Szkolenia menedżerskie

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

W naszej ofercie przewidzieliśmy szkolenia dla menedżerów z dopasowaniem do poziomu posiadanych kompetencji, potrzeb oraz doświadczenia. Oferujemy trening podstawowych umiejętności, które pomogą początkującym kandydatom na stanowiska kierownicze.  Osobom, które posiadają już kilkuletnie doświadczenie menedżerskie proponujemy program szkoleniowy, w którym ugruntujemy dotychczasową wiedzę oraz skupimy się na doskonaleniu zdolności, które pozwolą zarządzać w lepszy, bardziej wydajny i świadomy sposób. Dla doświadczonych menedżerów przewidzieliśmy zaawansowany trening pozwalający podnieść własne kompetencje na najwyższy poziom, a także wyksztalcenie postawy lidera, który zainspiruje podwładnych do osiągania ponadprzeciętnych wyników. W naszej ofercie uwzględniliśmy również potrzeby związane z kompetencjami koniecznymi do realizowania konkretnych zadań, projektów lub wyspecjalizowanych obowiązków.