(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Czas pracy szkolenie (6 godz.)

rozliczanie czasu pracy – praktyczne szkolenie

Szkolenie Czas Pracy ukierunkowane jest na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady wyjść prywatnych, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz stosowania ruchomego czasu pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w szczególności niższego szczebla, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę: w zakresie prawidłowego tworzenia, zmian harmonogramów pracy z zachowaniem wszystkich wymagań formalnych, a także rozliczania a w szczególności rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych.

Jeśli szukasz szkolenia z czasu pracy...

…ponieważ chciałbyś planować i rozliczać czas pracy zgodnie z najnowszymi przepisami

 

…ponieważ potrzebujesz uporządkować dotychczasową wiedze w zakresie wymagań formalnych związanych z czasem pracy

… ponieważ zależy Ci aby dokumentacja związana z czasem pracy była prowadzona rzetelnie i profesjonalnie

Zapraszamy na szkolenie z rozliczenia czasu pracy!

Rozliczanie czasu pracy - program szkolenia

1. Zagadnienia podstawowe

 • definicje doby i tygodnia pracowniczego
 • normy czasu pracy;
 • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • obliczanie wymiaru czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku

 • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
 • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
 • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
 • ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
 • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
 • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne

3. Rozkłady czasu pracy

 • planowanie harmonogramów
 • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

4. Ewidencja czasu pracy – ZMIANY z 2019

 • lista obecności, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji,
 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
 • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
 • oddawanie czasu wolnego, wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
 • praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania, uprawnienia pracowników
 • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym

6. Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych – NOWE uregulowania

7. Podróż służbowa

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce
 • wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
 • odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Wyjścia prywatne w czasie pracy:

 • zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych;
 • sposób odpracowywania wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
 • wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,

11. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość szkolenia z czasu pracy

640 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając nasze szkolenie z czasu pracy?

Szkolenie z planowania i rozliczenia czasu pracy – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia