(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia z zarządzania projektami

Szkolenia z zarządzania projektami (project management)

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OPARTE SĄ O METODYKI PMI, AGILE, SCRUM, LEAN, DESIGN THINKING, A TAKŻE INNE UZNANE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI!

Dlaczego warto? Szkolenia z zarządzania projektami ukierunkowane są m.in. na przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczącej metod prowadzenia skomplikowanych projektów, prowadzenia monitoringu projektów, a nawet tworzenia i projektowania nowych produktów i usług.

Nasze warsztaty i szkolenia project management prowadzone są przez doświadczonych i kompetentnych Trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie i certyfikaty Project Management Professional PMP®.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – CZYLI NIEZBĘDNA WIEDZA DLA PROJECT MANAGERA

Podczas szkoleń, uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zarządzać projektami, by zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu lub popełnienia ewentualnych błędów w trakcie procesu. Otrzymają wskazówki dotyczące tego jak wybrać projekt, który ma największe szanse na powodzenie, a jak zakończyć te, które realizowane są bez szczególnego celu lub już dawno powinny zostać wstrzymane. Podczas praktycznych warsztatów, uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętności odnoszące się do zarządzania projektami, analizy i interpretacji wyników zespołu projektowego, wdrażania zmian, zarządzania zespołem projektowym oraz skutecznego pioretytowania, planowania i gospodarowania zasobami.

Różne techniki zarządzania projektami, takie jak np. MPI; AGILE (ZWINNOŚĆ); LEAN; SCRUM; w ostatnich czasach zyskały szerokie zainteresowanie w obszarach planowania i organizacji pracy zespołu projektowego, zarządzania czasem, kosztami czy jakością.

A w czym dwie definicje, projekt i zarządzanie projektem, są od siebie różne? Projekt możemy zdefiniować jako osiągnięcie celu, który obejmuje szereg działań i zadań wykorzystujących przy tym zasoby. Musi również spełniać pewne kryteria oraz powinien być zamknięty ramą czasową, czyli datą rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia. Natomiast zarządzanie projektami to kompleksowy proces kontrolowania realizacji projektów. Polega to na wykorzystaniu istniejących struktur organizacyjnych w firmie oraz zasobów, by świadomie i umiejętnie gospodarować nimi podczas planowania i tworzenia projektu, stosując przy tym zbiór narzędzi i technik oraz nie zakłócając innych działań firmy. Obszar działań zarządzania projektami obejmuje: określenie wymagań, zakresu oraz planowanie realizacji prac; alokację zasobów; monitorowanie postępu prac oraz zarządzanie możliwymi odchyleniami od planu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – SZKOLENIA I WARSZTATY PODSTAWĄ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

Aby projekt odniósł sukces, należy najpierw dobrze zrozumieć rolę zarządzania projektami, zapoznać się z obszarem odpowiedzialności, zewnętrznymi kryteriami i długoterminowymi oczekiwaniami odnośnie samego projektu. Krótko mówiąc, kierownik projektu musi odpowiedzialnie zaplanować prace nad realizacją, uwzględniając ocenę projektu, analizując nie tylko procesy wdrożeniowe, ale także przewidywalne wyniki ekonomiczno-finansowe.

Należy również pamiętać, że skuteczne techniki zarządzania projektem przyczyniają się do samej realizacji projektów, ale nie oznacza to, że nawet świadome zarządzanie projektami powstrzyma przedsięwzięcie przed niepowodzeniem. Dobry projekt może odnieść sukces bez skutecznego zarządzania i działań z tym związanych, jednak umiejętne zarządzanie projektem znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jego sukcesu.

[kkstarratings]