(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kompetencje Menedżerskie czyli jak być szefem, od którego nie odchodzą pracownicy?

Praktyczne szkolenie DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

To konkretne szkolenie wypełnione narzędziami potrzebnymi do skutecznego przywództwa, zarządzania i osiągania rezultatów wraz z zespołem. Najważniejszy cel to efektywność Uczestników w pełnionej roli osoby zarządzającej, lidera lub kierownika projektu. To warsztat dla menedżerów, którzy spotykają m.in. poniższe sytuacje:

 • Obniżenie wyników bez jasnych, obiektywnych i racjonalnych przyczyn
 • Realizacja zadań w wydłużonym czasie 
 • Osoby wysuwają nieracjonalne i nieuzasadnione oczekiwania finansowe lub inne dotyczące obowiązków
 • Pracownicy nie współpracują ze sobą, dzielą się w „podgrupy wpływu”
 • Współpracownicy manipulują innymi lub sytuacją

Uczestnicy dowiedzą się min.: jak motywować podwładnych; w jaki sposób kreować wiarygodny wizerunek szefa; jaki przyjąć styl zarządzania, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole. Uczestnicy będą sprawnie wyznaczać cele, mobilizować podwładnych do działania i obiektywnie oceniać rezultaty.  Skutecznie zapobiegną konfliktom w zespole i rozwiną swoje umiejętności w zakresie komunikacji.

Zapisz się lub wybrane osoby na dogodny termin szkolenia: Kompetencje Menedżerskie

Zapytaj o zakup w ABONAMENCIE przez 3, 6, 9 lub 12 miesięcy (tubapay.pl)

Jeśli szukasz szkolenia menedżerskiego...

 

… ponieważ chciałbyś budować silny autorytet szefa.

… ponieważ czujesz, że w Twojej firmie potrzebny jest skuteczny system motywacyjny.

… ponieważ masz wrażenie, że komunikacja z niektórymi pracownikami jest trudna.

… ponieważ masz wrażenie, że podwładni czasem Tobą manipulują.

.. ponieważ obawiasz się delegowania zadań lub nie wiesz jakie zadania i kiedy delegować.

… ponieważ chciałbyś wypracować własny styl zarządzania.

Zapraszamy na szkolenie "Kompetencje Menedżerskie"!

Tematy poruszane na szkoleniu menedżerskim

Jak zbudować autorytet u podwładnych?

Uczestnicy treningu menedżerskiego dowiedzą się, w jaki sposób stać się wzorem dla innych oraz jak kreować autorytet szefa. Zostaną zapoznani z werbalnymi i niewerbalnymi technikami wywierania wpływu. Nauczą się budować relacje z współpracownikami.

Od czego powinien zależeć uprawiany styl zarządzania?

Stosowanie dopasowanego do sytuacji i osób stylu zarządzania to czynnik, od którego zależy efektywność i jakość pracy podległych pracowników. Odpowiednio dobrany styl zarządzania to również skuteczne motywowanie pracowników w kierunku osiągania lepszych rezultatów.

Jak, kiedy i jakie zadania delegować?

Wydanie polecenia to nie delegowanie zadania. Delegowanie to bardziej złożona umiejetność i jej połączenie z organizacją. W tej części szkolenia wyjaśniamy jak praktycznie osiągać motywację i efekty bazując na umiejbnosciach i możliwościach współpracowników. Tu również pojawia się wiele technicznych, praktycznych zasad skutecznego delegowania zadań

Jakie są postawy pracowników w zespole i jak wykorzystać je do rozwoju podwładnych?

Zaangażowanie, lojalność, inicjatywa, odpowiedzialność na najwyższym poziomie to idealna   postawa podczas realizacji zadań. Jak budować atmosferę sprzyjające warunki pracy, aby mieć szanse na taki „idealne” podejście, to jedno z pytań, na które w tym momencie odpowiada szkolenie. Tu również uczestnicy otrzymają i przećwiczą matryce postaw, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy i za ich pomocą podejmować adekwatne decyzje personalne

Jak skutecznie motywować, aby realnie zmodyfikować postępowanie podwładnych?

Jak zmierzyć poziom motywacji? W oparciu o jakie zasady budować system motywacyjny? Jaki rodzaj motywacji zastosować, aby zmodyfikować postępowanie podwładnych? – m.in na te pytania, uczestnicy uzyskają odpowiedź podczas tej części szkolenia. Wartością tego modułu jest również to, że trener jako praktyk dysponuje wzorami, schematami określania systemów premii dla wielu grup stanowisjkowych. Chętnie się nimi dzieli i konsultuje konkretne przypadki uczestników

Postawy manipulacyjne podwładnych?

Ten moduł występuje również jako odrębne szkolenie. NIemniej jednak podczas szkolenia KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE omawiane są niezbędne postawy manipulacyjne, na które Uczestnicy mogą się natknąć podczas np modyfikacji postaw ludzi w zespole. To praktyczny moduł i jednocześnie inspiracja do pogłębiania wiedzy

Reguły to klucz – Jak zdefiniować własne, skuteczne zasady zarządzania i prowadzenia zespołu?

Dobrze określone zasady, reguły i wartości, którymi kieruje się przełożony podczas pełnienie funkcji to początek jego sukcesu. To ważna umiejętność obejmująca zarówno określenie zasad, jak i umiejętność ich komunikowania podwładnym. Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty obejmujące te kwestie

Jak odpowiedzialnie komunikować się z innymi?

Porozumienie z innymi, to wynik przede wszystkim skutecznego komunikowania się. Umiejętność słuchania, wnioskowania i formułowania komunikatów to ogromna odpowiedzialność. Tego uczestnicy doświadczają poprzez ćwiczenia podczas szkolenia i praktycznych podpowiedzi jak skutecznie komunikować się w codziennej praktyce.

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści udziału w szkoleniu

Poznasz przykłady z pracy menedżerów, pochodzące z polskich przedsiębiorstw i naszej rzeczywistości gospodarczej.
Wyposażymy Cię w zasady z zakresu efektywnej komunikacji, co pomoże Ci usprawnić pracę zespołu w zakresie realizacji celów i zadań.
Umiejętność rozróżniania postaw podwładnych, pozwoli Ci w sposób odpowiedzialny i świadomy kierować zespołem.
Szkolenie menedżerskie wzbogaci Twoją wiedzę z zakresu technik wywierania wpływu, co pomoże Ci budować autorytet skutecznego i odpowiedzialnego szefa.
Warsztat menedżerski umożliwi Ci wypracowanie własnego systemu motywowania i oceniania podwładnych – w oparciu o sprawdzone wzorce.
Podczas szkolenia menedżerskiego, wypracujesz swój własny styl i sposób zarządzania.

ZAPISZ SIĘ LUB WYDELEGUJ WYBRANE OSOBY NA TO SZKOLENIE

Przejdź do kalendarza szkoleń otwartych i wybierz spośród aktualnych propozycji odpowiadające Tobie termin oraz lokalizację (online lub stacjonarnie).

 

W ramach inwestycji w szkolenie:

Certyfikat ukończenia szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych.

Wsparcie merytoryczne trenera po zakończonym szkoleniu.

Możliwość zmiany terminu lub osoby zapisanej w dowolnym momencie.

Dostęp do platformy i wsparcie techniczne (szkolenie online).

Dwudaniowy posiłek i serwis kawowy ciągły (szkolenie stacjonarne).

WEŹ UDZIAŁ W RAMACH OPŁATY ABONAMENTOWEJ – BEZ JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW DODATKOWYCH !

Wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie okres abonamentowy i sfinansuj udział w 3, 6, 9 lub 12 opłatach abonamentowych bez jakichkolwiek opłat i kosztów dodatkowych. Wartość szkolenia jest taka sama, jak w przypadku zakupu płatności jednokrotnej. Abonament obsługuje TubaPay.pl

Bez wypełniania skomplikownych formularzy, bez podawania informacji o dochodach. Procedura zajmuje max 5 minut. Jeszcze dzisiaj otrzymasz potwierdzenie zapisu i zarezerwujemy miejsce dla Ciebie. Liczba miejsc w abonamencie jest ograniczona. Skorzystaj z okazji i zapłać w dogodnym dla Ciebie abonamencie (3, 6, 9 lub 12 miesięcy) – wybierz i kliknij:

 • Szkolenie Stacjonarne: Brutto: 2790 zł kliknij TUTAJ.
 • Szkolenie Stacjonarne: Brutto: 1190 zł kliknij TUTAJ.

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Dziękuję bardzo za miłą atmosferę szkolenia oraz dobrze przekazaną wiedzę merytoryczną i umiejętność technik poznanych na szkoleniu.

Dziękuję bardzo za miłą atmosferę szkolenia oraz dobrze przekazaną wiedzę merytoryczną i umiejętność technik poznanych na szkoleniu.

Szklenie odbyło się w dniach 22-23.02.2023. Serdecznie dziękuję Leszkowi za świetną atmosferę i dużą wiedzę.

Szklenie odbyło się w dniach 22-23.02.2023. Serdecznie dziękuję Leszkowi za świetną atmosferę i dużą wiedzę.

Bartłomiej Nowak
Kompetencje Menedżerskie

Zdecydowanie najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem. Kompetencje, Wiedza, Inteligencja - Mont Everest.

Zdecydowanie najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem. Kompetencje, Wiedza, Inteligencja - Mont Everest.

Mariusz Jabłecki
Kompetencje Menedżerskie

Szkolenie bardzo POTRZEBNE! Chciałem sprawdzić co muszę poprawić/zmienić w swoim zachowaniu. Dowiedziałem się jeszcze jak odczytywać zachowania innych. Blok tematyczny o AUTORYTECIE i jego braku był mi (...)

Szkolenie bardzo POTRZEBNE! Chciałem sprawdzić co muszę poprawić/zmienić w swoim zachowaniu. Dowiedziałem się jeszcze jak odczytywać zachowania innych. Blok tematyczny o AUTORYTECIE i jego braku był mi bardzo potrzebny. Temat dzięki temu szkoleniu będę chciał zgłębić.

Gabriel Sędziwy
Kompetencje Menedżerskie

Szkolenie doskonale przygotowane od strony organizacyjnej, dostarczono czytelne i starannie opracowane materiały, natomiast na najwyższe uznanie zasługuje sposób jego przeprowadzenia. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia i (...)

Szkolenie doskonale przygotowane od strony organizacyjnej, dostarczono czytelne i starannie opracowane materiały, natomiast na najwyższe uznanie zasługuje sposób jego przeprowadzenia. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia i nabyte umiejętności z pewnością okażą się przydatne w dalszej pracy, a wartość merytoryczna szkolenia przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania.

Genialne szkolenie z genialnym trenerem! Wiedza do wykorzystania i w życiu zawodowym, i w osobistym. Odnoszenie się do przykładów "z życia" (doświadczenia) nadaje teorii zupełnie inne (...)

Genialne szkolenie z genialnym trenerem! Wiedza do wykorzystania i w życiu zawodowym, i w osobistym. Odnoszenie się do przykładów "z życia" (doświadczenia) nadaje teorii zupełnie inne znaczenie - dociera, zostaje. Szkolenie bardzo profesjonalne, najlepsze w jakim uczestniczyłam. GRATULUJĘ I DZIĘKUJĘ!

Bardzo przystępna forma prezentacji oraz dostępna i zrozumiała forma wyjaśnienia zagadnień będących tematem szkolenia.

Bardzo przystępna forma prezentacji oraz dostępna i zrozumiała forma wyjaśnienia zagadnień będących tematem szkolenia.

Bardzo miło spędzony czas. Na szkoleniu otrzymałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania przygotowane wcześniej oraz nową wiedzę przekazaną w sposób doskonały przez Trenera: Leszka (...)

Bardzo miło spędzony czas. Na szkoleniu otrzymałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania przygotowane wcześniej oraz nową wiedzę przekazaną w sposób doskonały przez Trenera: Leszka Sergiel. Na pewno będę przekazywał dalej zdobytą wiedzę i na pewno jeszcze się spotkamy :-).

Marcin Stańko
Kompetencje Menedżerskie

Opinia po szkoleniu online: Moje pierwsze szkolenie on-line- nie było tak źle jak się obawiałem:)

Opinia po szkoleniu online: Moje pierwsze szkolenie on-line- nie było tak źle jak się obawiałem:)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie ciekawe, dobra konwencja, dużo ćwiczeń. Dobra atmosfera. Poparte trafnymi przykładami.

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie ciekawe, dobra konwencja, dużo ćwiczeń. Dobra atmosfera. Poparte trafnymi przykładami.

Opinie po szkoleniu online: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Leszek Sergiel to profesjonalny trener o dużej wiedzy i doświadczeniu. Atmosfera szkolenia była przyjazna. Cieszę (...)

Opinie po szkoleniu online: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Leszek Sergiel to profesjonalny trener o dużej wiedzy i doświadczeniu. Atmosfera szkolenia była przyjazna. Cieszę się, że miałam przyjemność uczestniczyć w tym szkoleniu. Wrażenia pozytywne. Forma była w porządku. Nie mam zastrzeżeń.

Opinie po szkoleniu online: WITALNI: czuć na każdym etapie MEGA PROFESJONALIZM. TRENER: Szeroki zakres wiedzy, ciekawe historyjki SZKOLENIE: zdecydowanie za mało przykładów z życia (...)

Opinie po szkoleniu online: WITALNI: czuć na każdym etapie MEGA PROFESJONALIZM. TRENER: Szeroki zakres wiedzy, ciekawe historyjki SZKOLENIE: zdecydowanie za mało przykładów z życia wziętych lub w kontekście prowadzonych zespołów. Trochę za dużo teorii i "suchej" wiedzy.

Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze, żywo oraz interesująco. Zaimponowała mi część praktyczna, w której trener wykazał się dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Dla mnie osobiście (...)

Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze, żywo oraz interesująco. Zaimponowała mi część praktyczna, w której trener wykazał się dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Dla mnie osobiście wartościowe i przydatne szkolenie. Będę polecał innym osobom. Dziękuję :).

Dominik Woźniak
Przedstawiciel | STOLLAR

Ze szkoleniem tego typu spotykam się po raz pierwszy, jestem pod wrażeniem takiego przygotowania, zaangażowania ze strony trenera do wszystkich i każdego indywidualnie. Polecam z całego (...)

Ze szkoleniem tego typu spotykam się po raz pierwszy, jestem pod wrażeniem takiego przygotowania, zaangażowania ze strony trenera do wszystkich i każdego indywidualnie. Polecam z całego serca szkolenia Pana Leszka, wspaniały człowiek, wrażliwy, dowcipny, stanowczy, otwarty, szczery. Swoim podejściem sprawia, że podczas szkoleń nikt się nie nudzi, atmosfera jest przyjazna a wiedza przekazana sprawia, że wychodzi się ze szkolenia dowartościowanym człowiekiem. Panie Leszku po prostu dziękuję.

Bożena Ostapowicz
Projektant | STOLLAR

Szkolenie odbyte w dniach 05-06.03.19 we Wrocławiu jest szkoleniem bardzo inspirującym, które w sposób przejrzysty zarówno porządkuje nabytą wcześniej wiedzę jak i dostarcza (...)

Szkolenie odbyte w dniach 05-06.03.19 we Wrocławiu jest szkoleniem bardzo inspirującym, które w sposób przejrzysty zarówno porządkuje nabytą wcześniej wiedzę jak i dostarcza nowych rozwiązań. Bardzo przydatne są przykłady z firm, które można wcielić w "życie" w sposób bezpośredni.

Joanna Romaszewska
Dyrektor Zarządzający | Ex-Con Polska Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy z dodatkami praktycznymi. Wiedza pozyskana pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień i mechanizmów występujących w codziennym życiu zawodowym. Prowadzący szkolenie posiada (...)

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy z dodatkami praktycznymi. Wiedza pozyskana pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień i mechanizmów występujących w codziennym życiu zawodowym. Prowadzący szkolenie posiada bardzo szeroki zakres doświadczenia z różnych gałęzi gospodarki, zarządzania firm, co dodatkowo wzbogaca całość szkolenia.


Kierownik Działu Handlowego | Tora-Zajdel II Sp. z o.o.

Godne polecenia. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu, gdzie otrzymałam tak dużo materiałów. Bardzo podoba mi się chęć dzielenia się materiałami szkoleniowymi prowadzącego z uczestnikami. (...)

Godne polecenia. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu, gdzie otrzymałam tak dużo materiałów. Bardzo podoba mi się chęć dzielenia się materiałami szkoleniowymi prowadzącego z uczestnikami. To na pewno nie jest szkolenie z tą firmą :)

Nicol Kupper-Januszewska
Współwłaściciel | KN-KUPPER S.C.

Szkolenie perfekcyjnie wykonane. Doświadczenie szerokie. Dziękuję za przekazaną wiedzę, mam nadzieję, że uda mi się poprawić wiele czynników mających zły wpływ na pozytywne dział(...)

Szkolenie perfekcyjnie wykonane. Doświadczenie szerokie. Dziękuję za przekazaną wiedzę, mam nadzieję, że uda mi się poprawić wiele czynników mających zły wpływ na pozytywne działanie firmy.

Michał Lament
Kierownik magazynu | Clip Logistyka Sp. z o.o.

Szkolenie mogę polecić innym osobom. Dużo dostałam potrzebnej informacji, dzięki czemu mogłam udoskonalić swoje umiejętności. Szkolenie jest konstruktywne, bardzo dobrze przygotowany program.

Szkolenie mogę polecić innym osobom. Dużo dostałam potrzebnej informacji, dzięki czemu mogłam udoskonalić swoje umiejętności. Szkolenie jest konstruktywne, bardzo dobrze przygotowany program.

Inna Okseniuk
Konsultant BOK | Azagroup S.A.

Pan Leszek jest świetnym szkoleniowcem, ponieważ dzięki jego szkoleniu, uzyskałem niezbędną mi wiedzę do wykorzystania ma swoim stanowisku. Sposób w jaki prowadzi szkolenie zachęca do (...)

Pan Leszek jest świetnym szkoleniowcem, ponieważ dzięki jego szkoleniu, uzyskałem niezbędną mi wiedzę do wykorzystania ma swoim stanowisku. Sposób w jaki prowadzi szkolenie zachęca do brania w nim aktywnego udziału. Swoją postawą fascynuje i inspiruje do zgłębiania wiedzy w zakresie zarządzania i socjotechnik. Przyznam, że pierwszy raz w historii swojego zawodu, spotkałem się z taką osobą jak Pan Leszek, która swoim autorytetem i postawą sprawiła, że tak obszerne zagadnienie jakim jest temat zarządzania zasobami ludzkimi, został przyswojony i omówiony w dwa dni, a był to czas mile spędzony.

Łukasz Karwowski
Zastępca Dyrektora BOK | Azagroup S.A.

W mojej ocenie szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Wiedza jaką udało mi się pozyskać, z pewnością pozytywnie wpłynie na moje (...)

W mojej ocenie szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Wiedza jaką udało mi się pozyskać, z pewnością pozytywnie wpłynie na moje dalsze działania w zakresie służbowym. Trener z pasją odpowiadał na wszystkie nasze pytania. Jako uczestnik szkolenia z pewnością będę polecał trenera jak i reprezentowaną przez trenera firmę.

Sebastian Bankowski
Team Leader BOK | Azagroup S.A.

Bardzo profesjonalne szkolenie. Jestem naprawdę zaskoczony. Będę korzystał w przyszłości.

Bardzo profesjonalne szkolenie. Jestem naprawdę zaskoczony. Będę korzystał w przyszłości.

Klaudiusz Kamiński
manager | KWANG DUCK

Wysoki poziom - polecam.

Wysoki poziom - polecam.

Marcin Szymański
kierownik produkcji | Ligum Pol

Fajnie przekazana wiedza. Podawanie przykładów z życia spowodowało, że szkolenie było ciekawsze, bardziej zrozumiałe. 8 godzin minęło jak dwie.

Fajnie przekazana wiedza. Podawanie przykładów z życia spowodowało, że szkolenie było ciekawsze, bardziej zrozumiałe. 8 godzin minęło jak dwie.

Elżbieta Zubek
zastępna kierownika recepcji | Hotel Bania

Szkolenie bardzo pomocne. Wiele dotychczas niejasnych sytuacji pokazano mi jak mam rozwiązać. Przykłady i omawiane zagadnienia na długo zostaną mi w pamięci. Dodatkowo wzbudzono moją ciekawość (...)

Szkolenie bardzo pomocne. Wiele dotychczas niejasnych sytuacji pokazano mi jak mam rozwiązać. Przykłady i omawiane zagadnienia na długo zostaną mi w pamięci. Dodatkowo wzbudzono moją ciekawość w kilku aspektach i mam zamiar powiększyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Justyna Bartoszek
Kierownik Barów | Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

Szkolenie z wieloma merytorycznymi przykładami, prowadzący znał branże w której pracuje, dzięki czemu otrzymałem wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam szkolenie dla (...)

Szkolenie z wieloma merytorycznymi przykładami, prowadzący znał branże w której pracuje, dzięki czemu otrzymałem wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam szkolenie dla osób nawet mocno zaawansowanych.

Bogusław Sacha
szef sprzedaży | BEMA-RES

Bardzo dobrze spędzony czas. Duży zasób wiedzy, która można wykorzystać w mojej pracy. Szkolenie pokazało jak wiele błędów popełniałem i (...)

Bardzo dobrze spędzony czas. Duży zasób wiedzy, która można wykorzystać w mojej pracy. Szkolenie pokazało jak wiele błędów popełniałem i jak je poprawić. Jakie stosować strategie i jakich narzędzi i dokumentów należy używać. Kompetentny prowadzący.

Marcin Walczak
Kierownik prac sanitarnych | GTH Polska

Szkolenie nauczyło mnie innego spojrzenia na niektóre sprawy, moje postępowanie. Wiele tematów wydaje się oczywiste, jednak dopóki ktoś nie przedstawi ich we właściwy (...)

Szkolenie nauczyło mnie innego spojrzenia na niektóre sprawy, moje postępowanie. Wiele tematów wydaje się oczywiste, jednak dopóki ktoś nie przedstawi ich we właściwy sposób, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Uważam, że szkolenie jak najbardziej trafne do stanowiska, które aktualnie wykonuje.

Łukasz Manowski
Kierownik prac. projektowej | HML-Projekt

Duża wiedza teoretyczna poparta praktyką. Sposób prowadzenia - zarządzania pracowników, podoba mi się - trafia do mnie.

Duża wiedza teoretyczna poparta praktyką. Sposób prowadzenia - zarządzania pracowników, podoba mi się - trafia do mnie.

Tomasz Pasek
Prezes | Schaffer Ładowarki Pasek sp. z o.o.

Szkolenie "treściwe" jak na dwa dni. Bardzo dobrze dobrany zakres tematyczny. Prowadząca wykazała się bardzo profesjonalnym podejściem, dużą wiedzą i miłą aparycją.

Szkolenie "treściwe" jak na dwa dni. Bardzo dobrze dobrany zakres tematyczny. Prowadząca wykazała się bardzo profesjonalnym podejściem, dużą wiedzą i miłą aparycją.

Agnieszka Tinc
Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży | Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie. Ciekawa tematyka. Trener ma dużą wiedzę. Uzyskałem nowe informacje podczas szkolenia, choć brakowało stresujących scenek, lecz to nie istotne.

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie. Ciekawa tematyka. Trener ma dużą wiedzę. Uzyskałem nowe informacje podczas szkolenia, choć brakowało stresujących scenek, lecz to nie istotne.

Czesław Brzeziński
Kierownik | Vinderen Sp. z o.o.

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu "Kompetencje Menedżerskie" prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program (...)

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu "Kompetencje Menedżerskie" prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń. Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach (...)

mgr Tomasz F. Jerzak
Dyrektor Zakładu | T-G DNALOP Sp. z o.o.

Opinie Google o firmie WITALNI
Ewa Skowron
Ewa Skowron
25/07/2022
Uczestniczyłam w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób i bardzo merytoryczny, poparty ćwiczeniami i przykładami. Wykładowca- Leszek Sergiel- zadbał o dobrą atmosferę, odpowiadał na bieżąco na pytana lub uwagi. Wszystko na 5 gwiazdek! Polecam
Małgorzata Banaszek
Małgorzata Banaszek
25/07/2022
Witam, Jestem po szkoleniu "Jak komunikować podwyżkę cen klientom". Szkolenie zgodne z tematyką oraz co to jest cena. Informacje przekazywane były bardzo przejrzyste i zawsze oparte na przykładach. Pan prowadzący sympatyczny i potrafiący zaangażować uczestników do dyskusji. W przyszłym miesiącu czeka mnie kolejne szkolenie z platformy Witalni.pl... Gorąco polecam skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Jarosław Żywicki
Jarosław Żywicki
25/07/2022
Uczestniczyłem w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zakres tematyczny szkolenia zrealizowany. Przystępny sposób przekazywana wiedza przez komunikatywnego wykładowcę- Leszek Sergiel- z dużą wiedzą i umiejętnością, przy czym od razu weryfikującego wątpliwości w trybie rzeczywistym i udzielającym odpowiedzi. Wszystko na 5 gwiazdek!” Polecam JZY
Roman Chochorowski
Roman Chochorowski
12/03/2022
Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w szkoleniu , treningu prowadzonym przez Pana Leszka Sergiel z firmy Witalni "Trudny Klient". Szkolenie, trening prowadzony on-line w grupie przedstawicieli kilku firm, teoretycznie o odmiennych profilach, ale z podobnymi zagadnieniami, problemami. Prowadzący angażując wszystkich uczestników praktycznie, potrafił dopasować się do indywidualnych wymagań uczestników związanych z specyfiką każdej z firm i każdego uczestnika. Duży , szeroki zakres tematyki, przekazywanej w bardzo przystępny sposób, z uwzględnieniem praktycznej specyfiki różnych klientów. Sześć godzin, naprawdę trudnej tematyki podanej w niesamowicie przystępny sposób, zrealizowane zostało dosłownie w moment. Bardzo duża wiedza praktyczna i teoretyczna trenera, i sposób podania praktycznie przyjazny dla każdego. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Dziękuję prowadzącemu, ale pracownikom firmy organizujący spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam bardzo Serdecznie. Romek Chochorowski
Karolina Kozłowska
Karolina Kozłowska
21/08/2021
Bardzo dziękuję za szkolenie. Pan Leszek- świetny człowiek. Jeśli ktoś waha się czy takie szkolenie może mu się przydać- proszę się nie zastanawiać tylko brać w ciemno. Bardzo dużo informacji- bardzo przydatnych!
Błażej Kwiatkowski
Błażej Kwiatkowski
13/03/2021
Polecam! Bardzo ciekawa oferta 😊
Rafał Kamiński
Rafał Kamiński
13/05/2020
Kilka tygodni temu uczestniczyłem w wirtualnym szkoleniu dla Menadżerów. Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, było bardzo pomocne i odpowiedziało na wiele zagadnień, które chciałem poruszyć. Wiedza wyniesiona ze szkolenia została wprowadzona w życie od momentu jego zakończenia. Już widzę efekty. Bardzo POLECAM!
Ocena Jakości firmy WITALNI

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE MENEDŻERSKIE?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników, aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 2-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

(…) miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu z zakresu „Kompetencji menedżerskich”, które odbyło się w Łodzi. Wiedza oraz sposób jej przekazywania przez trenera wzbudziły mój podziw i pełne uznanie. Trener wykazał się umiejętnością tworzenia przemiłej atmosfery, dzięki czemu szkolenie było interesujące, nie tylko ze względów nowo zdobytej wiedzy. Co ważne, zakres informacji jakich uczestnicy szkolenia oczekiwali zdobyć, ustalany był podczas prowadzonych zajęć. Uczestnicy, mimo ustalonego harmonogramu, sami określali obszar materiału jakim byli zainteresowani, prowadzący elastycznie dostosował szkolenie do potrzeb jego uczestników. (…)
Judyta Krawiec | DYREKTOR SPRZEDAŻY
PRO ELITE

(…) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń. Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach. (…)

mgr Tomasz F. Jerzak | DYREKTOR ZAKŁADU
T-G DNALOP SP. Z O.O.

(…) miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „Kompetencje Menedżerskie” prowadzone przez trenera p. Leszka Sergiela z Firmy „Witalni”. Szkolenie wyróżniało się ponad przeciętną retoryką i szczególną lekkością co spowodowało, iż przekazywany materiał przyswojony został z większą skutecznością. Brałem udział w wielu szkoleniach różnego szczebla, jednakże to pozostanie długo w mojej pamięci. Myślę , że w przyszłości skorzystam jeszcze z usług wyżej wymienionej Firmy.”
Robert Dworak | Manager ds. Sprzedaży i Rozwoju Sieci
Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa „New Men” ZPChr

Serdecznie dziękuję za przeprowadzone szkolenie „KOMPETENCJE MENADŻERSKIE”. Całe szkolenie oceniam bardzo wysoko. Przygotowanie wykładu, pokaz slajdów, do tego dużo praktycznych rad i przykładów z życia oraz humor prowadzącego uważam za pełny profesjonalizm. Chcę podkreślić, że przeprowadzony przez Pana wykład przyczyniły się do mojego rozszerzenia narzędzi w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Liczę na dalsze szkolenia z Pana udziałem.
Krzysztof Skawiński | Kierownik Produkcji
VOLZ Sp. z o.o.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji szkolenia dla menedżerów

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

DODATKOWE MATERIAŁY

MOTYWOWANIE BEZ PIENIĘDZY – CZY TO MOŻLIWE? Motywować bez pieniędzy się … nie da. Każde działanie to koszty. Motywować bez pieniędzy bezpośrednio wręczanych … to jest możliwe.

Przeczytaj artykuł

AUTORYTET SZEFA – JAK GO BUDOWAĆ? Skuteczny szef, to przede wszystkim skuteczny przywódca.

Przeczytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

dofinansowanie szkoleń

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia