(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Coachingowy styl zarządzania czyli jak wykorzystać coaching w zarządzaniu zespołem?

coaching w zarządzaniu zespołem – szkolenie dla kierowników, menedżerów, liderów

Celem szkolenia jest wyposażenie menadżerów i kadry kierowniczej w narzędzia i metody coachingowe przydatne do kierowania zespołem. Dowiemy się, w jaki sposób stosować coachingowy styl zarządzania, tak aby przynosił wymierne rezultaty w pracy zespołu. Podczas szkolenia zastanowimy się nad tym co sprawia, że dany zespół jest zaangażowany i otwarty na nowe wyzwania. Dowiemy się, jak menedżer-coach może usprawniać procesy zachodzące wewnątrz zespołu i optymalizować dostępne zasoby, tak aby zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań.

Badania pokazują, że zarządzanie przez coaching może determinować efektywność zarządzania zespołem. Skuteczność kierownika zespołu to przede wszystkim umiejętność zmotywowania zespołu do działania i zmiana nastawienia pracowników tak, aby utrzymywali wewnętrzną motywację nawet w trudnych warunkach. Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla kierowników, liderów i kadry zarządzającej, na którym poznamy w praktyce zarządzanie przez coaching.

Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania przez coaching...

…ponieważ do tej pory nie korzystałeś z metod coachingowych w zarzadzaniu lub korzystałeś z nich w sposób nieświadomy

… ponieważ chciałbyś zmienić swoje przekonania wpływające na styl zarządzania

… ponieważ chciałbyś wykorzystać coaching w mediacjach i rozwiązywaniu problemów pomiędzy pracownikami

… ponieważ chciałbyś poznać narzędzia coachingu, dzięki którym zwiększysz efektywność zespołu

…ponieważ zależy Ci na wzmocnieniu samodzielności wśród pracowników

… ponieważ wydaje Ci się, że obecny styl zarządzania może być mało aktualny lub niewłaściwy w stosunku do Twojego zespołu

Zapraszamy na szkolenie "coachingowy styl zarządzania"!

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy szkolenia

1. Coachingowy styl zarządzania w pracy menedżera – zarządzanie przez coaching.

Dowiesz się, czym jest coaching i z czego wynika jego skuteczność w biznesie. Poznasz założenia coachingowego stylu zarządzania. Przyjrzysz się możliwym zastosowaniom i korzyściom z coachingu w pracy kierownika, menedżera, lidera. Rozpoznasz sytuacje, w których warto zastosować podejście coachingowe. Poznasz różnice między coachingiem, mentoringiem, doradztwem i kierowaniem.

2. Kompetencje kierownika zespołu, menedżera, lidera w roli coacha

W tym module poznasz model kompetencji coacha i popracujesz nad doskonaleniem swoich kompetencji w tym obszarze. Przyjrzysz się cechom, postawie i umiejętnościom dobrych coachów. Zdiagnozujesz swój naturalny styl kierowania zespołem oraz określisz mocne i słabe strony różnych stylów zarządzania. Poznasz różne typy pracowników, aby dopasować do nich podejście. Przyjrzysz się swoim przekonaniom wpływających na styl zarządzania, pułapce kontroli i charakterystyce mentalności menedżera.

3. Budowanie relacji kierownik/menedżer – pracownik i struktura rozmowy coachingowej

Poznasz strukturę i etapy rozmowy w modelu GROW oraz sposoby ukierunkowania rozmowy na znalezienie rozwiązania. Przećwiczysz model w różnych sytuacjach relacji z pracownikami: określania celu, rozwiązywania problemu, określania planu rozwoju itd. Dowiesz się, jak ustalać motywujące cele. Poznasz sposoby na wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności pracownika. Nauczysz się sprawnego przekierowywania rozmowy od problemu do rozwiązania. Wzmocnisz swoje umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb innych ludzi i budowania relacji.

4. Techniki komunikacji w coachingu

Komunikacja to obszerny temat, na tym szkoleniu skupimy się na tych jej aspektach, które są istotne w osiąganiu celów coachingu – wzbudzaniu u pracowników zaangażowania, wzmacnianiu ich samodzielności i zorientowania na osiąganie celu. Poznasz różne rodzaje pytań i ich rolę w osiąganiu określonych celów. Przećwiczysz aktywne słuchanie, pozwalające na zmianę perspektywy i zrozumienie potrzeb rozmówcy. Nauczysz się stosować informację zwrotną w sposób motywujący dla pracownika.

5. Jak zmienić nastawienie, czyli rola nawyków w budowaniu zaangażowania i budowania pozytywnej postawy

Jak poradzić sobie z wymówkami i skutecznie pokonać ograniczające przekonania mentalne? Jak konfrontować się z niepowodzeniem? Poznasz skuteczne sposoby na wzmacnianie samoświadomości i samokontroli emocjonalnej. Nauczysz się przełamywać ograniczające przekonania i wzmacniać pozytywną postawę. Poznasz metody radzenia sobie z negatywnym nastawieniem. Przećwiczysz sposoby wzmacniania odporności, elastyczności i wytrwałości za pomocą technik treningu mentalnego. Dowiesz się, jak z pozycji kierownika zespołu wspierać pracowników w budowaniu efektywnych nawyków.

6. Narzędzia w coachingu

Poznasz przydatne w pełnieniu roli menedżera narzędzia coachingowe, również te wykraczające poza rozmowę. Nauczysz się jak w sposób interesujący stawiać cele, wzmacniać proaktywną postawę, wydobywać kreatywność, pomóc w pokonywaniu blokad i konfliktów wewnętrznych, wpływać na emocje i postawę pracowników. Poznasz i przećwiczysz takie narzędzia jak: ABCD, Technika Disneya, Linia czasu, Action Plan, Mentalny mentor, Technika poszerzania perspektywy, SWOT

Poznaj wszystkie tematy

Na szkoleniu z coachingowego stylu zarządzania...

Nauczysz się wspierać rozwój pracowników przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych
Poznasz narzędzia ułatwiające budowanie zaangażowania, osiąganie celów i rozwiązywanie problemów
Rozwiniesz umiejętność prowadzenia efektywnej rozmowy z pracownikami, aktywnego słuchania i stawiania właściwych pytań
Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat budowania pozytywnej postawy i nawyków skutecznego działania
Na szkoleniu dla kierowników i liderów, dowiesz się jak zastosować coachingowy styl zarządzania w praktyce
Poznasz różnicę między coachingiem, a mentoringiem, doradztwem, kierowaniem.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PRZEZ COACHING?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie – zarządzanie i coaching, trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

1370 PLN
z VAT
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1570 PLN
z VAT
Rabat 100 pln
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1670 PLN
z VAT
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

dodatkowe materiały

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Przeczytaj artykuł autorstwa Małgorzaty Henke – trenera prowadzącego szkolenie: Inteligencja Emocjonalna w zarzadzaniu

Inteligencja emocjonalna

Przeczytaj artykuł autorstwa Małgorzaty Henke – trenera prowadzącego szkolenie: Jak radzić sobie ze stresem wzmacniając odporność psychiczną?

Jak radzić sobie ze stresem?

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia