Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2020 szkolenie (6 godz.)

Kurs prawa pracy obejmujący najnowsze zmiany na 2020

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych na rok 2020. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2019 i ich wpływ na 2020 rok w zakresie: obowiązków RODO, zmian w ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, nowych kategorii osób chronionych przed wypowiedzeniem umów o pracę, pracowniczych programów kapitałowych oraz zmian w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zastosowania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych, sprawdzonych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zamierzają odświeżyć zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy.

Jeśli interesuje Cię szkolenie prawo pracy...

…ponieważ chciałbyś zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie najnowszych przepisów prawa pracy

…ponieważ chciałbyś prowadzić działalność zgodnie z aktualnymi przepisami

…ponieważ zależy Ci, aby wszelka dokumentacja w firmie była prowadzona w rzetelny sposób

 

Zapraszamy na szkolenie z prawa pracy - najnowsze zmiany na 2020!

Program szkolenia - Prawo Pracy 2020, czyli najnowsze wprowadzone i planowane zmiany

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę.

 • kiedy warto stosować Umowę o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • Dzieło a Zlecenie – różnice wg. ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
 • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
 • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg. PIP i orzecznictwa sądowego

2. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r.

 • zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • pytania zakazane w procesie rekrutacji
 • referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO a ZFŚS

3. Czas pracy w 2019 roku – wybrane zagadnienia

 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 • nowa ewidencja czasu pracy

4. Rozwiązanie stosunku pracy.

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • wypowiedzenie umowy
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenie, bez winy pracownika
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające
 • świadectwo pracy, referencje
 • nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę

5. Pracownicze programy kapitałowe.

 • system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych

6. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

 • rachunek bankowy
 • przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej
 • tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji

7. Zmiany w Kodeksie Pracy od 7 września 2019 r.

 • mobbing i dyskryminacja
 • wydawanie świadectw pracy

8. Zmiany w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym.

 • nowa kwota wynagrodzenia minimalnego tj. 2 600 zł
 • konsekwentne wyłączenie dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • zmiany w układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminie pracy, statutach, umowach o pracę

9. Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 R.

 • zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego
 • obowiązek wykonalności nieprawomocnego wyroku w zakresie przywrócenia do pracy lun uznania wypowiedzenia za bezskuteczne
 • konsekwencje wykonalności nieprawomocnych wyroków sądowych z zakresu prawa i finansów

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość szkolenia z prawa pracy (6 godz. 9.00 - 15.00)

640 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając nasz kurs prawa pracy?

Szkolenie z prawa pracy – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia