(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Wypadki przy pracy procedura i dokumentacja (6 godz.)

Szkolenie bhp z zakresu wypadków przy pracy

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Uczestnicy będą mieli możliwość dokonania identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych, a także nabędą umiejętność sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę.

Program szkolenia

1. Wypadki przy pracy

 • a. aktualny stan prawny
 • b. definicje
 • c. pojęcie wypadku przy pracy
 • d. pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy
 • e. pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
 • f. podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
 • g. wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • h. spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy
 • i. zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie

 • a. zasady zgłaszania i rejestracji wypadków (zgłaszanie, zespół powypadkowy, wnioski i środki profilaktyczne itp.)
 • b. obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem
 • c. skład i czynności zespołu powypadkowego
 • d. uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym
 • e. środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy
 • f. badania wypadkowości w zakładzie pracy
 • g. analiza wypadków – metody, przykłady
 • h. wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • i. rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,

3. Państwowa Inspekcja Pracy a wypadek przy pracy

 • a. procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców
 • b. zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku
 • c. stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku
 • d. warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.
 • e. powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.)

4. Dyskusja i podsumowanie

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia