(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia prawo pracy

Postaw na szkolenia prawa pracy z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących.

Szkolenia w zakresie prawa pracy prowadzą osoby pracujące na co dzień w państwowych instytucjach kontrolnych, dzięki czemu szkolenia zawierają najbardziej aktualnej interpretacje przepisów wraz z opiniami i stanowiskami organów kontrolujących w zakresie prawa pracy.

Poznaj szeroki wybór praktycznych kursów prawa pracy.

Organizujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia w zakresie prawa pracy, czasu pracy, tworzenia harmonogramów pracy, prawa związkowego czy przepisów związanych z prowadzeniem ZFŚS.

Oferta szkoleń z prawa pracy, obejmuje programy szkoleniowe zorientowane na usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, w tym stanu prawnego na rok 2018. Podczas wybranych warsztatów, kursanci dowiedzą się m.in. na temat ostatnich nowelizacji przepisów w zakresie prawa pracy, otrzymają przykłady aktualnych interpretacji urzędowych, czy nowe orzecznictwa Sądu Najwyższego w wybranych zagadnieniach. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Dla kogo kierujemy szkolenie z prawa pracy?

Wszystkie kursy i szkolenia obejmujące prawo pracy, skierowane są do osób zajmujące się szeroko pojętym prawem pracy. Warsztaty kierujemy do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych, a także do osób prowadzących dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników w firmach.
[kkstarratings]