(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przykładowy plan marketingowy – jak go stworzyć?

Przykładowy plan marketingowy – jak go stworzyć?

Żeby rozwinąć swój biznes, potrzebujesz planu działania, który krok po krok pozwoli Ci zrealizować ten ambitny cel. Służy do tego plan marketingowy. Jeśli zastanawiasz się, jak go stworzyć, dobrze trafiłeś, bo wytłumaczymy Ci to dokładnie!

Plan marketingowy – co to takiego?

To dokument, które określa strategię marketingową firmy. Może mieć różny charakter, czyli definiować całą działalność, co jest koniecznie w przypadku nowych biznesów, bądź dotyczyć wyłącznie konkretnych produktów lub usług. W każdym biznesplanie musi się znaleźć plan marketingowy, który jest jak mapa wskazująca drogę. Przygotowuje się go z myślą o potencjalnych inwestorach, którzy zachęceni prezentowaną wizją biznesową, mogą zdecydować się na pomoc finansową. Ale to nie jedyny powód.

Plan marketingowy – dlaczego jest tak ważny?

W poprzednim akapicie wspomnieliśmy o tym, że plan marketingowy ma zachęcić inwestorów, i to bardzo ważny powód, lecz warto pamiętać, że przydatny jest także w innym charakterze, przede wszystkim jako narzędzie, które umożliwia efektywne i niezakłócone zarządzenia firmą. Pozwala to też na kontrolowanie tego, co już udało się zrobić, a co jeszcze wymaga pracy. To również bardzo istotny element budowania przewagi konkurencyjnej i pozytywnego wizerunku wśród klientów. Jeszcze inną korzyścią jest możliwość znalezienia szans, jakie występują na rynku.

Plan marketingowy – z czego się składa? Jak go stworzyć?

Wiemy już, czym jest i jak ważny jest plan marketingowy, możemy więc przejść do sena tematu, podpowiadając, jak tworzy się ten dokument. Składa się z kilku elementów.

  • Na początek opracujmy jego streszczenie, co stanowi niejako wprowadzenie. Uwaga – chociaż to pierwszy punkt, powinniśmy go stworzyć na samym końcu. Łatwiej nam będzie to wszystko podsumować, gdy już będziemy mieć pełen rozkład planu.
  • Bardzo ważnym punktem jest analiza sytuacji. W tym celu powinniśmy zgromadzić niezbędne dane, by na tej podstawie wykonać analizę zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Warto więc zebrać wszelkie informacje na temat otoczenia firmy.
  • Kolejny punkt odnosi się do określenia celów marketingowych, które chcemy osiągnąć. Oczywiście, trzeba mierzyć siły na zamiary, więc cele muszą być realne, adekwatne do możliwości przedsiębiorstwa. Najpierw zdefiniujmy cele ogólne, a następnie szczegółowe, uzasadniając je konkretnymi liczbami i czasem realizacji.
  • Mając już cele, można przejść do ustalania strategii marketingowej, która jest związana z kilkoma kluczowymi obszarami – produktem, ceną, kanałami dystrybucji i promocją.
  • Niezwykle istotnym obszarem planu marketingowego jest przygotowanie harmonogramu realizacji, co pozwoli rozplanować w czasie działania, które mamy przewidziane do wykonania. Łatwo później zweryfikować, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy mamy jednak opóźnienia.
  • Trzeba też koniecznie określić koszty, czyli przygotować budżet planu marketingowego. Musimy wziąć wszystko pod uwagę, wyliczając, na jakie wydatki się przygotować. Wyeliminujemy tym sposobem ryzyko przekroczenia zakładanych obciążeń finansowych.
  • Na sam koniec warto uwzględnić sposoby pomiaru postępów w osiąganiu celów, by móc wprowadzać ewentualne korekty, jakby ustalenia planu marketingowego napotkały problemy.

Trzymając się tego porządku, przygotujemy profesjonalny plan, w którym uwzględnimy wszystko, co najważniejsze.