(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Delegowanie pracowników na teren RP Szkolenie obejmujące najnowsze przepisy na rok 2019/2020

Szkolenie w zakresie delegowania pracowników z uwzględnieniem najnowszych przepisów 2019/2020

Delegowanie pracowników na terytorium RP to tymczasowe skierowanie do pracy na terytorium Polski. Pracodawca musi posiadać siedzibę oraz prowadzić działalność gospodarczą w innym państwie europejskim, z którego kieruje pracownika do Polski. Oddelegowanie pracownika nie może przekraczać określonej liczby miesięcy w roku, a pracowników można delegować na różne sposoby.

Warunki na jakich są zatrudnieni pracujący nie mogą być mniej korzystne od tych, które gwarantują polskie przepisy. Obejmują one kwestie norm oraz wymiaru czasu pracy i odpoczynku dobowego a także tygodniowego, jak również wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przepisy dotyczą także: minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości wynagrodzenia za pracę i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jak również uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i zatrudnianiem młodocianych. Zapraszamy do udziału lub organizacji szkolenia wewnątrzfirmowego w zakresie najważniejszych przepisów związanych z delegowaniem pracowników na terytorium RP.

Jeżeli szukasz szkolenia z delegowania pracowników...

….ponieważ chciałbyś poznać wymogi prawne w zakresie delegowania….

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze przepisy w zakresie legalności pobytu i możliwości wykonywania pracy na terenie RP…

…ponieważ chciałbyś poznać obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników…

Zapraszamy na praktyczny szkolenie z delegowania pracowników na terytorium RP!

Szkolenie Prowadzi:

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Tematy poruszane podczas szkolenia z delegowania pracowników:

1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy

 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
 • pracownicy z terenu UE/EOG lub Szwajcarii
 • pracownicy z poza terenu UE
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP
 • inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

2. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP

 • osoby/pracownicy zwolnienie z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników od których będzie wymagane zezwolenie na pracę
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

3. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP

 • status prawny Agencji Zatrudniania uprawniający do wykonywania tego rodzaju usług w Polsce
 • wymogi prawne dotyczące pracowników tymczasowych oddelegowanych do Polski
 • różnice pomiędzy wykonywaniem usług pracy tymczasowej, a świadczenia usług gospodarczych dla podmiotów na terenie RP
 • zmiana w statusie pracownika tymczasowego wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę, a umowy cywilnoprawnej

4. Ustalanie statusu podmiotu delegującego na teren RP w zakresie uznania go za podmiot delegujący

 • miejsce prowadzenia przeważającej działalności ekonomicznej
 • prowadzenie naboru i administracyjnych obowiązków dot. zatrudniania oddelegowanych pracowników
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa do stosowania ubezpieczeń społecznych dla delegowanych pracowników
 • charakter świadczonej działalności na terenie RP
 • zapewnianie transportu, wyżywienia i zakwaterowania przez podmioty delegujące

5. Obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników

 • zgłoszenie faktu delegowania do Głównego Inspektoratu Pracy
 • zakres i forma informacji wymaganych przy zgłoszeniu do GIP
 • terminy dokonania zmiany w zgłoszeniach dot. delegowanych pracowników

6.Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP

 • normy i wymiar czasu pracy
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • wymiar urlopu wypoczynkowego
 • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
 • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
 • bezpieczeństwo i higienę pracy
 • ochronę pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 11² i art. 11³ Kodeksu pracy
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

7.Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników

 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków
 • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej
 • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego
 • zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu w zakresie delegowania pracowników?

Poznasz zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
Poznasz ewentualne sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
Dowiesz się jakie są obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników

CO OTRZYMASZ WYBIERAJĄC SZKOLENIE Z DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Po ukończonym kursie trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Wartość inwestycji w przypadku szkolenia otwartego

1190 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

„SZKOLENIA Z KADR I PŁAC” – Poznaj inne szkolenia w kategorii kadry i płace

Szkolenia kadry i płace

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia