Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2018 szkolenie (6 godz.)

Wybierz termin szkolenia:

Kurs prawa pracy obejmujący najnowsze zmiany na 2018

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności wynikających z tematyki szkolenia, niezbędnej do codziennego i praktycznego zastosowania przepisów w zakresie zatrudnienia pracowników. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, w tym również aktów wykonawczych.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zamierzają odświeżyć zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy.

Jeśli interesuje Cię szkolenie prawo pracy...

…ponieważ chciałbyś zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie najnowszych przepisów prawa pracy

…ponieważ chciałbyś prowadzić działalność zgodnie z aktualnymi przepisami

…ponieważ zależy Ci, aby wszelka dokumentacja w firmie była prowadzona w rzetelny sposób

 

Zapraszamy na szkolenie z prawa pracy - najnowsze zmiany na 2018!

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 • możliwość kilkukrotnego zawierania umów o prace z jedna osobą
 • rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • zasada „33 i 3” – nowe zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony – jak liczyć okresy
 • przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów
 • wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie na czas określony (cudzoziemcy, prace interwencyjne, sezonowe)

2. najnowsze zmiany w kodeksie pracy 2017/2018

 • zasady wydawania świadectw pracy
 • sprostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy
 • nowe regulacje w zakresie tworzenia regulaminów: pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

3. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

 • Treść umowy zlecenia, umowy o świadczenia usług i umowy o dzieło – wymogi prawne
 • Rola PIP w kontroli umów cywilnoprawnych
 • Uprawnienia ZUS w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w świetle orzecznictwa sądowego

4. Zmiany ustalania minimalnego wynagrodzenia

 • zasady wypłacania dodatku nocnego
 • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • zasady wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom i samozatrudnionym
 • zasady ewidencjonowania godzin pracy na podstawie umowy zlecenia a na podstawie umowy o pracę
 • kogo nie dotyczy minimalne wynagrodzenie
 • uprawnienia Inspekcji Pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

5. Zasady nawiązywania stosunków pracy

 • zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę – „syndrom pierwszej dniówki roboczej”
 • dopuszczalne forma zawarcia stosunku pracy (forma pisemna a forma ustna)
 • zakres obowiązków pracownika – forma ustna czy pisemna
 • treść umowy o pracę – nowe wymagania
 • zasady równego traktowania w zatrudnieniu

6. Rozwiązanie stosunku pracy

 • porozumienie stron
 • wypowiedzenie umowy, procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
 • wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego wypowiedzenia
 • orzecznictwo sądowe

7. Czas pracy

 • wyjścia prywatne pracowników – zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych
 • ruchomy rozkład czasu pracy
 • przedłużone okresy rozliczeniowe
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

8. Urlopy wypoczynkowe

 • Zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej
 • Dopuszczalne formy rozliczania urlopu (na dni czy na godziny)
 • Zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie
 • Wymiary urlopu dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego

9. Zmiany w ochronie praw kobiet w okresie ciąży przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia

10. Planowane zmiany w prawie pracy

 • skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich prowadzenia i gromadzenia w formie elektronicznej

11. rewolucja w urlopach wypoczynkowych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2018
5 (100%) 2 votes


Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Sebastian Starnawski

PRACOWNIK PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KONTROLNEJ, WYKŁADOWCA PRAWA PRACY

Szkolenie Prowadzi:

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Sebastian Starnawski

PRACOWNIK PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KONTROLNEJ, WYKŁADOWCA PRAWA PRACY

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Wartość szkolenia z prawa pracy (6 godz. 9.00 - 15.00)

640 PLN
netto

Dodatkowy rabat 15%
przy zapisaniu 2 lub więcej osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając nasz kurs prawa pracy?

Szkolenie z prawa pracy – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Sprawdź najbliższe terminy kursu z prawa pracy

Najbliższa edycja kursu już w dniach 24–24.04.2019, Wrocław

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

24–24 .04.19

Wrocław

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

30–30 .09.19

Wrocław

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

30–30 .10.19

Warszawa

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

29–29 .11.19

Kraków

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

05–05 .12.19

Warszawa

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

11–11 .12.19

Kraków

Sebastian Starnawski

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Wrocław

najbliższe szkolenie:

24–24 .04.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

30–30 .09.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

30–30 .10.2019
Hotel ibis Styles Warszawa West ul. Poznańska 33, 05-850 Mory Sprawdź w Google Maps

Kraków

najbliższe szkolenie:

29–29 .11.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

05–05 .12.2019
Hotel ibis Styles Warszawa West ul. Poznańska 33, 05-850 Mory Sprawdź w Google Maps

Kraków

najbliższe szkolenie:

11–11 .12.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.