(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Agile PM – Adaptacyjne zarządzanie projektami Innowacyjność i adaptacja. Szansa i konieczność.

Szkolenie AGILE PM Adaptacyjne Zarządzanie Projektami– to autorskie szkolenie Agile skierowane do Kadry Zarządzającej, właścicieli produktu i analityków biznesowych.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem zasad Agile Project Management (Adaptacyjnego Zarządzania Projektami). Zwinność w proponowanym szkoleniu jest rozumiana, jako skuteczne wdrażanie produktów i usług przynoszących wymierną wartość biznesową. Warsztat oparty jest na holistycznym podejściu obejmującym: poziom nowych wymagań rynku, kluczowe pojęcia Lean & Agile & Design Thinking, najlepsze praktyki oraz eliminacji zagrożeń wynikającymi ze zmian podejścia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą intensywną wiedzę, poznają najczęściej stosowane narzędzia, metodyki i techniki, które mają na celu zwiększenie dostarczanej wartości biznesowej w realizowanych projektach. Iteracyjne i przyrostowe (Agile) wytwarzanie rozwiązań, szybka weryfikacja koncepcji, tworzenie minimalnego produktu (MVP) to odpowiedź na tempo zmian na rynku, nowe potrzeby klienta i zmieniającą się konkurencję. Wiedza metodyczna oraz wynikająca z doświadczeń wielu firm zostanie uzupełniona praktycznym tworzeniem modelu realizacji i komunikacji w konkretnym projekcie oraz tworzeniem praktycznego ‘przewodnika’ bycia zwinnym (Agile) wykorzystując autorski model AGILE. BIG PICTURE GUIDE, który może być łatwo zastosowany w rzeczywistej realizacji projektu. Warsztaty są wprowadzeniem do nowego podejścia, ról i kompetencji i stanowią podstawę do dalszego zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń i zastosowania w tworzeniu ram i realizacji projektu.

KURS PROWADZI EKSPERT Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – JEDNA Z PIERWSZYCH OSÓB W POLSCE Z CERTYFIKACJĄ PMP®.

Jeżeli szukasz szkolenia z Agile PM...

…ponieważ chciałbyś wdrożyć w swojej firmie metodykę AGILE

… ponieważ chciałbyś aby zespoły projektowe w Twojej firmie były naprawdę zwinne i znały zasady zwinnej pracy…

… ponieważ zależy Ci, na doskonaleniu produktów i usług i maksymalnie wykorzystać potencjał Twoich zasobów…

Zapraszamy na szkolenie Agile Project Management! Na szkoleniu otrzymasz autorski Agile Big Picture Guide.

W trakcie szkolenia odpowiemy m.in na poniższe pytania:

 • Jak wytwarzać innowacyjne produkty, czyli jakie zasady i metody projektowe pomagają tworzyć innowacyjne produkty i szybko je weryfikować?
 • Jak korzystać z doświadczeń, czyli jak wdrożyć mechanizm ciągłego doskonalenia produktu i pracy zespołu?
 • Jak wdrożyć i utrzymać zwinną pracę, czyli jak utrzymać dyscyplinę pracy zespołu i ramy działania?
 • Jak doskonalić produkt, czyli iteracyjne i przyrostowe tworzenie wizji i mapy produktu?
 • Jak stworzyć interdyscyplinarny zespół projektowy, czyli ramy, role i odpowiedzialności w pracy zwinnej?
 • Jak zdążyć przed konkurencją, czyli jak wytworzyć minimalny produkt (MVP), wykorzystać ograniczenia czasu i funduszy?

POZNAJ ZAGADNIENIA SZKOLENIA AGILE PROJECT MANAGEMENT

1. Lean & Agile & Design Thinking jako odpowiedź na zmiany na rynku

Jak się zmienia konkurencja. Jak działają start’upy, i jaki jest wpływ technologii na koncepcje biznesowe. Co to znaczy być zwinnym Agile.

2. Koncepcja zwinnej firmy. Pryncypia i zasady Lean&Agile &Design Thinking.

Fundamenty zwinności. Jakie podejście daje szansę. Fundamenty jako ilustracja powiedzenia ‚Ważne jak coś robimy, a nie czym”.

3. Zarządzanie i monitorowanie postępu prac w projekcie adaptacyjnym.

Cele projektu adaptacyjnego. Iteracyjna realizacja zakresu. Raporty postępu prac dla iteracji. Zastosowanie zwinnego podejścia – kiedy i dlaczego. Ciągłe zmiany w projekcie a cel projektu.

4. Wizja produktu, mapa produktu, zakres iteracji.

Iteracyjne i przyrostowe zarządzanie wymaganiami. Odejście od koncepcji „wszystko albo nic” – priorytety. Prototypowanie. Miary sukcesu w projektach adaptacyjnych (ROI, MVP).

5. Organizacja pracy zespołu projektowego. SCRUM i KANBAN.

Organizacja zespołu: zasady, role, odpowiedzialności, ceremonie i artefakty.

Metody szkolenia:

 

Interaktywny wykład – Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć – angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami

Symulacja projektu – uczestnicy postawieni w roli Kierownika Projektu zorganizują, zaplanują o podejmą się kontroli ryzyka i realizacji projektu – zgodnie z metodyką projektową. Krok po kroku zgodnie z etapami projektu, uczestnicy staną przed wyzwaniem zarządzania projektem, mając do dyspozycji narzędzia, formularze, rekomendację wykorzystywane w realnych projektach.

Poznaj wszystkie tematy

Uczestnicy po intensywnym szkoleniu AGILE, wyposażeni w wiedzę, narzędzia i doświadczenie, czują że:

Wiem jakie zasady wspierają konkurencyjność i innowacyjność.
Rozumiem jak korzystać z doświadczeń i doskonalić tworzone produkty i usługi oraz sposób pracy zespołu projektowego.
Znam zasady zwinnej pracy zespołu projektowego.
Posiadam zestaw narzędzi i metod do zastosowania i dostosowania w projektach.
Wiem, jak określić minimalny produkt (MVP).
Wiem jak wykorzystać ograniczenia czasu i pieniędzy poprzez ustalanie priorytetów.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE AGILE PROJECT MANAGEMENT?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

1690 PLN
z VAT
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1890 PLN
z VAT
Rabat 100 pln
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1990 PLN
z VAT
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

POZNAJ REFERENCJE PISEMNE TRENERA:

„Ludmiła zwinnie dostosowuje warsztaty do oczekiwań uczestników – po prostu Agile. Warsztaty pokazują w jaki sposób przełożyć Agile na podejście do biznesu, począwszy od strategii firmy, poprzez podejście do klienta, a skończywszy na praktyce i codzienności. Przedstawione przez prowadzącą szerokie spojrzenie na zagadnienia biznesowe rysują Agile jako ogólne podejście do wyzwań współczesnego, nastawionego na konsumpcję świata oraz dynamicznie zmieniających się rynków (…)”

Maciej Libiński | IT Manager at InstalSoft

„(…)Zwinność dotyczy nie tylko sposobu działania zespołów, w szczególności programistycznych. Zwinne dostosowanie organizacji do zmiennych okoliczności biznesowych, zwinne zarządzanie, zwinne działanie i zwinne podejście do kontraktów oraz klienta są kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstwa działającego na tzw. krawędzi chaosu. Dostosowanie organizacji do bycia Agile może jednak napotkać na szereg wyzwań, ograniczeń i przeszkód. Jakie one mogą być i jak zwinnie do nich podchodzić, tego właśnie dowiadujemy się od praktyka podczas warsztatów. …i co istotne, warsztaty są na bieżąco dostosowywane przez Panią Ludmiłę do oczekiwań uczestników.
…ale jakże mogło by być inaczej niż zwinnie – po prostu Agile.”

Maciej Libiński | IT Manager at InstalSoft

„Ludmiła jest wyjątkową osobą. Posiada nieprzeciętną wiedzę merytoryczną, która przekazuje jasno, z humorem i bardzo dynamicznie. Wielka inteligencja i fantastyczna energia. Ludmiła jako trener, coach i mentor wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i profesjonalna intuicję, która czerpie z pracy z klientami.”

Edyta Bąkowska-Szczurek | Project Manager, Trainer, Coach at SIG Sp. z o.o.

„Warsztaty prowadzone przez Ludmiłę to energetyczny zastrzyk przystępnie podanej profesjonalnej wiedzy i praktyki. Zarządzanie Projektami, zwinne podejście Agile podane w formie przewodnika, dzięki uniwersalnym zasadom i konkretnym narzędziom może być zastosowane od zaraz w każdych firmowych realiach”

Przemysław Sobotowski | Doradca Zarządu D.M BOŚ S.A.

POZNAJ OPINIE INNYCH UCZESTNIKÓW

Wiele kwestii nie związanych ze sposobem działalności firmy w której pracuję udało się trenerowi przedstawić w łatwo konwertowalny sposób, możliwy do adaptacji na (...)

Wiele kwestii nie związanych ze sposobem działalności firmy w której pracuję udało się trenerowi przedstawić w łatwo konwertowalny sposób, możliwy do adaptacji na stanowisku kierownika sekcji badań i rozwoju rynku.

Rafał Ruciak
Doradca techniczno-handlowy | MPI S.C.

Szkolenie bardzo trafione, dobrze przygotowane i prowadzone przez b. kompetentną osobę, z dużym doświadczeniem i umiejętnością przekazania wiedzy. Również pytania i uwagi były wysł(...)

Szkolenie bardzo trafione, dobrze przygotowane i prowadzone przez b. kompetentną osobę, z dużym doświadczeniem i umiejętnością przekazania wiedzy. Również pytania i uwagi były wysłuchane przez Ludmiłę, jak również pojawiały się hojne odpowiedzi. Przyszłam z dużym zainteresowaniem tematem agile PM, z bardzo niskim poziomem wiedzy. Uzyskałam świetne materiały i informacje, które będę się starała stopniowo wprowadzać. Dziękuję :-). Uśmiech i miła atmosfera.

Magdalena Czarnecka
Kierownik działu zakupów |

Pani Ludmiła wprowadziła grupę w tajniki wiedzy o Agile w prowadzeniu projektów. Niesamowita wiedza prowadzącej, jak i doświadczenie. Inspirująca osoba, dzięki której (...)

Pani Ludmiła wprowadziła grupę w tajniki wiedzy o Agile w prowadzeniu projektów. Niesamowita wiedza prowadzącej, jak i doświadczenie. Inspirująca osoba, dzięki której mam nadzieję lepiej i pewniej prowadzić projekty w firmie. Z chęcią wzięłabym udział w zespole wdrożeniowym, który poprowadziłaby pani Ludmiła :-).

Urszula Estko-Piotrowska
Asystent ds. wsparcia procesów biznesowych | ALUPROF S.A.

Zobacz wcześniejsze edycje szkolenia "AGILE PM - Adaptacyjne Zarządzanie Projektami"

Dodatkowe materiały

„Interesuje Cię zarządzanie projektami, zadaniami, priorytetami?” Wypróbuj Nozbe – uznaną aplikację do zarządzania zadaniami, projektami opartą o metodologię GTD.

Sprawdź Nozbe!

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia