(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia bezpieczeństwo i higiena pracy

Prowadzimy szkolenia bhp dla osób zarządzających, osób kierujących pracownikami i pracodawców.

Cyklicznie organizujemy szkolenia bhp do osób zarządzających i kierujących pracownikami i służby bhp w zakresie podstawowych i zaawansowanych aspektów prawnej ochrony pracy, najnowszych zmiany w prawie pracy, wypadków przy pracy, dokumentacji związanej z bhp.

Jakie tematy poruszamy na szkoleniach bhp dla służb bhp i osób zarządzających?

Na szkoleniach w zakresie bhp, poruszamy tematy związane m.in.: z oceną zagrożeń w wybranych procesach pracy, skutkach niewłaściwych warunków pracy, w tym odszkodowań np. z tytułu wypadku przy pracy i świadczeniach dla pracowników, jak i ogólnych procedur i przepisów w zakresie bhp. Szkolenia mają na celu edukacje i zapoznanie uczestnika z wiedzą w zakresie organizacji i kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków w pracy z wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Ponadto, w ofercie szkoleń mamy kursy dotyczące przepisów i dostosowywania różnych maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań, eksploatacji czy potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych. Szkolenia bhp prowadzimy we Wrocławiu i innych miastach Polski.

Poznaj kadrę prowadzącą szkolenia bhp we wrocławiu i innych miastach polski.

Szkolenia prowadzą eksperci specjalizujący się w zagadnieniach technicznego bezpieczeństwa pracy. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wykładowcy na uczelniach wyższych, pracownicy państwowych instytucji kontrolnych.
[kkstarratings]