(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Prawo związkowe – obowiązki i uprawnienia szkolenie (6 godz.)

Szkolenie na temat współpracy ze związkami zawodowymi

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak współdziałać ze związkami zawodowymi, by zapewnić ciągłość realizacji celów firmy. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych, uprawnienia jakie zgodnie z prawem mają związki zawodowe a także jak rozmawiać o procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych. W sposób szczegółowy uczestnicy poznają formy ochrony prawnej działaczy związkowych oraz organizacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rzeczywistych uprawnień organizacji zawodowych, prawidłowego określenia uczestników negocjacji oraz znajomość występujących rodzajów porozumień. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR a w szczególności przedstawicieli organizacji związkowych.

Program szkolenia

1. Warunki prawne dla utworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych

2. Współdziałanie ze związkami zawodowymi – praktyczne zastosowanie prawa pracy

 • Kodeks pracy i jego wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • szczególna ochrona stosunku pracy – rola związków zawodowych

3. Decyzyjna i konsultacyjna rola związków zawodowych w zakładzie pracy

 • tworzenie i zmiana wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • rola związków zawodowych przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy a także zmiany warunków pracy i płacy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – rola związków zawodowych

4. Układy zbiorowe pracy

 • Układy zbiorowe w systemie źródeł prawa pracy
 • zawieranie, zmiana i wypowiadanie układów zbiorowych pracy – procedura
 • międzyzakładowe układy zbiorowe pracy
 • ponadzakładowe układy zbiorowe pracy

5. Szczególna ochrona reprezentantów związków zawodowych

  • zasady wypowiadania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy
  • przywileje związkowe – jak używać żeby nie nadużywać

6. Spory zbiorowe

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • procedura
 • odpowiedzialność stron

7. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

8. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji

1190 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia