(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie (6 godz.)

Szkolenie z czasu pracy w podmiotach medycznych

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu tematu planowania i rozliczania czasu pracy w podmiotach medycznych. Omówione zostaną m.in. zasady rozliczania czasu pracy w przypadku wyjść prywatnych, zasady planowania dyżurów medycznych oraz planowania pracy ponad przeciętnie 48 godzin w tygodniu. Podczas szkolenia Uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zatrudniania pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, oraz zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę związaną z odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi oraz naliczaniem dodatków za pracę w porze nocnej i dni świąteczne.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę: w zakresie prawidłowego tworzenia, zmian harmonogramów pracy z zachowaniem wszystkich wymagań formalnych w tym planowania dyżurów medycznych, a także rozliczania a w szczególności rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych.

Program szkolenia

 1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej
 2. „Tarcza antykryzysowa” – jakie rozwiązania z zakresu czasu pracy dla pracodawców w 2021-2022r ?
  • Możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy na zasadzie porozumienia.
  • Możliwość wprowadzenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy na zasadzie porozumienia.
  • Możliwość polecenia pracownikowi odpoczynku w miejscu wyznaczonym rzez pracodawcę.
  • Możliwość polecenia dyżuru medycznego osobom ze średnim wykształceniem.

 3. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach medycznych
  • Podstawowy system czasu pracy.
  • System równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
  • Dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych.
  • Równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe.

 4. Norma czasu pracy a wymiar
  • Normy czasu pracy personelu medycznego.
  • Normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego.
  • Normy czasu pracy pracowników niewidomych.
  • Czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym?

 5. Doba pracownicza
  • Ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • Obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym.
  • Odpoczynek lekarza/pielęgniarki po dyżurze medycznym.
  • Ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

 6. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce
  • Ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych.
  • Harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym.
  • Stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca.
  • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48h.
  • Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne.
  • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – orzecznictwo SN.

 7. Dyruż medyczny
  • Dyżur medyczny a czas pracy.
  • Dyżur a praca nadliczbowa i nocna.
  • Wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny.

 8. Klauzula opt-out
  • Wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika.
  • Klauzula opt-out a normy czasu pracy.
  • Wynagradzanie pracy ponadnormatywnej.
  • Stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out.

 9. Pozostawanie w gotowości
  • Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy.
  • Wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości.

 10. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta
  • Ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej.
  • Dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych.
  • Naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych.
  • Rekompensata za pracę w „wolne soboty.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Poznaj wszystkie tematy

Wartość szkolenia online

1090 PLN
z VAT

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Opinie Google o firmie WITALNI
Ewa Skowron
Ewa Skowron
25/07/2022
Uczestniczyłam w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób i bardzo merytoryczny, poparty ćwiczeniami i przykładami. Wykładowca- Leszek Sergiel- zadbał o dobrą atmosferę, odpowiadał na bieżąco na pytana lub uwagi. Wszystko na 5 gwiazdek! Polecam
Małgorzata Banaszek
Małgorzata Banaszek
25/07/2022
Witam, Jestem po szkoleniu "Jak komunikować podwyżkę cen klientom". Szkolenie zgodne z tematyką oraz co to jest cena. Informacje przekazywane były bardzo przejrzyste i zawsze oparte na przykładach. Pan prowadzący sympatyczny i potrafiący zaangażować uczestników do dyskusji. W przyszłym miesiącu czeka mnie kolejne szkolenie z platformy Witalni.pl... Gorąco polecam skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Jarosław Żywicki
Jarosław Żywicki
25/07/2022
Uczestniczyłem w szkoleniu "Jak Komunikować Podwyżkę Cen Klientom?" Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zakres tematyczny szkolenia zrealizowany. Przystępny sposób przekazywana wiedza przez komunikatywnego wykładowcę- Leszek Sergiel- z dużą wiedzą i umiejętnością, przy czym od razu weryfikującego wątpliwości w trybie rzeczywistym i udzielającym odpowiedzi. Wszystko na 5 gwiazdek!” Polecam JZY
Roman Chochorowski
Roman Chochorowski
12/03/2022
Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w szkoleniu , treningu prowadzonym przez Pana Leszka Sergiel z firmy Witalni "Trudny Klient". Szkolenie, trening prowadzony on-line w grupie przedstawicieli kilku firm, teoretycznie o odmiennych profilach, ale z podobnymi zagadnieniami, problemami. Prowadzący angażując wszystkich uczestników praktycznie, potrafił dopasować się do indywidualnych wymagań uczestników związanych z specyfiką każdej z firm i każdego uczestnika. Duży , szeroki zakres tematyki, przekazywanej w bardzo przystępny sposób, z uwzględnieniem praktycznej specyfiki różnych klientów. Sześć godzin, naprawdę trudnej tematyki podanej w niesamowicie przystępny sposób, zrealizowane zostało dosłownie w moment. Bardzo duża wiedza praktyczna i teoretyczna trenera, i sposób podania praktycznie przyjazny dla każdego. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Dziękuję prowadzącemu, ale pracownikom firmy organizujący spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam bardzo Serdecznie. Romek Chochorowski
Karolina Kozłowska
Karolina Kozłowska
21/08/2021
Bardzo dziękuję za szkolenie. Pan Leszek- świetny człowiek. Jeśli ktoś waha się czy takie szkolenie może mu się przydać- proszę się nie zastanawiać tylko brać w ciemno. Bardzo dużo informacji- bardzo przydatnych!
Błażej Kwiatkowski
Błażej Kwiatkowski
13/03/2021
Polecam! Bardzo ciekawa oferta 😊
Rafał Kamiński
Rafał Kamiński
13/05/2020
Kilka tygodni temu uczestniczyłem w wirtualnym szkoleniu dla Menadżerów. Szkolenie prowadzone przez profesjonalnego trenera, było bardzo pomocne i odpowiedziało na wiele zagadnień, które chciałem poruszyć. Wiedza wyniesiona ze szkolenia została wprowadzona w życie od momentu jego zakończenia. Już widzę efekty. Bardzo POLECAM!

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia