(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie wydajnością pracowników czyli jakimi narzędziami zwiększać wydajność podwładnych?


Praktyczne szkolenie, które ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności i wiedzy potrzebnych do efektywnego zarządzania wydajnością swoich pracowników.

Warsztaty zawierają wiele różnych narzędzi dostępnych dla menedżerów, jeśli chodzi o ocenę i poprawę wydajności zespołu. Uczestnicy poruszą kwestie motywacji, zarządzania wysoką wydajnością i radzenia sobie z sytuacjami, gdy wydajność jest niska. Warsztaty obejmują takie tematy, jak: ustalanie celów, organizowanie cyklicznych spotkań i konstruktywnej informacji zwrotnej. Szkolenie wprowadza podejście coachingowe i model GROW do prowadzenia skutecznych rozmów z pracownikami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak radzić sobie z oporem, trudnościami i słabymi wynikami podległego im zespołu.

Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania wydajnością pracowników…

… ponieważ chciałbyś poznać skuteczne narzędzia do mierzenia i regulowania wydajności swoich pracowników

… ponieważ chciałbyś rozwinąć swoje kompetencje w zakresie motywacji i zwiększania wydajności podwładnych

… ponieważ zależy Ci na pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy zespołu, aby osiągnąć wyższe wyniki

… ponieważ chciałbyś nauczyć się posługiwania się metodami podnoszenia efektywności zespołu

… ponieważ chciałbyś dowiedzieć się, jak komunikować się z zespołem, aby motywować go do działania

…ponieważ chciałbyś zmierzyć przy pomocy eksperta skuteczność i efektywność dotychczasowych działań

Sprawdź zakres tematyczny szkolenia z zarządzania wydajnością i efektywności pracowników.

Na szkoleniu:

Zapoznasz się z procesem efektywności i metodami, które wspierają podnoszenie efektywności
Dowiesz się, jak określać jasne oczekiwania i monitorować efektywność
Przećwiczysz wyznaczanie celów SMART oraz monitorowanie i ocenianie wydajności/efektywności
Dowiesz się, jak prowadzić spotkania mające na celu udzielanie konstruktywnych i motywacyjnych informacji zwrotnych
Przećwiczysz model coachingu GROW w celu prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami i osiągania lepszych rezultatów
Przećwiczysz metodę identyfikacji i zmiany negatywnych myśli i przekonań

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy poruszane na warsztatach:

1. Tworzenie i utrzymywanie zespołów o wysokiej wydajności oraz zasady zarządzania efektywnością.

1.1 Kluczowe czynniki wspierające zespoły o wysokich wynikach w pracy
1.2 Rola lidera w osiąganiu wysokiej efektywności zespołu
1.3 Kluczowe czynniki, zasady i korzyści skutecznego systemu zarządzania efektywnością
1.4 Proces oceny wydajności organizacji

2. Narzędzie do pomiaru wydajności zespołu i monitorowanie wydajności

2.1 Obiektywizm w zarządzaniu efektywnością
2.2 Ustalanie celów SMART
2.3 Identyfikacja podstawowych zachowań, które zapewniają wysoką wydajność
2.4 Cele monitorowania
2.5 Obiektywna ocena i ocena wydajności

3. Indywidualne spotkania oceniające

3.1 Struktura i standardy spotkań związanych z oceną efektywności
3.2 Przekazywanie konstruktywnych i motywacyjnych informacji zwrotnych
3.3 Stosowanie pytań w celu ułatwienia pracownikom oceny własnej efektywności

4. Coaching i szkolenie w celu zwiększenia wydajności i efektywności

4.1 Co to jest coaching, mentoring i szkolenia
4.2 Rola podejścia coachingowego we wspieraniu efektywności pracowników
4.3 Skuteczne praktyki coachingowe
4.4 Rozmowy coachingowe – wprowadzenie modelu GROW w celu uzyskania lepszych rezultatów

5. Zarządzanie słabymi wynikami – radzenie sobie z oporem, trudnościami i barierami w działaniu

5.1 Jak nasze osobiście podejście do pracy determinuje nasze zachowanie i skuteczności działania?
5.2 Jak radzić sobie z wymówkami oraz identyfikować i zmieniać negatywne myśli
5.3 Model poznawczego zachowania – ABCD – sytuacja, myśl, emocje, psychologia, zachowanie.

Poznaj wszystkie tematy

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA WYPALENIE ZAWODOWE?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

WARTOŚĆ INWESTYCJI (Szkolenie - 1 dzień)

960 PLN
z VAT

Indywidualne warunki finansowe przy zgłoszeniu min. 4 osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Dodatkowe materiały

„SKUTECZNOŚĆ W ORGANIZACJI „ – CO CZYNI ORGANIZACJĘ EFEKTYWNĄ I ODPORNĄ NA TRUDNOŚCI? Przeczytaj nasz artykuł o efektywności w organizacji

przeczytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

„JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM, WZMACNIAJĄC ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ? „ – Przeczytaj artykuł trenera

Jak radzić sobie ze stresem?

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia