(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Społeczny Inspektor Pracy Szkolenie z zakresu uprawnień, obowiązków i zadań Społecznego Inspektora Pracy.

Praktyczne szkolenie dotyczącego tego jak funkcjonuje Społeczy Inspektor Pracy.

Społeczny inspektor pracy wybierany jest na kadencję wynoszącą 4 lata. Musi być członkiem związku zawodowego, przy czym w zakładzie pracy nie może zajmować stanowiska kierowniczego. Jeżeli zakładowe organizacje postanowią inaczej, to pracownik na tym stanowisku nie musi być członkiem związku zawodowego. Rolą społecznego inspektora pracy jest zapewnienie w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków. Ponadto zajmuje się także ochroną uprawnień pracowniczych. Społeczny inspektor reprezentuje interesy wszystkich pracowników. Jego zadaniem jest zapewnienie związkom zawodowym odpowiednich warunków do przeprowadzania kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów z prawa pracy.

 

Społeczny inspektor pracy musi posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą społecznej inspekcji pracy, musi znać również przepisy BHP. Osobą na tym stanowisku może zostać pracownik, który posiada przynajmniej 5 letni staż pracy w branży do której należy zakład pracy w którym pełni obowiązki zawodowe. Ponadto musi posiadać przynajmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie. Inspektorów pracy wybierają pracownicy zakładu w wyborach organizowanych przez organizacje związkowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 roku Dz. U. nr 35 poz. 163 ze zm.


To tylko podstawowe zasady funkcjonowania Społecznego Inspektora Pracy. Zapraszamy do organizacji lub udziału w szkoleniu otwartym, dotyczącym najnowszych przepisów związanych z funkcjonowaniem Społecznego Inspektora Pracy oraz związków zawodowych.

Jeżeli szukasz szkolenia w zakresie Społecznego Inspektora Pracy...

….ponieważ chciałbyś poznać zasady wyboru, uprawnienia SIP-owców oraz rolę związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców

…ponieważ chciałbyś wiedzieć w jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy

…ponieważ chciałbyś wiedzieć na jakich zasadach SIP może współpracować z Państwową Inspekcją Pracy

Zapraszamy na praktyczne szkolenie Społeczny Inspektor Pracy

Szkolenie Prowadzi:

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Tematy poruszane podczas szkolenia Społeczny Inspektor Pracy:

1. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)

 • ustawowy cel działania SIP
 • struktura organizacyjna SIP w zakładzie pracy

2. Zadania SIP

 • uprawnienia SIP-owców
 • zasady wyboru
 • rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców
 • odwołanie SIP-owca z jego funkcji
 • szczególna ochrona stosunku pracy SIP-owca

3. Wykonanie funkcji SIP

4. W jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy?

5. Czas pracy i wynagrodzenie SIP –owców

6. Na jakich zasadach SIP może współpracować z Państwową Inspekcją Pracy?

7. Jakie są sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?

8. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP:

 • uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 • współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy

9. Działania, które może podejmować związek zawodowy w indywidualnych sprawach pracowniczych:

 • konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników
 • udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej
 • uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja z tego uprawnienia

10. Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych:

 • zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych
 • porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakładu pracy

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Poznaj wszystkie tematy

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu w zakresie Społecznego Inspektora Pracy

Dowiesz się jakie są Zadania SIP
Poznasz przepisy związane z czasem pracy i wynagrodzeniem SIP –owców
Dowiesz się na jakich zasadach SIP może współpracować z Państwową Inspekcją Pracy

Co otrzymasz wybierając szkolenie SIP?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Po ukończonym kursie trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Wartość inwestycji w przypadku szkolenia otwartego

970 PLN
z VAT

Indywidualne warunki finansowe przy zgłoszeniu min. 4 osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

„SZKOLENIA Z KADR I PŁAC” – Poznaj inne szkolenia w kategorii kadry i płace

Szkolenia kadry i płace

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia