(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Referencje

Jedną z największych motywacji Witalnych jest satysfakcja współpracujących z nami firm. Cieszymy się, ze nasze wspólne działania przełożyły się na sukces. Chcemy podzielić się opiniami naszych klientów, dlatego poniżej zgromadziliśmy dla Państwa referencje, które dobrowolnie wystawili nam nasi klienci.

TVH Polska Sp. z o.o.

Polecam firmę WITALNI do współpracy. Z firmą WITALNI rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szkoleń naszej Kadry w roku 2019. Zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu współpracy zespołowej (...)

Polecam firmę WITALNI do współpracy.

Z firmą WITALNI rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szkoleń naszej Kadry w roku 2019.
Zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu współpracy zespołowej oraz z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Były to szkolenia „tradycyjne” na sali szkoleniowej.

W kwietniu 2020 firma WITALNI przeprowadziła dla naszej Kadry Handlowej szkolenie ONLINE z zakresu wywierania wpływu w sprzedaży. To szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników a szczególne uznanie uzyskały interaktywne praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy wykonywali podczas zajęć.

Firmę WITALNI cechuje rzetelność i profesjonalizm. Głównym czynnikiem decydującym o dalszym poleceniu firmy jest zaangażowanie i doświadczenie trenera, które znacząco wpływają na jakość szkoleń oraz na motywację do wdrożenia zmian po szkoleniu.

Warto wyróżnić praktyczny „styl pracy” trenera, który przekłada się na konkretne wskazówki przekazywane podczas warsztatu.

W oparciu o dotychczasową współpracę, podjęliśmy decyzję o kontynuacji szkoleń w tym szkoleń w formie online. W pełni odpowiedzialnie polecamy także taką formę szkoleń dla pracowników.

HBMS Sp. z o.o.

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Firmą WITALNI z siedzibą we Wrocławiu w zakresie zrealizowanych dla potrzeb pracowników HBMS Sp. z o.o. szkoleń zamkniętych i (...)

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Firmą WITALNI z siedzibą we Wrocławiu w zakresie zrealizowanych dla potrzeb pracowników HBMS Sp. z o.o. szkoleń zamkniętych i otwartych.

Od 2018 r. nasza Firma uczestniczyła w szkoleniach zamkniętych pt.: .,Rola zespołu firmy w gospodarce rynkowej
i Sprzedaż Partnerska”-sesja I, ,,Sprzedaż Partnerska”-sesja li,” Trening Handlowy”. Pracownicy skorzystali również
z szkoleń otwartych organizowanych w Lublinie i Wrocławiu pt.: ,,Wywieranie wpływu w sprzedaży” i „Kompetencje menedżerskie”.

Szkolenia odbywały się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a firma WITALNI dała się poznać jako rzetelny
i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych.

Trener i Właściciel Firmy WITALNI Leszek Sergiel wyróżniał się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazał otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści byty przekazane
w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń.

Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników, co pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę WITALNI jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń

Prezes Zarządu HBMS Sp. z o.o.
Arnold Deć

ART

Na pierwszych szkoleniach z firmą WITALNI spotkaliśmy się w 2012 roku. Od tego czasu mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach prowadzonych przez WITALNYCH. Jednym ze szkoleń, które gorą(...)

Na pierwszych szkoleniach z firmą WITALNI spotkaliśmy się w 2012 roku. Od tego czasu mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach prowadzonych przez WITALNYCH. Jednym ze szkoleń, które gorąco polecam jest „Profesjonalny Montaż” dla pracowników montażu i serwisu.

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, a wiedza przekazana w luźny sposób. Zaangażowanie prowadzącego, Leszka Sergiela i humorystyczne przedstawienie sytuacji zdarzających się na co dzień podczas prac montażowych i serwisowych oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi, zjednuje sympatię uczestników, co z pewnością pozwala przyswajać wiedzę.

Dzięki temu szkoleniu, nasi pracownicy podnieśli umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami, co w zdecydowany sposób przełożyło się na wzrost konkurencyjności naszej firmy.

mgr Małgorzata Tyniec-Jarmundowicz
WŁAŚCICIEL FIRMY „ART”

T-G DNALOP SP. Z O.O.

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu „Kompetencje Menedżerskie” prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program (...)

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu „Kompetencje Menedżerskie” prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń.

Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach.

Niezwykle ważne byto dla mnie to, że Prowadzący bardzo często używał przykładów dotyczących bieżących sytuacji oraz przedsiębiorstw aktualnie funkcjonujących na rynku, oczywiście zachowując daleko idącą dyskrecję.

Przyznaję, że już dawno nie uczestniczyłem w szkoleniu, które nie tylko spełniło, ale i przekroczyło moje oczekiwania.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić ofertę szkoleń organizowanych przez firmę Witalni oraz zachęcić do podjęcia współpracy z tą firmą.

TATRA STYLE

W dniach 14-15 grudnia 2016 roku Pan Leszek Sergiel prowadził szkolenie dla pracowników naszej firmy. Szkolenie z zakresu „Kompetencje Menedżerskie” – dla kadry zarządzającej oraz ”Obsługa Trudnego (...)

W dniach 14-15 grudnia 2016 roku Pan Leszek Sergiel prowadził szkolenie dla pracowników naszej firmy.

Szkolenie z zakresu „Kompetencje Menedżerskie” – dla kadry zarządzającej oraz ”Obsługa Trudnego Klienta” – dla kadry handlowej zostało przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia oraz usystematyzowania wiedzy uczestników.
Należy podkreślić, że szkolenie miało charakter zajęć warsztatowych prowadzonych przez doświadczonego trenera z Firmy Witalni, posiadającego umiejętności dydaktyczne i szerokie kwalifikacje w zakresie wykorzystania aktywnych form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kompetencji. Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia i z cała rzetelnością możemy polecić usługi Firmy Witalni

Grzegorz Ślimak
TATRA STYLE

Alles Cool

Firma WITALNI przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie pod nazwą „Sprzedaż Partnerska”, obejmujące swoją tematyką najważniejsze aspekty profesjonalnej prezentacji oferty, operowania językiem korzyści czy budowy ofert (...)

Firma WITALNI przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie pod nazwą „Sprzedaż Partnerska”, obejmujące swoją tematyką najważniejsze aspekty profesjonalnej prezentacji oferty, operowania językiem korzyści czy budowy ofert lepiej dopasowanych do potrzeb klienta. Szkolenie było przygotowane w profesjonalny sposób, dostosowane do specyfiki naszej firmy i rynku na którym działamy. Trener prowadzący zajęcia był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Wysoko oceniam również jego umiejętności pracy z grupą i podawania praktycznych przykładów.

Polecam współpracę z firmą WITALNI. Jestem przekonany, że poprawia ona umiejętności personelu, a tym samym konkurencyjność firmy.

Z poważaniem,

Jacek Stempin
Właściciel firmy Alles Cool