(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Sprzedaż przez telefon czyli jak najlepiej wykorzystać telefon i email w kontaktach handlowych.

Szkolenie sprzedaż przez telefon to wybrane i najlepsze praktyki na rynku B2B.

Telefon w rękach sprawnego handlowca to narzędzie, dzięki któremu ma szanse umówić spotkanie z klientem, zainteresować go produktem lub usługą oraz zbudować kluczowe dla długotrwałych relacji zaufanie. Z drugiej strony, może być przyczyną stresu i generować trudne sytuacje. Jak właściwie z niego korzystać? Jak wykorzystać telefoniczne rozmowy na rynku b2b, aby zwiększyć szanse na sprzedaż? W jaki sposób planować proces obsługi klientów oraz kiedy szczególnie się angażować?

Proces sprzedaży produktów i usług w segmencie B2B, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu i telefonu, to forma pracy coraz częściej spotykana, a w niektórych branżach zastępująca tradycyjne wizyty handlowe. Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

Jeżeli szukasz szkolenia z zakresu sprzedaży przez telefon

… ponieważ chciałbyś zwiększyć swoje umiejętności i prowadzić rozmowy handlowe w oparciu o socjotechniczne scenariusze wywierania wpływu.

…ponieważ kontaktujesz się z klientem przez telefon i email i szukasz szkolenia, które pozwoli wypracować najlepsze standardy sprzedaży przez telefon na rynku B2B.

…ponieważ chciałbyś sprawniej zarządzać relacjami z klientami, priorytetami i optymalizować swój czas pracy.

Zapraszamy na warsztaty i praktyczne szkolenie sprzedaż przez telefon dla rynku B2B!

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy szkolenia

Jak przebiega proces komunikacji i po której stronie leży odpowiedzialność za zrozumienie, porozumienie lub jego brak?

Moduł szkolenia sprzedaż przez telefon poprzedzony ćwiczeniem w trzyosobowych grupach, w których uczestnicy przyjmują różne role – nadawcy, odbiorcy i faktycznie uświadamiają sobie swoje potencjały w zakresie umiejętności komunikacyjnych.

Zakłócenia psychologiczne, semantyczne i fizyczne w procesie komunikacji – Jak je niwelować, aby mieć gwarancję porozumienia z rozmówcą?

W tym miejscu uczestnicy dowiadują się jak radzić sobie z różnego typu zakłóceniami pochodzącymi ze swojej strony oraz powodowanymi przez rozmówców.

Telefon – jako narzędzie komunikacji – niestety często jednostronnej.

Moduł, w którym wyjaśnia się przy pomocy ćwiczeń, jak łatwo zniekształca się komunikaty w rozmowach telefonicznych i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień z klientem.

Rozmowy PRZYCHODZĄCE – Jak kreować dobre pierwsze wrażenie przez telefon?

Moduł poświęcony profesjonalizmowi w rozmowach telefonicznych od tego jak podjąć rozmowę, poprzez jej przebieg po działania po rozmowie. Nacisk kładzie się m.in. na wypracowanie nawyku tzw. pozytywnego języka (zamiast „nie ma” – korzystniej jest powiedzieć „będzie za dwa dni”). Ważnym elementem jest tutaj organizacja stanowiska pracy, dostęp do informacji., porządek w plikach komputerowych, dokumentacji, etc.

Rozmowy WYCHODZĄCE – Jak planować i osiągać cele w inicjowanych przez nas rozmowach telefonicznych?

Umiejętność m.in. racjonalizacji czasu rozmowy wskutek jej zaplanowania oraz osiąganie celów, to największa korzyść z tego zagadnienia. Pokazujemy tutaj uczestnikom, na czym polega kontrola przebiegu rozmowy, zwłaszcza z klientami, w których interesie nie leżą poruszane w rozmowie kwestie.

Segmentacja i zarządzanie kontaktami w CRM. W jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria segmentować kontakty i od czego zacząć? Jak umiejętnie stosować i ustalać priorytety?

Moduł w którym podpowiemy, jakimi kryteriami, powinniśmy kierować się przy właściwym planowaniu pracy z kontaktami i jak planować, organizować i koordynować działania handlowe, tak aby optymalizować swoją pracą i osiągać najwyższe wzrosty sprzedaży.

Budowanie i zarządzanie relacjami B2B przez telefon.

Jak wykorzystać siłę systematyczności w pracy przez telefon? Jak jest różnica pomiędzy potrzebami a korzyściami klientów? W jaki sposób pokazać przez słuchawkę nasze zaangażowanie? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy w tej części szkolenia.

W jaki sposób konstruować indywidualne sprzedażowe maile do Klientów?

Dowiesz się w jaki sposób konstruować socjotechniczne maile sprzedażowe po rozmowie z Klientem oraz czego szczególnie unikać w komunikacji mailowej. Pokażemy proste sposoby, na to jak wyróżnić się na tle innych firm. Podczas zajęć, dostosujemy Twoją komunikację email do produktu lub usługi, które sprzedajesz i Twojego odbiorcy.

Aplikację, narzędzia i automatyzacja w pracy handlowca.

Przegląd ciekawych narzędzi i aplikacji, które wspierają i optymalizują prace handlowca. Jak wykorzystać potencjał naszego smartfona? W jaki sposób skonstruować szablony i proste reguły optymalizujące komunikację e-mail? To tylko niektóre elementy, które omówimy w tej części zajęć.

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści udziału w szkoleniu

W korzystniejszy sposób, zorganizujesz i zaplanujesz swoją pracę z kontaktami.
Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyniesz na swoją efektywność.
Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów.
Poznasz fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon.
Rozwiniesz swoje umiejętności budowania relacji z Klientem.
Poznasz aplikacje i narzędzia, które usprawnią Twoją pracę.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA SPRZEDAŻOWEGO?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 1-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Wartość inwestycji w szkolenie handlowe online:

790 PLN
z VAT

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Firma Witalni przeprowadziła dwudniowe szkolenie wprowadzające i repetytoryjne dla współpracowników Działu Sprzedaży Bezpośredniej Grupy RMF pt. „Mistrz Sprzedaży”. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym jak i technicznym szkolenia. (…). Po pierwszym doświadczeniu szkoleniowym podjęliśmy decyzję o kontynuacji współpracy.
Piotr Szymczak
Menedżer ds. Zarządzania Relacjami Biznesowymi
Grupa RMF FM
Pragniemy podkreślić profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie do naszych indywidualnych potrzeb. Poziom merytoryczny, jak i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych naszych pracowników. (…) prowadzący zajęcia wykazał się doświadczeniem, profesjonalizmem i skutecznością w przekazywaniu wiedzy, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę szkoleń. W związku z tym możemy rekomendować usługi firmy Witalni-Szkolenia tym, którym zależy na rzetelnie prowadzonych i interesujących szkoleniach.
Firma ZAKMED

Zobacz pozostałe
opinie w naszych
Referencjach

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia