(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Wymagania dla maszyn i urządzeń szkolenie (6 godz. )

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych – szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami obowiązującymi producentów i użytkowników maszyn i urządzeń technicznych, z uwzględnieniem nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy 2009/104/WE, odnośnie zwiększonej odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy a także zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązujących przepisów oraz wiedzy praktycznej w zakresie dostosowania maszyn do wymagań zasadniczych i minimalnych. Podczas szkolenia zostaną przekazane wskazówki dotyczące sporządzania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie procedury dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych jak również opracowaniu niezbędnej dokumentacji w zakresie spełnieniu przez nowe maszyny wymagań zasadniczych. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie ustalić jakiej procedurze podlegają poszczególne maszyny i urządzenia.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadry kierownicza, specjalistów ds. bhp, oraz

 • Specjalisci ds. bhp

 • Osoby zajmujące się dostosowywaniem maszyn do przepisów

Program szkolenia

1. Koncepcja UE związana z bezpieczeństwem maszyn

 • a. dyrektywy społeczne – dyrektywy nowego podejścia;
 • b. dyrektywa ramowa 89/391/EWG.

2. Definicja maszyny – 89/655/EWG, 2006/42/WE

3. System oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 2006/42/WE.

 • a. ocena ryzyka;
 • b. konstrukcja wewnętrznie bezpieczna;
 • c. środki bezpieczeństwa;
 • d. informacje dla użytkownika.

4. Procedury oceny zgodności

 • a. procedura oceny zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny
 • b. procedurę badania typu WE;
 • c. procedurę pełnego zapewnienia jakości
 • d. dokumentacja techniczno-konstrukcyjna;
 • e. deklaracja zgodności.

5. Minimalne wymagania bhp wynikające z dyrektywy 2009.104/WE, rola norm

 • a. minimalne wymagania dotyczące użytkowania maszyn – rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745);
 • b. norm zharmonizowanych w procesie dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych.

6. Dostosowanie użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp – sposób postepowania

 • a. określenie niezgodności;
 • b. określenie zagrożeń i ryzyka;
 • c. określenie działań;
 • d. ocena ekonomiczna działań dostosowawczych;
 • e. harmonogram działań;
 • f. realizacja;
 • g. nadzorowanie;
 • h. weryfikacja.

7. Ocena ryzyka zawodowego elementem strategii dostosowania maszyn do minimalnych wymagań technicznych

 • a. szacowanie ryzyka metodą Risk Score;
 • b. szacowanie ryzyka na przykładzie;
 • c. analiza i ocena modernizacji.

8. Dostosowanie użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp – wskazówki – ćwiczenia

 • a. instalacja maszyny
 • b. elementy sterownicze;
 • c. uruchamianie i zatrzymanie maszyny;
 • d. ochrona przed zagrożeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami i emisją gazu, oparów, pyłu, płynu;
 • e. osłony i urządzenia ochronne;
 • f. znaki i sygnały bezpieczeństwa;
 • g. konserwacja;
 • h. zabezpieczenie maszyn;
 • i. konstrukcje ochronne;
 • j. kontrola maszyn.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Gerard Kotyś

Wartość
inwestycji

Cena zawiera:

Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM