Komunikacja interpersonalna czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi?

Wybierz termin szkolenia:

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej rozwija umiejętności komunikacyjne w sferze werbalnej i niewerbalnej.

Komunikowania uczymy się od momentu narodzin – wydawałoby się więc, że powinniśmy mieć tą umiejętność opanowaną w doskonałym stopniu. Skąd więc tyle nieporozumień, napięć, kłótni, podziałów, złośliwości, niezdrowej rywalizacji, zniechęcenia, demotywowania podwładnych czy niesatysfakcjonującego poziomu komunikacji z klientem? Okazuje się, że istnieje ogromna różnica między „po prostu” komunikowaniem się a komunikowaniem się świadomym i efektywnym, czyli takim który wyzwala efekt synergii w zespole, tworzy pozytywną atmosferę, zachęca i motywuje do współpracy, wzmacnia relacje międzyludzkie, pomaga niwelować napięcia, zamienia destruktywny spór w konstruktywny konflikt.

Każda korelacja pracowników, łączenie w zespoły, niesie ze sobą określone skutki – te same osoby, w różnych konfiguracjach ze sobą, wytworzą podczas pracy zespołowej inny efekt synergii. To samo dotyczy kontaktów i komunikacji z klientami. Niniejsze szkolenie z komunikacji wyjaśnia, że każdy z nas jest indywiduum, ma inne doświadczenia, inną osobowość, inaczej postrzega świat, inne rzeczy go motywują do działania, tym samym inne go demotywują, inaczej wyraża gniew, złość czy rozwiązuje konflikty a także inaczej wyraża radość i entuzjazm. Osią szkolenia z komunikacji będą właśnie kategorię, w których możemy się od siebie różnić – uczestnicy za pomocą odpowiednich narzędzi, będą mogli poznać swój indywidualny typ osobowości i styl komunikacji, a przy tym nauczyć się rozpoznawać je u innych osób, co przyniesie natychmiastowe wymierne korzyści.

Jeśli szukasz szkolenia z komunikacji...

…ponieważ chciałbyś poprawić komfort swojego życia i pracy

…ponieważ chciałbyś aby w Twojej firmie było mniej konfiliktów między pracownikami

…ponieważ chciałbyś poznać kluczowe zasady komunikacji

Zapraszamy na szkolenie - komunikacja interpersonalna!

Tematy szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Poznaj zagadnienia i zapisz się na praktyczny trening komunikacji interpersonalnej!

1. Zasady i reguły efektywnej komunikacji – jak funkcjonuje mózg, czyli komunikujemy się zawsze na trzech poziomach i warto je poznać!
2. Komunikacja wewnątrz firmy i na zewnątrz, czyli dlaczego uważam, że oprócz osób odpowiedzialnych za sprzedaż, w firmie tak naprawdę handlowcem jest także Księgowa, Inżynier i wszyscy pozostali współpracownicy.
3. Jak postrzegam innych i na ile jest to zgodne z prawdą.
4. Komunikacja werbalna, niewerbalna, bariery w komunikacji, style spostrzegania rzeczywistości, błędy percepcji, style komunikacji, wpływ otoczenia.
5. Czy on/ona musi być zawsze taka hałaśliwa / nudna? – o różnicach między nami.
6. Jaki jestem – mój typ osobowości i jaki ma to wpływ na mój styl komunikowania się.
7. Jak współpracować, aby praca była motywująca, sprawna, wydajna i efektywna.

8. Napięcie, frustracja, przegrana-wygrana w kontaktach interpersonalnych.
9. Anty-agresywne techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi osobami.
10. Komunikacyjne „aikido”, czyli złota zasada formułowania komunikatów – aby unikać bądź szybko rozładowywać konflikty i napięcia oraz dochodzić do szybkich rezultatów.
11. Dobra konwersacja – techniki komunikacyjne, pytania otwarte i zamknięte, klaryfikacja, parafraza, inne…
12. Motywująca informacja zwrotna.
13. Komunikacja w zarządzaniu i tworzeniu silnych zespołów.

Komunikacja interpersonalna
5 (100%) 1 vote

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści

Zaznajomienie się z tą tematyką oraz zapoznanie się ze zbiorem zasad rządzących komunikacją interpersonalną oraz ich przećwiczenie na szkoleniu, pozwolą uczestnikom bardziej świadomie zarządzać swoją komunikacją, przez co znacząco poprawią komfort życia i pracy.
Uczestnicy będą mogli w pełni wykorzystać efekt synergii zespołu.
Przełożeni będą wiedzieli, jak lepiej motywować podwładnych i skuteczniej wydobywać z nich potencjał.
Pracownicy będą mieli mniej konfliktów, będą potrafili lepiej wpływać na siebie nawzajem.
Poprawi się atmosfera w pracy, będzie więcej dystansu do siebie nawzajem, do napięć, sytuacji trudnych.
Pracownicy będą bardziej doceniać swoje różnice i chętniej dostrzegać w nich potencjał, a także będą po prostu lepiej się ze sobą czuć, a tym samym efektywniej współdziałać.
Handlowcy wzmocnią swoje relacje z klientami.
I wszyscy, bez względu na funkcję w pracy, skorzystają także czysto prywatnie, wpływając na znaczącą poprawę jakości komunikacji w swoim rodzinnym gronie.
Wartością dodaną szkolenia będzie wypracowanie przez każdego z uczestników, swojego indywidualnego planu rozwoju w tym obszarze, który będzie kontynuowany po szkoleniu – co da większą pewność utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności w przyszłości (otrzymają do tego odpowiednie narzędzie).

Szkolenie Prowadzi:

Grzegorz Blaut

COACH ZESPOŁOWY, LIFE AND BUSSINESS COACH, LIDER PAFW, PRAKTYK ZARZĄDZANIA

Grzegorz Blaut

COACH ZESPOŁOWY, LIFE AND BUSSINESS COACH, LIDER PAFW, PRAKTYK ZARZĄDZANIA

Najbliższa edycja kursu już w dniach 09–10.05.2019, Wrocław

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

09–10 .05.19

Wrocław

Małgorzata Henke

Zapisuje się

17–18 .10.19

Wrocław

Małgorzata Henke

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Wrocław

najbliższe szkolenie:

09–10 .05.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 165 Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

17–18 .10.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 165 Sprawdź w Google Maps

Zrealizuj to szkolenie w formie zamkniętej!
Wypełnij formularz