(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Potrącenia z wynagrodzeń oraz z innych świadczeń szkolenie (6 godz.)

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, potrącenia dobrowolne, potrącenia z umów cywilnoprawnych i zasiłków

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, umów cywilnoprawnych oraz postępowania w razie zbiegu egzekucji. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płacowych a także właścicieli małych firm, początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

1. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia

 • potrącenia egzekucyjne: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • potrącenia pozaegzekucyjne: zaliczki pieniężne oraz kary pieniężne udzielone pracownikowi
 • kwota wolna od potrąceń
 • zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę
 • zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

2. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia (za zgodą pracownika)

 • podstawa dokonywania dobrowolnych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia
 • potrącenia na składkę na ubezpieczenia na życie, składkę związkową, wpłaty na kasę zapomogowo-pożyczkową
 • kwota wolna od potrąceń
 • kolejność dokonywania potrąceń
 • zbieg potrąceń dobrowolnych oraz potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych

3. Potrącenia z dodatkowych świadczeń ze stosunku pracy – wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • należności z tytułu podróży służbowej
 • ekwiwalent za pranie
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, „trzynastka”, odprawy emerytalno-rentowe

4. Potrącenia z zasiłków

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
 • zbiegi potrąceń z zasiłków

5. Potrącenia z wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych

 • umowa zlecenia w tym umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menedżerski

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (dla 1 uczestnika)

550 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia