(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Referencje

Jedną z największych motywacji Witalnych jest satysfakcja współpracujących z nami firm. Cieszymy się, ze nasze wspólne działania przełożyły się na sukces. Chcemy podzielić się opiniami naszych klientów, dlatego poniżej zgromadziliśmy dla Państwa referencje, które dobrowolnie wystawili nam nasi klienci.

TVH Polska Sp. z o.o.

Polecam firmę WITALNI do współpracy. Z firmą WITALNI rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szkoleń naszej Kadry w roku 2019. Zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu współpracy zespołowej (...)

Polecam firmę WITALNI do współpracy.

Z firmą WITALNI rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szkoleń naszej Kadry w roku 2019.
Zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu współpracy zespołowej oraz z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Były to szkolenia „tradycyjne” na sali szkoleniowej.

W kwietniu 2020 firma WITALNI przeprowadziła dla naszej Kadry Handlowej szkolenie ONLINE z zakresu wywierania wpływu w sprzedaży. To szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników a szczególne uznanie uzyskały interaktywne praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy wykonywali podczas zajęć.

Firmę WITALNI cechuje rzetelność i profesjonalizm. Głównym czynnikiem decydującym o dalszym poleceniu firmy jest zaangażowanie i doświadczenie trenera, które znacząco wpływają na jakość szkoleń oraz na motywację do wdrożenia zmian po szkoleniu.

Warto wyróżnić praktyczny „styl pracy” trenera, który przekłada się na konkretne wskazówki przekazywane podczas warsztatu.

W oparciu o dotychczasową współpracę, podjęliśmy decyzję o kontynuacji szkoleń w tym szkoleń w formie online. W pełni odpowiedzialnie polecamy także taką formę szkoleń dla pracowników.

HBMS Sp. z o.o.

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Firmą WITALNI z siedzibą we Wrocławiu w zakresie zrealizowanych dla potrzeb pracowników HBMS Sp. z o.o. szkoleń zamkniętych i (...)

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Firmą WITALNI z siedzibą we Wrocławiu w zakresie zrealizowanych dla potrzeb pracowników HBMS Sp. z o.o. szkoleń zamkniętych i otwartych.

Od 2018 r. nasza Firma uczestniczyła w szkoleniach zamkniętych pt.: .,Rola zespołu firmy w gospodarce rynkowej
i Sprzedaż Partnerska”-sesja I, ,,Sprzedaż Partnerska”-sesja li,” Trening Handlowy”. Pracownicy skorzystali również
z szkoleń otwartych organizowanych w Lublinie i Wrocławiu pt.: ,,Wywieranie wpływu w sprzedaży” i „Kompetencje menedżerskie”.

Szkolenia odbywały się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a firma WITALNI dała się poznać jako rzetelny
i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych.

Trener i Właściciel Firmy WITALNI Leszek Sergiel wyróżniał się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazał otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści byty przekazane
w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń.

Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników, co pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę WITALNI jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń

Prezes Zarządu HBMS Sp. z o.o.
Arnold Deć

Frigo Logistics Sp. z o.o.

Pracownicy Frigo Logistics Sp. z o.o. uczestniczyli w szkoleniu „Zarządzanie stresem” oraz „Komunikacja i współpraca w kontekście budowania wizerunku pracodawcy” prowadzonym przez Panią Małgorzatę Henke (...)

Pracownicy Frigo Logistics Sp. z o.o. uczestniczyli w szkoleniu „Zarządzanie stresem” oraz „Komunikacja i współpraca w kontekście budowania wizerunku pracodawcy” prowadzonym przez Panią Małgorzatę Henke w grudniu 2019 roku.

Szkolenia charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i zostały poprowadzone w sposób profesjonalny. Forma przekazania wiedzy i dostępne narzędzia przyczyniły się do wysokiej satysfakcji uczestników, co zgodnie potwierdzili w ankietach poszkoleniowych. Dzięki temu pracownicy Frigo Logistics Sp. z o.o. mogą efektywnie wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy codziennej.

W związku z powyższym polecam firmę Witalni a w szczególności Panią Małgorzatę Henke jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe.

 

Kierownik Działu Personalnego
Agnieszka Grabowska

2care4 Poland Sp. z o.o.

Firma Witalni z siedzibą we Wrocławiu, zrealizowała w 2019 roku dla Pracowników 2care4 Poland Sp. z o.o. cykl warsztatów rozwojowych „Siła i odporność Lidera”. Trenerem (...)

Firma Witalni z siedzibą we Wrocławiu, zrealizowała w 2019 roku dla Pracowników 2care4 Poland Sp. z o.o. cykl warsztatów rozwojowych „Siła i odporność Lidera”. Trenerem prowadzącym wszystkie zajęcia była Pani Małgorzata Henke.

Temat i zakres szkoleń został dostosowany do naszych potrzeb. Zajęcia były bardzo profesjonalnie przygotowane, a fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników.

Przygotowanie merytoryczne trenerki Pani Małgorzaty Henke oraz sposób prowadzenia szkolenia były na najwyższym poziomie. Warsztaty miały bardzo ciekawą formę z dużą ilością praktycznych doświadczeń i przykładów praktycznych.

Z całą odpowiedzialnością możemy polecić Firmę Witalni oraz Panią Małgorzatę Henke każdej Firmie dbającej o rozwój zawodowy pracowników oraz o podnoszenie ich kwalifikacji.

 

Prezes Zarządu
Ewa Taborowska

Wektor Wiedzy

Niniejszymi referencjami dziękujemy Pani Katarzynie Ujek reprezentującą firmę Witalni, za przeprowadzenie szkoleń z Profesjonalnej Obsługi Klienta oraz Odporności Psychicznej Handlowca. Szkolenia zostały zrealizowane w Rzeszowie (...)

Niniejszymi referencjami dziękujemy Pani Katarzynie Ujek reprezentującą firmę Witalni, za przeprowadzenie szkoleń z Profesjonalnej Obsługi Klienta oraz Odporności Psychicznej Handlowca.

Szkolenia zostały zrealizowane w Rzeszowie w dniach 13-14.03.2018r., 26-27.06.2018r. oraz 23.07.2018.

Wsłuchiwanie się w potrzeby uczestników, elastyczność i partnerska współpraca zagwarantowały wysoki poziom merytoryczny jak i organizacyjny szkolenia. Doceniamy praktyczną wiedzę trenera. Jego umiejętności komunikacyjne i profesjonalizm zostały dostrzeżone przez uczestników.

Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Szkolenia w firmie warsztatowej były prowadzone zrozumiale i ciekawie.

Uważamy, że zajęcia prowadzone przez Katarzynę Ujek podniosły kompetencje przeszkolonych pracowników. Zajęcia zostały poprowadzone z dużym zaangażowaniem, a materiały szkoleniowe były pomocne i stanowiły merytoryczną bazę szkolenia.

Polecamy firmę Witalni jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

 

Z poważaniem,
Szymon Trzemżalski

VETREX Sp. z o.o.

Firma Vetrex Sp. z o.o. współpracuje z firmą Witalni od kilku lat. Zorganizowała dotychczas wiele szkoleń z obszarów handlowych, zarządzania czasem, negocjacji itp. 23-24.11.2017 realizowane (...)

Firma Vetrex Sp. z o.o. współpracuje z firmą Witalni od kilku lat. Zorganizowała dotychczas wiele szkoleń z obszarów handlowych, zarządzania czasem, negocjacji itp.

23-24.11.2017 realizowane było u nas szkolenie wewnętrzne pt. W roli głównej negocjator: czyli jak negocjować świadomie chętnie i skutecznie.

Trenerem był p. Dawid Marecki – profesjonalista z ogromnymi kompetencjami trenerskimi – przygotowany merytorycznie. Praktycznie przekazuje wiedzę przykładami usytuowanymi często w kontekście branży okiennej. Duża ilość ćwiczeń praktycznych, pozwalających na szybkie przyswojenie wiedzy przez uczestników.

Organizacja szkolenia również za sprawą Pani Kamili na wysokim poziomie.

W zakresie przeprowadzonego szkolenia jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Witalni będącą w naszej ocenie solidnym i rzetelnym partnerem.

 

Agnieszka Grabarz
HR specialist, firma VETREX Sp. z o.o.