(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 24.05.2018r.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

I. Czym jest polityka prywatności?

Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu Witalni.pl (dalej: „Witalni”) oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

II. INFORMACJE OGÓLNE.

Właścicielem serwisu internetowego www.witalni.pl jest Katarzyna Sergiel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Witalni Katarzyna Sergiel, z siedzibą przy Pl. Powstańców Śląskich 17A / 222 we Wrocławiu. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 8992989017 oraz REGON: 891408946. Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest Jakub Sergiel, jakub.sergiel@witalni.pl; tel. 669 222 505. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (promocji usług i produktów oferowanych przez WITALNI) oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

III. CZYM SĄ DANE OSOBOWE W MYŚL ROZPORZĄDZENIA RODO?

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

IV. JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA SERWIS WITALNI.PL?

W serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane (w przypadku ich wypełnienia przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, aktualne stanowisko w firmie, nr telefonu, dane firmy (adres, nip, adres poczty elektroniczej, krs)– w przypadku zapisu na szkolenie poprzez formularz zapisu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W WITALNYCH.

Firma WITALNI przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania zamówień obejmujących zgłoszenia na szkolenia otwarte, zamówień na realizacji szkoleń zamkniętych, doradztwa, projektów rekrutacyjnych oraz innych usług doradczych. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Firma WITALNI wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi szkoleniowej lub doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej witalni.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę WITALNI jest dobrowolna zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zamówień na usługi firmy WITALNI; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy WITALNI.

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zakupu usługi firmy Witalni, przesłania zapytania lub wypełnienia dowolnego formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę WITALNI. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług firmy WITALNI, w tym m.in. wysyłki newslletera, powiadomień i innych form marketingu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie /korzystania z formularza kontaktowego/ subskrypcji newslettera/składania zamówienia na usługi/jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez firmę WITALNI. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator Witalnych dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Odbiorcy (procesorzy powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

VI. JAK OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RODO?

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres biuro@witalni.pl (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres Witalni Katarzyna Sergiel Pl. Powstańców Śląskich 17A / 222, 53-329 Wrocław. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych, udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

VII. KTO W WITALNYCH MA DOSTĘP DO GROMADZONYCH I ZBIERANYCH DANYCH?

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu Witalni.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

VIII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE W WITALNYCH.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach.
a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
d. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.
a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

5. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
– Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
– Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
– Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.