{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Article","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/witalni.pl\/szkolenia\/kadry-place\/potracenia-z-wynagrodzen\/"},"url":"https:\/\/witalni.pl\/szkolenia\/kadry-place\/potracenia-z-wynagrodzen\/","headline":"Potrącenia z wynagrodzeń oraz z innych świadczeń","datePublished":"2018-02-21T01:04:09+01:00","dateModified":"2021-12-21T22:39:56+01:00","publisher":{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/witalni.pl\/#organization","name":"Witalni.pl","logo":{"@type":"ImageObject","url":"","width":600,"height":60}},"author":{"@type":"Person","name":"jakub.sergiel","url":"https:\/\/witalni.pl\/author\/jakub-sergiel\/","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/05e07d8ec078560e97b5730f77d34618?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96},"sameAs":["https:\/\/plus.google.com\/b\/102171254356512763624\/?hl=pl"]}}

Potrącenia z wynagrodzeń oraz z innych świadczeń szkolenie (6 godz.)

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, potrącenia dobrowolne, potrącenia z umów cywilnoprawnych i zasiłków

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, umów cywilnoprawnych oraz postępowania w razie zbiegu egzekucji. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płacowych a także właścicieli małych firm, początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

1. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia

 • potrącenia egzekucyjne: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • potrącenia pozaegzekucyjne: zaliczki pieniężne oraz kary pieniężne udzielone pracownikowi
 • kwota wolna od potrąceń
 • zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę
 • zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

2. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia (za zgodą pracownika)

 • podstawa dokonywania dobrowolnych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia
 • potrącenia na składkę na ubezpieczenia na życie, składkę związkową, wpłaty na kasę zapomogowo-pożyczkową
 • kwota wolna od potrąceń
 • kolejność dokonywania potrąceń
 • zbieg potrąceń dobrowolnych oraz potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych

3. Potrącenia z dodatkowych świadczeń ze stosunku pracy – wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • należności z tytułu podróży służbowej
 • ekwiwalent za pranie
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, „trzynastka”, odprawy emerytalno-rentowe

4. Potrącenia z zasiłków

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
 • zbiegi potrąceń z zasiłków

5. Potrącenia z wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych

 • umowa zlecenia w tym umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menedżerski

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (dla 1 uczestnika)

550 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia