(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia sprzedażowe

Dlaczego warto wybrać szkolenia SPRZEDAŻOWE organizowane przez Witalnych?

Od kilkunastu lat prowadzimy i organizujemy praktyczne szkolenia z zakresu sprzedaży dla Kadry Handlowej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce.

Trenerzy Witalnych mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży, budowania skutecznych działów handlowych i sprzedaży bezpośredniej. Każdy z naszych Trenerów sprzedaży, zaczynał swoje życie zawodowe, jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca czy konsultant w mniejszej lub większej firmie. Skutecznie rozwijamy umiejętności sprzedażowe podczas naszych szkoleń otwartych oraz odpowiadając na oczekiwania naszych klientów uruchomiliśmy platformę z VIDEOKURSAMI. Aktualne kursy znajdują się na: KURSY.WITALNI.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia W SZKOLENIACH  SPRZEDAŻOWYCH.

Wieloletnie doświadczenie w bezpośrednich relacjach z klientami, pozwala zrozumieć wyzwania przed którymi stoi każdy handlowiec, właściwie odnieść się do pojawiających się zastrzeżeń ze strony Klientów, czy dopasować sposób argumentacji do danego typu rozmówcy.

Z drugiej strony, wieloletnia praca na sali szkoleniowej, a także praca operacyjna w terenie z przedstawicielami handlowymi naszych Klientów, pozwala tworzyć programy szkoleń szczególnie wartościowe i w oparciu o najlepsze praktyki sprzedażowe wyniesione bezpośrednio z naszych doświadczeń.

Postaw na sprawdzone rozwiązania i SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE WITALNYCH!

Wybierając szkolenia sprzedażowe Witalnych masz gwarancję, że będą to warsztaty mocno zorientowane na klienta, planowanie kontaktów z klientami, bo to buduje zaufanie i w długofalowej perspektywie zwiększają sprzedaż.

Jeśli zaadoptujesz w swojej pracy nasze praktyczne zasady sprzedaży, będziesz w stanie budować relacje z klientami w oparciu o ich rzeczywiste potrzeby. Zbudujesz swoją wiarygodność jako profesjonalnego handlowca, w umiejętny sposób wpłyniesz na otwartość ze strony klientów, a w dłużej perspektywie czasowej będziesz miał szanse szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy.

Obecnie oferujemy kilka programów rozwojowych skierowanych do różnej grupy odbiorców. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś na szkoleniu sprzedażowym lub dopiero od niedawna pracujesz na stanowisku sprzedawcy – wybierz szkolenie sprzedażowe dla początkujących.  Dla osób z większym doświadczeniem, a także osób zarządzających zespołem sprzedażowym, proponujemy udział w zaawansowanych szkoleniach sprzedażowych z zakresu wywierania wpływu. Dodatkowo, masz możliwość wyboru dowolnego szkolenia sprzedażowego w zależności od charakteru Twojej pracy i rodzaju narzędzi, z których korzystasz. Zapraszamy!

 

INTERESUJĄ CIE SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE? POZNAJ NASZE ARTYKUŁY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ: