieniem wyjazdu firmowego, a przez zabawę i doświadczenie zintegrują zespół lub zrealizują inne ważne dla Państwa cele. Mogą być realizowane w formie indoor i outdoor, w siedzibie firmy lub poza nią. Celem może być integracja pracowników, integracja różnych działów firmy czy zwiększenie kompetencji interpersonalnych poszczególnych pracowników.

Integracja dla firm – CZYLI czerpiemy z filozofii „Edutainment”.

Integracja dla firm w dzisiejszych czasach, nabiera nowego znaczenia i często mocno wykracza poza standardowe modele szkoleń na sali szkoleniowej. Obecnie, coraz częściej używa się pojęcia „Edutainment” i jest to odpowiedź rynku na zapotrzebowanie związane z poszukiwaniem innowacyjnych form edukacyjnych i realizacji celów rozwojowych po przez nowatorskie metody szkoleniowe. Do takich metod zalicza się m.in. doświadczenie; rozrywkę; zabawę; grywalizację; technologie VR; video 360 i inne.

Szkolenia integracyjne – praktyczny sposób na poprawę wyników biznesowych.

Usługi szkoleniowo-rozwojowe takie jak szkolenia integracyjne mogą znacznie przyczynić się do poprawy osiąganych wyników przez zespół. Na efektywne funkcjonowanie firmy rzutuje wiele czynników, natomiast wiele z nich dotyczy samych pracowników, ponieważ to oni są siłą każdego przedsiębiorstwa i to od ich indywidualnej kondycji będzie zależało w jakim stopniu firma zrealizuje swoje cele. Szkolenia integracyjne mogą pomóc osiągnąć różne cele biznesowe m.in. poprzez wzmocnienie komunikowania się i przygotowania pracowników do nowych sytuacji i zmian; uwolnienie potencjału i kreatywności; pomoc we wprowadzeniu nowych strategii i rozwiązaniu rzeczywistych problemów; przekształcenie planów w działanie; przełamywanie barier zespołowych. Inicjatywa skorzystania z usług szkoleniowo-rozwojowych powinna mieć źródło u lidera zespołu, bo to, w pewnym stopniu jest odpowiedzialny za cały zespół.