(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kultura organizacyjna i wartości czyli jak integrować firmę od wewnątrz? – szkolenie motywacyjne

SZKOLENIE MOTYWACYJNE – KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ – REALIZUJEMY JEDYNIE W FORMIE DEDYKOWANEJ, DLA GRUP NAWET DO 50 OSÓB+.

Głównym zadaniem szkolenia jest wyrównanie poziomu świadomości kadry pracowniczej w kwestiach kultury organizacyjnej i głównych wartości, którymi kieruje się organizacja. Szkolenie motywacyjne może być wartościowym uzupełnieniem wyjazdu firmowego, ale także szczególnie potrzebne gdy w firmie narastają konflikty między zespołami, pojawiają się trudne sytuacje lub coraz częściej zdarzają się nieporozumienia. Podczas tego szkolenia, poruszamy obszary, które determinują funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, a uczestnicy słyszą z „trzecich” ust m.in. o tym, że pensję płaci klient i że zarówno straty, jak i zyski generowane przez firmę są stratami i zyskami zatrudnionych w niej ludzi. Szkolenie realizowane jest w bardzo charyzmatyczny sposób i w ciekawej, angażującej uczestników formie, przeplatane ćwiczeniami grupowymi.

Podczas szkolenia motywacyjnego, uczestnicy dowiadują się m.in. o tym, że współcześnie wynagradza się wyłącznie pracę efektywną a nie jedynie efektowną. Poruszamy zagadnienia związane z odpowiednią postawą w firmie, od lojalności, odpowiedzialności i inicjatywy pracownika, dbania o mienie firmy, jak i po zrozumienie, że dzisiaj pracuje się „na zadania, a nie na godziny”. Bardzo ważnym elementem tego szkolenia jest przygotowywanie Kadry do zmian, które są nieuniknione i które permanentnie towarzyszą rozwojowi firmy pozostawiając zatrudnionym osobom wybór: „Albo się zmienią, albo zmieni się ich”, co zwykle zależy od zachowania i postawy samego pracownika, a nie „kaprysu” szefa i osób zarządzających. Szkolenie motywacyjne przygotowane jest z myślą o całych zespołach i kierowane do wszystkich osób w firmie, w tym osób pełniących nawet bardzo zróżnicowane stanowiska. Celem jest integracja całej firmy i zmotywowanie kadry do większego zaangażowania w rozwój organizacji, a więc ważne jest aby w szkoleniu brały udziały osoby reprezentujące wszystkie grupy stanowiskowe.

Jeśli szukasz szkolenia dla całego zespołu...

…ponieważ chciałbyś połączyć wyjazd firmowy lub integracyjny z ciekawym szkoleniem

… ponieważ w Twojej firmie lub zespole coraz częściej pojawiają się trudne sytuacje lub zdarzają się nieporozumienia.

… ponieważ zależy Ci aby pracownicy byli bardziej zaangażowani w życie firmy…

Zapraszamy na szkolenie, które uświadomi Państwa pracownikom role kształtowania kultury organizacyjnej!

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Tematy poruszane na szkoleniu motywacyjnym:

1. Rola i znaczenie zmian w życiu zawodowym

 • Jak zdefiniować własne kompetencje i poziom ich świadomości?
 • Jaka jest rola nawyków w procesie zmian i jak je poprawiać?
 • Na czym polega automotywacja do samorozwoju?

Wszystkie trzy zagadnienia, to istotna część szkolenia, której celem jest zmotywowanie uczestników do zdobywania wiedzy, zmiany nawyków, zaangażowania. Uświadamia również, że pełną odpowiedzialność za życie, efekty zarówno zawodowe, jak i inne leżą wyłącznie w ich rękach.

2. Rola zespołu firmy w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

 • Jaka jest rola klienta w gospodarce? („Kto Ci płaci pensję?”)

„Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół – po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej” to słowa Samuela Moore – założyciela sieci supermarketów Walmart. Cytat doskonale przedstawia rolę „Klienta” w dzisiejszym świecie, a właściwe zrozumienie przez pracowników “klienta” pozwala na zmianę zaangażowania, odpowiedzialność za pracę.

 • Jak unikać konfliktów, nieporozumień i podziałów w jednej firmie?

Moduł szkolenia opisujący konflikty w firmie i ich rodzaje. Po przez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy dowiedzą się co jest ich przyczyną i w jaki sposób można je rozwiązywać.

 • Jakie są kryteria wygrywającego zespołu?
 • Na czym polega kompetentna indywidualna postawa w zespole?
 • Czym jest kultura organizacyjna i dlaczego powinna być świadomie kreowana i przestrzegana?

Istotne zagadnienia, skupiające się na kształtowaniu kultury organizacyjnej i kierowania się wartościami w zespole firmy. W jaki sposób stworzyć “wygrywający zespół” oraz jaką przyjąć w nim postawę, to pytania na które uczestnicy otrzymają odpowiedź.

 • Co to jest odpowiedzialność?
 • Na czym polega lojalność?
 • Jak być pracownikiem z inicjatywą?

Część szkolenia ukazująca w nieszablonowy sposób, czym w dzisiejszych czasach jest odpowiedzialność i lojalność pracownika. Uczestnicy szkolenia, dowiedzą się, w jaki sposób pojedynczy pracownik, może wpłynąć na rozwój całej firmy.

 • Jak pozytywnie oddziaływać na proces zmian siebie i osób współpracujących?

Zagadnienie poświęcone czynnikom, które wpływają na nasz rozwój i osób w naszym najbliższym otoczeniu (w firmie i poza nią – w życiu prywatnym)

3. ABC komunikacji i integracji zespołu.

 • Jak nie zakłócać pracy innych osób?
 • Jaka jest najważniejsza zasada komunikowania się z innymi?
 • Jak reagować w sytuacjach zastrzeżeń i konfliktów, tak aby mieć szansę na porozumienie?

Wszystkie trzy zagadnienia poświęcone efektywnej komunikacji w zespole. Jakość komunikacji wewnątrz firmy znacznie wpływa na osiągany wynik i jest czynnikiem wysoko efektywnych organizacji. Część szkolenia z praktycznymi ćwiczeniami

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści z organizacji szkolenia motywacyjnego dla całej firmy

Wzrost poziomu odpowiedzialności uczestników za osiągnięcia firmy w wymiarach: zarówno poprzez efektywniejszą pracę, jak i dbałość o mienie firmy.
Wzrost motywacji uczestników do dokonywania zmian.
Wzrost poziomu zrozumienia zmian proponowanych przez osoby zarządzające.
Wzmocnienie wizerunku zarządu firmy, jako firmy inwestującej w swój najcenniejszy kapitał – w ludzi.
Wzrost poziomu entuzjazmu w codziennej pracy - Energetyczny” charakter szkolenia – wzrost prawdziwego entuzjazmu, uczestników a nie jedynie "naiwnego optymizmu".
Motywacja do samorozwoju i życia opartego na pozytywnych wartościach

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE MOTYWACYJNE?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA CAŁEJ FIRMY?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

(…) miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu z zakresu „Kompetencji menedżerskich”, które odbyło się w Łodzi. Wiedza oraz sposób jej przekazywania przez trenera wzbudziły mój podziw i pełne uznanie. Trener wykazał się umiejętnością tworzenia przemiłej atmosfery, dzięki czemu szkolenie było interesujące, nie tylko ze względów nowo zdobytej wiedzy. Co ważne, zakres informacji jakich uczestnicy szkolenia oczekiwali zdobyć, ustalany był podczas prowadzonych zajęć. Uczestnicy, mimo ustalonego harmonogramu, sami określali obszar materiału jakim byli zainteresowani, prowadzący elastycznie dostosował szkolenie do potrzeb jego uczestników. (…)
Judyta Krawiec | DYREKTOR SPRZEDAŻY
PRO ELITE

(…) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń. Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach. (…)

mgr Tomasz F. Jerzak | DYREKTOR ZAKŁADU
T-G DNALOP SP. Z O.O.

(…) miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „Kompetencje Menedżerskie” prowadzone przez trenera p. Leszka Sergiela z Firmy „Witalni”. Szkolenie wyróżniało się ponad przeciętną retoryką i szczególną lekkością co spowodowało, iż przekazywany materiał przyswojony został z większą skutecznością. Brałem udział w wielu szkoleniach różnego szczebla, jednakże to pozostanie długo w mojej pamięci. Myślę , że w przyszłości skorzystam jeszcze z usług wyżej wymienionej Firmy.”
Robert Dworak | Manager ds. Sprzedaży i Rozwoju Sieci
Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa „New Men” ZPChr

Serdecznie dziękuję za przeprowadzone szkolenie „KOMPETENCJE MENADŻERSKIE”. Całe szkolenie oceniam bardzo wysoko. Przygotowanie wykładu, pokaz slajdów, do tego dużo praktycznych rad i przykładów z życia oraz humor prowadzącego uważam za pełny profesjonalizm. Chcę podkreślić, że przeprowadzony przez Pana wykład przyczyniły się do mojego rozszerzenia narzędzi w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Liczę na dalsze szkolenia z Pana udziałem.
Krzysztof Skawiński | Kierownik Produkcji
VOLZ Sp. z o.o.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

DODATKOWE MATERIAŁY

MOTYWOWANIE BEZ PIENIĘDZY – CZY TO MOŻLIWE? Motywować bez pieniędzy się … nie da. Każde działanie to koszty. Motywować bez pieniędzy bezpośrednio wręczanych … to jest możliwe.

Przeczytaj artykuł

AUTORYTET SZEFA – JAK GO BUDOWAĆ? Skuteczny szef, to przede wszystkim skuteczny przywódca.

Przeczytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

dofinansowanie szkoleń

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ TO SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia