(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia marketingowe

Praktyczne kursy marketingowe

Oferujemy szkolenia marketingowe, które pozwalają zrozumieć rolę działań promocyjnych w małych i średnich firmach, a także budować wizerunek poszczególnych osób lub konkretnych wydarzeń. Szkolenia z marketingu organizujemy w formie otwartej oraz zamkniętej.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenia marketingowe organizowane przez Witalnych?

Szkolenia z marketingu prowadzą praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie reklamy i marketingu – osoby prowadzące własne agencje marketingu i reklamy, działające od wielu lat w branży i stale funkcjonujące na rynku.