(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym czyli jak rozwijać i kierować skutecznym zespołem handlowym B2B?

PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA SZEFÓW SPRZEDAŻY, DYREKTORÓW HANDLOWYCH, WŁAŚCICIELI FIRM I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SPRZEDAŻĄ.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym to szkolenie, którego celem jest wzmocnienie osób odpowiedzialnych za budowanie i rozwój zespołów sprzedażowych B2B. Zarządzanie zespołem handlowym wymaga odpowiedniego stawiania celów, planowania, monitorowania działań, komunikowania się i motywowania poszczególnych członków. To również zarządzanie relacjami i procesami w grupie, kontrolowanie i raportowanie, a także szereg innych działań, które menedżer sprzedaży podejmuje aby wpływać na wyniki i obroty zespołu. Niniejszy program szkolenia z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym, wspiera najważniejsze obszary w zakresie codziennej pracy z handlowcami.

Uczestnicy dowiedzą się m,in.: jak motywować poszczególnych handlowców, tak aby zespół był nastawiony na sukces i realizacje celów sprzedażowych; w jaki sposób kreować wizerunek szefa sprzedaży; jaki przyjąć styl zarządzania zespołem; jak planować działania handlowe na platformach wartości klientów, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole handlowym.

Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania zespołem sprzedażowym...

… ponieważ zależy Ci na budowaniu autorytetu jako szefa sprzedaży

… ponieważ czujesz, że w Twojej firmie potrzebny jest skuteczny system pracy z handlowcami

… ponieważ masz wrażenie, że komunikacji z niektórymi handlowcami jest trudna

… ponieważ chciałbyś wypracować własny styl zarządzania zespołem handlowców

… ponieważ potrzebujesz zwiększyć efektywność swoje zespołu handlowego

… ponieważ chciałbyś wyznaczać realne cele strategiczne dla Twojego zespołu

… ponieważ chciałbyś dokonać analizy efektywności dotychczasowych działań w zespole

… ponieważ chcesz zwiększyć zaangażowanie handlowców i nauczyć ich jak radzić sobie z emocjami w budowaniu partnerskiej relacji z klientami

Zapraszamy na szkolenie "Zarządzanie Zespołem Sprzedaży"!

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy poruszane na warsztatach:

Jak zbudować autorytet u handlowców?

Uczestnicy treningu dowiedzą się, w jaki sposób stać się wzorem dla innych oraz jak kreować autorytet szefa. Zostaną zapoznani z werbalnymi i niewerbalnymi technikami wywierania wpływu. Nauczą się budować relacje z współpracownikami.

Jak zbudować profesjonalny zespół handlowy?

W tym module szkolenia szczegółowo omawiamy fundamentalne czynniki, które determinują, budowanie zespołu handlowego. Omówimy elementy rekrutacji handlowców oraz procesu wdrażania nowego handlowca do pracy w firmie.

Jak stawiać cele na Platformach Klientów?

W tej części szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe zasady stworzenia Platformy Klientów i zarządzania handlowcami z wykorzystaniem stawiania celów w oparciu działania na poszczególnych Platformach. Przedstawimy zasadę „inercji czasowej” i jej wpływ na osiągane wyniki. Omówimy konieczność i zasady „budowania muru obronnego” wokół grupy kluczowych klientów.

Jak wprowadzić partnerski styl sprzedaży do codziennej praktyki handlowców?

Na tym etapie uczestnicy zostają uświadomieni o konieczności stosowania partnerskich relacji z klientami przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie sprzedaży oraz o korzyściach wynikających z umiejętnego zarządzania emocjami klienta i własnymi. Pokażemy korzyści wynikające ze stosowania zasad etycznych w relacjach z klientami.

Jakie są zasady sprzedaży przez pozytywne emocje?

Przedstawimy zwartą koncepcję sprzedaży przez pozytywne emocje. Pokażemy jak prawidłowo prowadzić rozmowę handlową zgodnie z zasadą R.p-P.o. oraz teorią „góry lodowej”. Zapoznamy z zasadami zadawania pytań i empatycznego słuchania, które są podstawą do budowania partnerskiej relacji i dobrego rozpoznania potrzeb i korzyści racjonalnych i emocjonalnych klienta

Jak komunikować się ze swoimi handlowcami?

Ten punkt szkolenia nakierowany jest na skuteczną komunikację interpersonalną pozwalającą skutecznie zarządzać zespołem handlowym. Zapoznamy z technikami stawiania celów metodą s.m.a.r.t., przekazywaniem informacji zwrotnej metodą „feedback”, dawania konstruktywnej krytyki metodą „f.u.k.o.” oraz udzielaniem profesjonalnej pochwały. Dostarczymy wiedzy jak stosować empatię i postawę asertywną z wykorzystaniem zasad „analizy transakcyjnej”. Moduł zrealizowany w formie warsztatowej.

Jak rozwijać handlowców?

Dobry menedżer działu sprzedaży pamięta o rozwijaniu handlowców dlatego przekażemy wiedzę z zakresu podnoszenia kompetencji handlowców. Omówimy zasady wspólnych wizyt w terenie, stworzenia systemu oceny handlowców, tworzenia planów rozwojowych. Stworzymy profil kompetencyjny idealnego handlowca. Przekażemy wskazówki jak szkolić handlowców siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przeprowadzimy Badanie Motywacji jako prezentację świetnego narzędzia do poznania struktury 8 motywatorów Twoich handlowców, doradzimy jak to narzędzie wykorzystać w Twojej firmie.

Poznaj wszystkie tematy

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu z zadawania pytań?

Poznasz przykłady z pracy z handlowcami, pochodzące z polskich przedsiębiorstw i naszej rzeczywistości gospodarczej.
Wyposażymy Cię w zasady z zakresu efektywnej komunikacji, co pomoże Ci usprawnić pracę zespołu handlowego w zakresie realizacji celów i zadań.
Umiejętność pracy na Platformie Handlowej wydatnie zwiększa efektywność pracy handlowców oraz zabezpiecza klientów kluczowych przed odejściem do konkurencji.
Szkolenie wzbogaci Twoją wiedzę z zakresu technik wywierania wpływu, co pomoże Ci budować autorytet skutecznego i odpowiedzialnego szefa zespołu handlowego.
Warsztat szkoleniowy umożliwi Ci wypracowanie własnego systemu motywowania i rozwijania handlowców – w oparciu o sprawdzone wzorce i narzędzia.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE WARSZTATÓW HANDLOWYCH?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

1290 PLN
z VAT
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1490 PLN
z VAT
Rabat 100 pln
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1590 PLN
z VAT
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

Poznaj kilka klasycznych i nowoczesnych technik sprzedaży – łącznie aż 9 technik sprzedaży, które musisz poznać! Przeczytaj artykuł.

techniki sprzedaży

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Jak napisać ofertę handlową? – Przeczytaj artykuł

Jak napisać ofertę handlową?

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia