Sprzedaż przez telefon czyli jak najlepiej wykorzystać telefon i email w kontaktach handlowych.

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie z zakresu sprzedaży przez telefon (telemarketing b2b)

Telefon w rękach sprawnego handlowca to narzędzie, dzięki któremu ma szanse umówić spotkanie z klientem, zainteresować go produktem lub usługą oraz zbudować kluczowe dla długotrwałych relacji zaufanie. Z drugiej strony, może być przyczyną stresu i generować trudne sytuacje. Jak właściwie z niego korzystać? Jak wykorzystać telefoniczne rozmowy na rynku b2b, aby zwiększyć szanse na sprzedaż? W jaki sposób planować proces obsługi klientów oraz kiedy szczególnie się angażować?

Proces sprzedaży produktów i usług w segmencie B2B, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu i telefonu, to forma pracy coraz częściej spotykana, a w niektórych branżach zastępująca tradycyjne wizyty handlowe. Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne - podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

  • OSOBY PRACUJĄCE W SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ B2B

  • OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z KLIENTEM TELEFONICZNIE I PRZEZ E-MAIL

  • KIEROWNICY DZIAŁÓW SPRZEDAŻY

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Tematy szkolenia

Jak przebiega proces komunikacji i po której stronie leży odpowiedzialność za zrozumienie, porozumienie lub jego brak?

Moduł poprzedzony ćwiczeniem w trzyosobowych grupach, w których uczestnicy przyjmują różne role – nadawcy, odbiorcy i faktycznie uświadamiają sobie swoje potencjały w zakresie umiejętności komunikacyjnych.

Zakłócenia psychologiczne, semantyczne i fizyczne w procesie komunikacji – Jak je niwelować, aby mieć gwarancję porozumienia z rozmówcą?

W tym miejscu uczestnicy dowiadują się jak radzić sobie z różnego typu zakłóceniami pochodzącymi ze swojej strony oraz powodowanymi przez rozmówców.

Telefon – jako narzędzie komunikacji – niestety często jednostronnej.

Moduł, w którym wyjaśnia się przy pomocy ćwiczeń, jak łatwo zniekształca się komunikaty w rozmowach telefonicznych i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień z klientem.

Dobór i zastosowanie odpowiednich metod selekcji kandydatów.

Wiedza pozyskana podczas tego modułu pozwoli uczestnikowi dokonywać trafnych wyborów dostosowanych zarówno do możliwości finansowych firmy, jak i charakteru stanowiska na jakie prowadzony jest nabór pracowników. Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, który pozwala uniknąć pomyłek oraz problemów z niedostateczną liczbą ogłoszeń. Trener omawia sposoby pozyskiwania, co umożliwia słuchaczom dostosować elementy do własnych działań.

Rozmowy PRZYCHODZĄCE – Jak kreować dobre pierwsze wrażenie przez telefon?

Moduł poświęcony profesjonalizmowi w rozmowach telefonicznych od tego jak podjąć rozmowę, poprzez jej przebieg po działania po rozmowie. Nacisk kładzie się m.in. na wypracowanie nawyku tzw. pozytywnego języka (zamiast „nie ma” – korzystniej jest powiedzieć „będzie za dwa dni”). Ważnym elementem jest tutaj organizacja stanowiska pracy, dostęp do informacji., porządek w plikach komputerowych, dokumentacji, etc.

Rozmowy WYCHODZĄCE – Jak planować i osiągać cele w inicjowanych przez nas rozmowach telefonicznych?

Umiejętność m.in. racjonalizacji czasu rozmowy wskutek jej zaplanowania oraz osiąganie celów, to największa korzyść z tego zagadnienia. Pokazujemy tutaj uczestnikom, na czym polega kontrola przebiegu rozmowy, zwłaszcza z klientami, w których interesie nie leżą poruszane w rozmowie kwestie.

Segmentacja i zarządzanie kontaktami w CRM. W jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria segmentować kontakty i od czego zacząć? Jak umiejętnie stosować i ustalać priorytety?

Moduł w którym podpowiemy, jakimi kryteriami, powinniśmy kierować się przy właściwym planowaniu pracy z kontaktami i jak planować, organizować i koordynować działania handlowe, tak aby optymalizować swoją pracą i osiągać najwyższe wzrosty sprzedaży.

Budowanie i zarządzanie relacjami B2B przez telefon.

Jak wykorzystać siłę systematyczności w pracy przez telefon? Jak jest różnica pomiędzy potrzebami a korzyściami klientów? W jaki sposób pokazać przez słuchawkę nasze zaangażowanie? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy w tej części szkolenia.

W jaki sposób konstruować indywidualne sprzedażowe maile do Klientów?

Dowiesz się w jaki sposób konstruować socjotechniczne maile sprzedażowe po rozmowie z Klientem oraz czego szczególnie unikać w komunikacji mailowej. Pokażemy proste sposoby, na to jak wyróżnić się na tle innych firm. Podczas zajęć, dostosujemy Twoją komunikację email do produktu lub usługi, które sprzedajesz i Twojego odbiorcy.

Aplikację, narzędzia i automatyzacja w pracy handlowca.

Przegląd ciekawych narzędzi i aplikacji, które wspierają i optymalizują prace handlowca. Jak wykorzystać potencjał naszego smartfona? W jaki sposób skonstruować szablony i proste reguły optymalizujące komunikację e-mail? To tylko niektóre elementy, które omówimy w tej części zajęć.

Czytaj więcej

Korzyści

W korzystniejszy sposób, zorganizujesz i zaplanujesz swoją pracę z kontaktami.

Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyniesz na swoją efektywność.

Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów.

Na szkolenie zaprasza

Leszek Sergiel

trener prowadzący

Firma Witalni przeprowadziła dwudniowe szkolenie wprowadzające i repetytoryjne dla współpracowników Działu Sprzedaży Bezpośredniej Grupy RMF pt. „Mistrz Sprzedaży". Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym jak i technicznym szkolenia. (...). Po pierwszym doświadczeniu szkoleniowym podjęliśmy decyzję o kontynuacji współpracy.
Piotr Szymczak
Menedżer ds. Zarządzania Relacjami Biznesowymi
Grupa RMF FM
Pragniemy podkreślić profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie do naszych indywidualnych potrzeb. Poziom merytoryczny, jak i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych naszych pracowników. (...) prowadzący zajęcia wykazał się doświadczeniem, profesjonalizmem i skutecznością w przekazywaniu wiedzy, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę szkoleń. W związku z tym możemy rekomendować usługi firmy Witalni-Szkolenia tym, którym zależy na rzetelnie prowadzonych i interesujących szkoleniach.
Firma ZAKMED

Zobacz pozostałe
opinie w naszych
Referencjach

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 1170,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie do 30 lub 60 dni przed datą i zyskaj rabat w wysokości 100,00 lub 300,00 zł

*rabat zostanie uznany przy wyborze właściwej daty szkolenia

1470 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM