Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie (6 godz.)

Szkolenie z czasu pracy w podmiotach medycznych

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu tematu planowania i rozliczania czasu pracy w podmiotach medycznych. Omówione zostaną m.in. zasady rozliczania czasu pracy w przypadku wyjść prywatnych, zasady planowania dyżurów medycznych oraz planowania pracy ponad przeciętnie 48 godzin w tygodniu. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zatrudniania pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, oraz zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę związaną z odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi oraz naliczaniem dodatków za pracę w porze nocnej i dni świąteczne.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę: w zakresie prawidłowego tworzenia, zmian harmonogramów pracy z zachowaniem wszystkich wymagań formalnych w tym planowania dyżurów medycznych, a także rozliczania a w szczególności rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych.

Program szkolenia

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe

stosowane w podmiotach medycznych

 • podstawowy system czasu pracy
 • system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej
 • dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych
 • równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Norma czasu pracy a wymiar

 • normy czasu pracy personelu medycznego
 • normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego
 • normy czasu pracy pracowników niewidomych
 • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

4. Doba pracownicza

 • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;
 • odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym
 • ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

 • ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych
 • harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym
 • stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
 • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48
 • Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
 • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN

6. Dyżur medyczny

 • dyżur medyczny a czas pracy
 • dyżur a praca nadliczbowa i nocna
 • wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
 • zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów

7. Klauzula opt-out

 • wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
 • klauzula opt-out a normy czasu pracy
 • wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
 • stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out

8. Pozostawanie w gotowości

 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
 • wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta

 • ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej
 • dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych
 • naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
 • rekompensata za pracę w „wolne soboty

10. Prywatne wyjścia pracowników

 • wpływ wyjść prywatnych na obowiązujący ich wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • zasady korzystania z wyjść prywatnych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (dla 1 uczestnika)

550 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia