(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Dla kogo B2B jest najlepszym rozwiązaniem?

W przeszłości umowa o pracę stanowiła szczyt ambicji i marzeń każdego pracownika, któremu z jednej strony zależało na stabilności zatrudnienia, a z drugiej strony chciał osiągać optymalną wysokość zarobków. Czasy się jednak zmieniają, podobnie jak możliwości na rynku pracy i preferencje osób poszukujących nowych możliwości podjęcia współpracy. Obserwuje się, że rosnąca liczba branż preferuje model zatrudnienia na zasadzie B2B. Czym dokładnie jest B2B i dla kogo jest to świetne rozwiązanie?

Czym jest współpraca B2B?

Czym dokładnie jest umowa B2B (business-to-business)? To model pracy, który zakłada rozpoczęcie współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Pracownik, który rozpoczyna pracę u swojego pracodawcy w takim modelu, zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i podpisuje umowę współpracy z firmą, dla której będzie świadczyć stosunek pracy. Tak naprawdę umowa B2B to pojęcie znacznie szersze niż umowa pomiędzy pracownikiem przedsiębiorcą i pracodawcą.

B2B mimo wszystko najczęściej występuje w odniesieniu do zatrudnienia osoby posiadającej własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Choć w przeszłości niezbyt popularna, obecnie B2B to ciekawa alternatywa i coraz częstszy wybór pracowników, szczególnie w branży IT.

B2B to model dla pracowników maksymalizujących dochody

Dlaczego B2B to nowoczesne, ciekawe podejście do podejmowania współpracy z pracodawcą? Ze względu na szereg korzyści wynikających z tego typu współpracy. Przede wszystkim model pracy na B2B to idealne rozwiązanie dla osób, które starają się maksymalizować swoje dochody z tytułu stosunku pracy. Jest to tym bardziej zachęcająca forma współpracy dla branż dobrze znanych z wysokich zarobków jak właśnie wcześniej wspomniany sektor IT.

Dlaczego? Programiści, project managerzy i eksperci nowoczesnych technologii przy okazji wysokich stawek wynagrodzenia miesięcznego na umowie o pracę byli pozbawieni ich sporej części tytułem składek ZUS i podatku. Jak dobrze wiadomo, im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe stawki firma musi odciągać.

Jeśli zatem programista zdecyduje się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej i podjęcie współpracy z tą samą firmą, może liczyć na preferencyjne warunki związane z niskim ZUSem. Warto jednak pamiętać, że preferencyjne warunki B2B wejdą w życie dopiero w momencie, gdy specjalista podejmie współpracę z przynajmniej jednym dodatkowym podmiotem.

Niezależność i elastyczność pracy w modelu B2B

To właśnie możliwość podejmowania współpracy z innymi firmami stanowi kolejną zaletę modelu B2B. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla pracowników, którzy nie lubią stagnacji w swoim życiu zawodowym i często podejmują krótką bądź długoterminową współpracę z innymi firmami. Współpraca B2B daje tę możliwość, a z czasem i wzrostem naszej renomy to tak naprawdę my będziemy mogli decydować, który projekt czy zlecenie podjąć, a które nie jest w kręgu naszego zainteresowania.

Podczas pracy na B2B nie otrzymujemy prawa do płatnego urlopu, jednak to my samodzielnie możemy decydować o tym, kiedy i na jak długo wyjedziemy odpocząć. Jest to, jak łatwo wydedukować, miecz obosieczny – odpoczywając, nie zarabiamy. Dla osób ceniących sobie elastyczność i niezależność od pracodawcy jest to jednak wymarzone rozwiązanie.