Potrącenia z wynagrodzeń oraz z innych świadczeń szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, potrącenia dobrowolne, potrącenia z umów cywilnoprawnych i zasiłków

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, umów cywilnoprawnych oraz postępowania w razie zbiegu egzekucji. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płacowych a także właścicieli małych firm, początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Właściciele małych firm

 • Służby kadrowo-księgowe

 • Specjaliści działów płacowych

Program szkolenia

1. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia

 • potrącenia egzekucyjne: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • potrącenia pozaegzekucyjne: zaliczki pieniężne oraz kary pieniężne udzielone pracownikowi
 • kwota wolna od potrąceń
 • zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę
 • zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

2. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia (za zgodą pracownika)

 • podstawa dokonywania dobrowolnych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia
 • potrącenia na składkę na ubezpieczenia na życie, składkę związkową, wpłaty na kasę zapomogowo-pożyczkową
 • kwota wolna od potrąceń
 • kolejność dokonywania potrąceń
 • zbieg potrąceń dobrowolnych oraz potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych

3. Potrącenia z dodatkowych świadczeń ze stosunku pracy – wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • należności z tytułu podróży służbowej
 • ekwiwalent za pranie
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, „trzynastka”, odprawy emerytalno-rentowe

4. Potrącenia z zasiłków

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
 • zbiegi potrąceń z zasiłków

5. Potrącenia z wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych

 • umowa zlecenia w tym umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menedżerski

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Potrącenia z wynagrodzeń oraz z innych świadczeń
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Malgorzata Rusak

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM