(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rekrutacja pracowników – przebieg, metody, wskazówki

Rekrutacja to jeden z podstawowych procesów firmowych, którego celem jest pozyskanie pracowników o konkretnych umiejętnościach i doświadczeniu. Nawiązanie współpracy z osobami, które spełniają określone wymagania, może przyczynić się do rozwoju firmy. Oto kilka wskazówek dotyczących przebiegu standardowej rekrutacji oraz najpopularniejszych metod selekcji kandydatów.

Rekrutacja pracowników krok po kroku

Analiza potrzeb kadrowych

Pierwszym krokiem, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu rekrutacyjnego, jest nakreślenie potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Zanim zatrudnisz nowych pracowników, dokonaj analizy obecnych zasobów ludzkich i zestaw je z prognozami finansowymi firmy oraz sytuacją na rynku pracy w danej branży.

Wskazówka: Skrupulatna analiza potrzeb kadrowych pozwoli Ci uniknąć niedoboru lub nadmiaru w zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/rekrutacja

Tworzenie profilu kandydata

Stworzenie profilu kandydata pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie cechy i umiejętności są najważniejsze na danym stanowisku.

Wskazówka: Szukaj osoby, która jest najbliżej kandydata modelowego, ale nie zamykaj się na osoby, które nie spełniają wymagań w 100%. W niektórych przypadkach zaangażowany i zmotywowany pracownik bez doświadczenia może być bardziej efektywny niż kandydat, który może się pochwalić wieloletnim stażem pracy.

Konstruowanie ogłoszenia

Na podstawie profilu kandydata stwórz ogłoszenie rekrutacyjne. Pamiętaj o przejrzystości, zwięzłości i czytelności. Zawrzyj w nim wszystkie informacje, które są istotne dla kandydata, takie jak nazwa stanowiska, krótki opis firmy, kompetencje twarde, umiejętności miękkie, zakres obowiązków, rodzaj umowy, tryb pracy i dodatkowe benefity.

Wskazówka: Jeśli ułatwisz kandydatom aplikowanie, masz szansę na większy odzew. Dodaj do ogłoszenia przycisk Aplikuj.

Zamieszczenie ogłoszenia

Bądź tam, gdzie Twoi potencjalni pracownicy – na portalach z ogłoszeniami o pracę, takich jak pracuj.pl czy gowork.pl. Wykorzystaj moc sieci społecznościowych! Największą popularnością wśród kandydatów cieszą się portale o charakterze biznesowym, takie jak LinkedIn czy Goldenline.

Wskazówka: Podejmując współpracę z firmą doradztwa personalnego, masz szansę dotrzeć do jeszcze większego grona kandydatów, ponieważ Twoje ogłoszenie znajdzie się także na stronie partnera, co zwiększa jego wiarygodność.

Selekcja dokumentów aplikacyjnych

Zweryfikuj nadesłaną dokumentację. Sprawdź, jakie cechy i umiejętności kandydaci deklarują w CV. Oceń, na ile pokrywają się z profilem kandydata modelowego.

Wskazówka: Dużym ułatwieniem przy selekcji dużej ilości dokumentów są nowoczesne narzędzia przesiewowe oparte na sztucznej inteligencji.

Rozmowa kwalifikacyjna

Zaproś wybrane osoby na spotkanie – twarzą w twarz lub online. Przygotuj krótki opis stanowiska i przedstaw misję firmy. Tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna trwa 60 minut. To czas, w którym musisz zebrać jak najwięcej informacji o kandydacie – jego doświadczeniu, motywacji i celach zawodowych.

Wskazówka: Pamiętaj o feedbacku, nawet jeśli kandydat nie spełnił Twoich oczekiwań. To ważne z punktu widzenia candidate experience.

Sprawdzian umiejętności, czyli Assessment Center

Jeżeli na oferowanym stanowisku duże znaczenie mają kompetencje miękkie, to warto sprawdzić, czy wybrany kandydat rzeczywiście spełnia wszystkie oczekiwania. Dzięki metodzie Assessment Center, bazującej na zadaniach symulacyjnych, wywiadach kompetencyjnych i kwestionariuszach osobowości zawodowej, łatwo zweryfikujesz takie cechy jak zarządzanie zespołem, asertywność czy umiejętność pracy pod presją czasu.

Wskazówka: Sprawdź, jak kandydat radzi sobie z pracą w grupie podczas sesji grupowych.

Podpisanie umowy

Jeśli obie strony akceptują przedstawione warunki pracy, czas przejść do formalności. Podpisanie umowy to ostatni element rekrutacji. Zadbaj o candidate experience także na tym etapie! Konstruując umowę i pozostałe dokumenty niezbędne do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, zadbaj o przejrzystość i transparentność.

Wskazówka: Od podpisania umowy do momentu faktycznego rozpoczęcia pracy często mija od 1 do nawet 3 miesięcy. Utrzymuj w tym czasie kontakt z kandydatem, przesyłając mu Welcome Book, materiały szkoleniowe czy gadżety firmowe. W ten sposób zaczniesz budować więź, która zaprocentuje w przyszłości.

Rekrutacja na własną rękę czy z pomocą firmy zewnętrznej?

Planowanie i przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej wymaga czasu i zaangażowania, a także wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej się mówi o znaczeniu candidate experience w budowaniu wizerunku marki. Dlatego przedsiębiorcy często decydują się na współpracę z firmą doradztwa personalnego, która zapewnia kompleksowe wsparcie w planowaniu i realizacji procesów rekrutacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://hrk.pl