Zarządzanie zespołem czyli jak być kapitanem własnego okrętu?

Wybierz termin szkolenia:

Szkolenie zarządzanie zespołem, czyli:
budowanie zespołu, komunikacja i współpraca w zespole

Celem szkolenia z zarządzania zespołem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do budowania, kierowania i organizacji efektywnego zespołu. Aby zarządzanie zespołem było skuteczne, lider grupy może rozwijać i stosować szereg umiejętności kierowniczych takich jak: umiejętność precyzyjnego formułowania celu; komunikowania się; motywowania pracowników; delegowania zadań; zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

W trakcie szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zależności panujących wewnątrz zespołu, by następnie zastanowić się jak w nim sprawnie współpracować. Dodatkowo, trener bazując na cyklu życia zespołu przeprowadzi uczestników szkolenia przez cały proces powstawania, kształtowania się i budowania zespołu, wskazując jak postawa menedżera na każdym z etapów wpływa na efektywność pracy członków zespołu.

Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania zespołem...

…ponieważ obserwujesz spadek wyników pracy i zaangażowania pracowników.

…ponieważ w Twoim zespole brakuje poczucia pracy zespołowej, występują nierozwiązane konflikty pomiędzy członkami zespołu.

…ponieważ chciałbyś zmienić swoje podejście do zarządzania zespołem i kształtować właściwe normy zespołowe.

…ponieważ zależy Ci żeby zespół był maksymalnie efektywny i miał właściwą strukturę.

…ponieważ chciałbyś nauczyć się rozpoznawać i wykorzystywać potencjał pracowników.

…ponieważ chciałbyś lepiej radzić sobie w sytuacjach, kiedy pracownicy narzekają lub gaśnie im zapał do pracy.

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Szkolenie Prowadzi:

Małgorzata Henke

TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO, AKREDYTOWANY COACH, MBA, DORADCA METODY MTQ48

Szkolenie Prowadzi:

Piotr Tytoń

COACH ACC ICF, DYPLOMOWANY TRENER BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Małgorzata Henke

TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO, AKREDYTOWANY COACH, MBA, DORADCA METODY MTQ48

Piotr Tytoń

COACH ACC ICF, DYPLOMOWANY TRENER BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy szkolenia

Ja, grupa i zespół – kryteria i warunki efektywności zespołu

W tym module zastanowimy się nad tym, czym jest zespół i w jaki sposób różni się od grupy. Dowiesz się, jakie kryteria wpływają na efektywność zespołu. Poznasz czynniki sprzyjające budowaniu zespołu oraz sposoby zwiększające jego skuteczność. Przyjrzymy się kolejnym fazom życia zespołu.

Planowanie pracy własnej i zespołu, czyli nie ma delegowania bez planowania

Planowanie to element często zaniedbywany, a to planowanie umożliwia dobrą organizację pracy i delegowanie zadań. Podstawą planowania jest nadawanie priorytetów. Nauczysz się jak wyznaczać cele i określać priorytety, aby odejść od tyranii mikrozarządzania. Dowiesz się, jakich błędów nie popełniać przy delegowaniu – nie wystarczy samo określenie celu. Zastanowimy się też nad tym, jak komunikować wizję, cele i priorytety. Jeśli coś Cię powstrzymuje od delegowania, będzie okazja, aby przyjrzeć się swoim przekonaniom na ten temat.

Zarządzanie zespołem przez motywowanie, czyli jak być nie tylko kierownikiem ale i liderem

Rozwiejemy mity i postaramy się dotrzeć do prawdy, czyli przyjrzymy się rezultatom badań nad motywacją. Zrozumienie ludzkiej natury jest podstawą skutecznej motywacji, dlatego przyjrzysz się różnym typom osobowości, nauczysz się je odróżniać i dopasowywać do nich praktyki motywacyjne i komunikację. Dowiesz się też, jakiego rodzaju kultura organizacyjna działa motywująco i jak ją tworzyć. Podstawą będą badania Richarda M. Ryan’a i Edwarda L. Deci’ego.

Komunikacja w zespole – feedback, feedforward i budowanie organizacji uczącej się

Poznasz założenia konstruktywnej komunikacji w zespole i czynniki, które zwykle stoją na przeszkodzie zrozumieniu się i skutecznej komunikacji. Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sytuacji krytyki oraz w celu rozwoju i utrwalenia pozytywnych zmian. Przyjrzysz się istocie oceniania, nauczysz się odróżniać interpretacje od faktów i motywująco formułować komunikaty. Przyjrzysz się głęboko zakorzenionym schematom oceniania i lękowi przed popełnieniem błędu. Dowiesz się też, jak kształtować w zespole kulturę ciągłego uczenia się na bazie udzielania informacji zwrotnych.

Uczenie, nauczanie, oduczanie – w jakiś sposób rozwijać swój zespół?

Ten moduł szkolenia z zarządzania zespołem będzie skupiony wokół metod podnoszenia kompetencji. Zapoznasz się z takimi metodami jak GROW, burza mózgów, diagram Ishikawy. Dowiesz się, jak wykorzystać podejście coachingowe w rozwijaniu odpowiedzialności, samodzielności i zaangażowania pracowników. Poznasz też metodę 6 kapeluszy de Bono i jej praktyczne zastosowania w kontekście podejmowania zespołowych decyzji i prowadzenia efektywnych spotkań.

W jaki sposób dobierać ludzi do zespołu i dlaczego jednolity nie znaczy optymalny

Dowiesz się, czym jest heterogeniczność zespołu i w jaki sposób Twoja osobowość wpływa na dobór członków zespołu. Poznasz błędy poznawcze, jakim możesz ulec w procesie rekrutacji. Doświadczysz też tego, jak destrukcyjnie może działać jednolitość zespołu na proces podejmowania decyzji i rozwój firmy i dlaczego warto postawić na różnorodność.

Poznaj wszystkie tematy

Dlaczego warto zamówić / wziąć udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem"?

Na szkoleniu z zarządzania zespołem uzyskasz szczegółową wiedzę, na temat faz tworzenia zespołu, cech skutecznej kadry oraz będziesz rozpoznawać typy zachowania występujące w grupie.
Umiejętności związanym ze sprawnym kierowaniem zespołem, w znacznym stopniu pomogą Ci wpływać na motywację poszczególnych osób w zespole, mobilizować ich do osiągania ponadprzeciętnych wyników, a w rezultacie - będą skuteczniej realizować założone cele.
Dowiesz się, jak skutecznie motywować podwładnych: w jaki sposób precyzować swoje oczekiwania, jaki udzielać informacji zwrotnej oraz jak doceniać i nagradzać. Uzyskasz również informacje o najważniejszych czynnikach demotywujących.
Będziesz bardziej świadomy znaczenia struktury zespołu pod kątem cech osobowościowych członków zespołu. Dodatkowo, będziesz mógł sam zdiagnozować najchętniej przyjmowaną rolę w zespole.
W oparciu o wiedzę dotyczącą ról zespołowych, jako lider nauczysz się odpowiedzialnie dobierać zadania dla odpowiednich członków zespołu.
Dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać i wykorzystywać potencjał podwładnych, a także dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych, oraz jak stworzyć doskonale współpracujący zespół.

Czy wiesz że…

Brak kluczowych umiejętności menedżerskich może ograniczyć rozwój i wydajność zespołu? W bardzo wielu przypadkach spadek wyników pracy i zaangażowania pracowników spowodowany jest niejasnymi zadaniami, brakiem poczucia pracy zespołowej, niewłaściwą komunikacją, złą atmosferą i nierozwiązanymi konfliktami w grupie. Równie negatywny wpływ może mieć koncentrowanie się szefa zespołu wyłącznie na rozliczaniu bez okazywania zainteresowania relacjami.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W WARSZTAT MENEDŻERSKI?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 2-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Wartość inwestycji

1290 PLN
netto

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Sprawdź najbliższe terminy szkolenia

Najbliższa edycja kursu już w dniach 26–27.10.2021, Szkolenie online

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

26–27 .10.21

Szkolenie online

Robert Buszta

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Szkolenie online

najbliższe szkolenie:

26–27 .10.2021
Platforma Zoom
2 dni, szkolenie realizowane w godz. 09:00 - 15:00.
Sprawdź w Google Maps

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW O WITALNYCH SZKOLENIACH ONLINE

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było bardzo ciekawe i przydatne. Pani trenerka przekazywała informacje w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Czy szkolenie zaskoczyło ? (...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie było bardzo ciekawe i przydatne. Pani trenerka przekazywała informacje w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Czy szkolenie zaskoczyło ? Oj tak, pozytywnie. Otworzyło oczy na wiele zagadnień, z którymi spotykamy się na co dzień w pracy i teraz wiemy jak wdrożyć rozwiązania zapewniające nam komfort.

Renata P.

Opinia po szkoleniu online: Ciekawe ugruntowanie rzeczy, o których człowiek wie, ale nie stosuje się do nich lub robi to błędnie. Więc warto.

Opinia po szkoleniu online: Ciekawe ugruntowanie rzeczy, o których człowiek wie, ale nie stosuje się do nich lub robi to błędnie. Więc warto.

Zbigniew Forjasz
Specjalista ds. marketingu | Endress+Hauser Polska sp. z o.o

Opinia po szkoleniu online: szkolenie ciekawe, dostosowane do grupy. Elastyczne podejście prowadzącego. Warte polecenia.

Opinia po szkoleniu online: szkolenie ciekawe, dostosowane do grupy. Elastyczne podejście prowadzącego. Warte polecenia.

Paulina K.

Opinia po szkoleniu online: Bardzo dziękuję za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. W ciągu dwudniowej sesji zajrzałem wgłąb siebie i odkryłem obszary słabsze wymagają(...)

Opinia po szkoleniu online: Bardzo dziękuję za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. W ciągu dwudniowej sesji zajrzałem wgłąb siebie i odkryłem obszary słabsze wymagające dalszej pracy nad nimi oraz mocne, które warto dalej rozwijac. Polecam szkolenie z tego zakresu wszystkim, którzy w swoim życiu zawodowym ale i też prywatnym występują publicznie.

Bartłomiej B.

Opinia po szkoleniu online: Bardzo dobre szkolenie, znacznie lepsze niż można by było się spodziewać :) Jedyny minus to zbyt szybko biegnący czas w związku (...)

Opinia po szkoleniu online: Bardzo dobre szkolenie, znacznie lepsze niż można by było się spodziewać :) Jedyny minus to zbyt szybko biegnący czas w związku z czym nie można było rozwinąć każdego tematu w pełnej okazałości. Będę polecał :)

Łukasz Wołoszyn
PM / IM | Endress+Hauser Polska sp. z o.o

Opinia po szkoleniu online: SZKOLENIE W MOJEJ OPINII ZADOWALAJĄCE MYŚLĘ ŻE WIELE Z NIEGO MOŻNA PRZEŁOŻYĆ NA CO DZIEŃ.

Opinia po szkoleniu online: SZKOLENIE W MOJEJ OPINII ZADOWALAJĄCE MYŚLĘ ŻE WIELE Z NIEGO MOŻNA PRZEŁOŻYĆ NA CO DZIEŃ.

Krzysztof K.

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone w bardzo przyjemnej formie takie relacyjne. Trenerka mocni włączała uczestników szkolenia w dyskusje, nie prowadziła "suchego" wykładu. (...)

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone w bardzo przyjemnej formie takie relacyjne. Trenerka mocni włączała uczestników szkolenia w dyskusje, nie prowadziła "suchego" wykładu. Zdecydowanie polecam szkolenie wszystkim osobom, które pracują na większych czy mniejszych projektach.

Anita S.
Asystentka serwisu |

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone w przyjaznej atmosferze. Merytoryczne, mogę materiały wykorzystać w realnym życiu.

Opinia po szkoleniu online: Szkolenie prowadzone w przyjaznej atmosferze. Merytoryczne, mogę materiały wykorzystać w realnym życiu.

Leszek K.

Opinie Google o firmie WITALNI

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przeciągając myszką logotypy w prawo lub lewo.

Zobacz zdjęcia z ubiegłych edycji szkolenia Zarządzanie Zespołem

Chciałbyś zrealizować szkolenie “Zarządzanie Zespołem” w Twojej firmie?
Wypełnij krótki formularz i skontaktuj się z nami.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Aleksandra Mielczarek
Opiekun szkolenia