Prawo związkowe – obowiązki i uprawnienia szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie na temat współpracy ze związkami zawodowymi

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak współdziałać ze związkami zawodowymi, by zapewnić ciągłość realizacji celów firmy. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych, uprawnienia jakie zgodnie z prawem mają związki zawodowe a także jak rozmawiać o procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych. W sposób szczegółowy uczestnicy poznają formy ochrony prawnej działaczy związkowych oraz organizacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rzeczywistych uprawnień organizacji zawodowych, prawidłowego określenia uczestników negocjacji oraz znajomość występujących rodzajów porozumień. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR a w szczególności przedstawicieli organizacji związkowych.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Pracodawcy

 • Specjaliści HR

 • Przedstawiciele organizacji związkowych

Program szkolenia

1. Warunki prawne dla utworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych

2. Współdziałanie ze związkami zawodowymi – praktyczne zastosowanie prawa pracy

 • Kodeks pracy i jego wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • szczególna ochrona stosunku pracy – rola związków zawodowych

3. Decyzyjna i konsultacyjna rola związków zawodowych w zakładzie pracy

 • tworzenie i zmiana wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • rola związków zawodowych przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy a także zmiany warunków pracy i płacy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – rola związków zawodowych

4. Układy zbiorowe pracy

 • Układy zbiorowe w systemie źródeł prawa pracy
 • zawieranie, zmiana i wypowiadanie układów zbiorowych pracy – procedura
 • międzyzakładowe układy zbiorowe pracy
 • ponadzakładowe układy zbiorowe pracy

5. Szczególna ochrona reprezentantów związków zawodowych

  • zasady wypowiadania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy
  • przywileje związkowe – jak używać żeby nie nadużywać

6. Spory zbiorowe

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • procedura
 • odpowiedzialność stron

7. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

8. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Prawo związkowe – obowiązki i uprawnienia
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Dawid Rusak

Na szkolenie zaprasza

Sebastian Starnawski

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM