Czas pracy szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

rozliczanie czasu pracy – praktyczne szkolenie

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady wyjść prywatnych, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz stosowania ruchomego czasu pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w szczególności niższego szczebla, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę: w zakresie prawidłowego tworzenia, zmian harmonogramów pracy z zachowaniem wszystkich wymagań formalnych, a także rozliczania a w szczególności rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kierownicy

 • Pracownicy biur rachunkowych

 • Osoby zajmujące się prawem pracy

Program szkolenia

1. Zagadnienia podstawowe

 • definicje doby i tygodnia pracowniczego
 • normy czasu pracy;
 • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • obliczanie wymiaru czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku

 • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
 • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
 • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
 • ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
 • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
 • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne

3. Rozkłady czasu pracy

 • planowanie harmonogramów
 • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

4. Ewidencja czasu pracy – ZMIANY z 2017

 • lista obecności, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji,
 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
 • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
 • oddawanie czasu wolnego, wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
 • praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania, uprawnienia pracowników
 • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym

6. Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych – NOWE uregulowania

7. Podróż służbowa

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce
 • wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
 • odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Wyjścia prywatne w czasie pracy:

 • zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych;
 • sposób odpracowywania wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
 • wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,

11. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Czas pracy
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Sebastian Starnawski

Na szkolenie zaprasza

Tomasz Krzemienowski

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM