Sprzedaż przez telefon czyli jak najlepiej wykorzystać telefon i email w kontaktach handlowych.

Szkolenie sprzedaż przez telefon to wybrane i najlepsze praktyki na rynku BTB.

Telefon w rękach sprawnego handlowca to narzędzie, dzięki któremu ma szanse umówić spotkanie z klientem, zainteresować go produktem lub usługą oraz zbudować kluczowe dla długotrwałych relacji zaufanie. Z drugiej strony, może być przyczyną stresu i generować trudne sytuacje. Jak właściwie z niego korzystać? Jak wykorzystać telefoniczne rozmowy na rynku b2b, aby zwiększyć szanse na sprzedaż? W jaki sposób planować proces obsługi klientów oraz kiedy szczególnie się angażować?

Proces sprzedaży produktów i usług w segmencie B2B, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu i telefonu, to forma pracy coraz częściej spotykana, a w niektórych branżach zastępująca tradycyjne wizyty handlowe. Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

Jeżeli szukasz szkolenia z zakresu sprzedaży przez telefon

… ponieważ chciałbyś zwiększyć swoje umiejętności i prowadzić rozmowy handlowe w oparciu o socjotechniczne scenariusze wywierania wpływu

…ponieważ kontaktujesz się z klientem przez telefon i email i szukasz szkolenia, które pozwoli wypracować najlepsze standardy sprzedaży przez telefon na rynku B2B…

…ponieważ chciałbyś sprawniej zarządzać relacjami z klientami, priorytetami i optymalizować swój czas pracy…

Zapraszamy na warsztaty i praktyczne szkolenie sprzedaż przez telefon dla rynku B2B!

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy szkolenia

Jak przebiega proces komunikacji i po której stronie leży odpowiedzialność za zrozumienie, porozumienie lub jego brak?

Moduł szkolenia sprzedaż przez telefon poprzedzony ćwiczeniem w trzyosobowych grupach, w których uczestnicy przyjmują różne role – nadawcy, odbiorcy i faktycznie uświadamiają sobie swoje potencjały w zakresie umiejętności komunikacyjnych.

Zakłócenia psychologiczne, semantyczne i fizyczne w procesie komunikacji – Jak je niwelować, aby mieć gwarancję porozumienia z rozmówcą?

W tym miejscu uczestnicy dowiadują się jak radzić sobie z różnego typu zakłóceniami pochodzącymi ze swojej strony oraz powodowanymi przez rozmówców.

Telefon – jako narzędzie komunikacji – niestety często jednostronnej.

Moduł, w którym wyjaśnia się przy pomocy ćwiczeń, jak łatwo zniekształca się komunikaty w rozmowach telefonicznych i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień z klientem.

Rozmowy PRZYCHODZĄCE – Jak kreować dobre pierwsze wrażenie przez telefon?

Moduł poświęcony profesjonalizmowi w rozmowach telefonicznych od tego jak podjąć rozmowę, poprzez jej przebieg po działania po rozmowie. Nacisk kładzie się m.in. na wypracowanie nawyku tzw. pozytywnego języka (zamiast „nie ma” – korzystniej jest powiedzieć „będzie za dwa dni”). Ważnym elementem jest tutaj organizacja stanowiska pracy, dostęp do informacji., porządek w plikach komputerowych, dokumentacji, etc.

Rozmowy WYCHODZĄCE – Jak planować i osiągać cele w inicjowanych przez nas rozmowach telefonicznych?

Umiejętność m.in. racjonalizacji czasu rozmowy wskutek jej zaplanowania oraz osiąganie celów, to największa korzyść z tego zagadnienia. Pokazujemy tutaj uczestnikom, na czym polega kontrola przebiegu rozmowy, zwłaszcza z klientami, w których interesie nie leżą poruszane w rozmowie kwestie.

Segmentacja i zarządzanie kontaktami w CRM. W jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria segmentować kontakty i od czego zacząć? Jak umiejętnie stosować i ustalać priorytety?

Moduł w którym podpowiemy, jakimi kryteriami, powinniśmy kierować się przy właściwym planowaniu pracy z kontaktami i jak planować, organizować i koordynować działania handlowe, tak aby optymalizować swoją pracą i osiągać najwyższe wzrosty sprzedaży.

Budowanie i zarządzanie relacjami B2B przez telefon.

Jak wykorzystać siłę systematyczności w pracy przez telefon? Jak jest różnica pomiędzy potrzebami a korzyściami klientów? W jaki sposób pokazać przez słuchawkę nasze zaangażowanie? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy w tej części szkolenia.

W jaki sposób konstruować indywidualne sprzedażowe maile do Klientów?

Dowiesz się w jaki sposób konstruować socjotechniczne maile sprzedażowe po rozmowie z Klientem oraz czego szczególnie unikać w komunikacji mailowej. Pokażemy proste sposoby, na to jak wyróżnić się na tle innych firm. Podczas zajęć, dostosujemy Twoją komunikację email do produktu lub usługi, które sprzedajesz i Twojego odbiorcy.

Aplikację, narzędzia i automatyzacja w pracy handlowca.

Przegląd ciekawych narzędzi i aplikacji, które wspierają i optymalizują prace handlowca. Jak wykorzystać potencjał naszego smartfona? W jaki sposób skonstruować szablony i proste reguły optymalizujące komunikację e-mail? To tylko niektóre elementy, które omówimy w tej części zajęć.

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści

W korzystniejszy sposób, zorganizujesz i zaplanujesz swoją pracę z kontaktami.
Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyniesz na swoją efektywność.
Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów.
Poznasz fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon.
Rozwiniesz swoje umiejętności budowania relacji z Klientem.
Poznasz aplikacje i narzędzia, które usprawnią Twoją pracę.

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Firma Witalni przeprowadziła dwudniowe szkolenie wprowadzające i repetytoryjne dla współpracowników Działu Sprzedaży Bezpośredniej Grupy RMF pt. „Mistrz Sprzedaży”. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym jak i technicznym szkolenia. (…). Po pierwszym doświadczeniu szkoleniowym podjęliśmy decyzję o kontynuacji współpracy.
Piotr Szymczak
Menedżer ds. Zarządzania Relacjami Biznesowymi
Grupa RMF FM
Pragniemy podkreślić profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie do naszych indywidualnych potrzeb. Poziom merytoryczny, jak i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych naszych pracowników. (…) prowadzący zajęcia wykazał się doświadczeniem, profesjonalizmem i skutecznością w przekazywaniu wiedzy, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę szkoleń. W związku z tym możemy rekomendować usługi firmy Witalni-Szkolenia tym, którym zależy na rzetelnie prowadzonych i interesujących szkoleniach.
Firma ZAKMED

Zobacz pozostałe
opinie w naszych
Referencjach

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Aleksandra Mielczarek
Opiekun szkolenia