(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2022 szkolenie (6 godz.)

Kurs prawa pracy obejmujący najnowsze zmiany na 2022

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych na rok 2022. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2022 w zakresie: obowiązków RODO, zmian w ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, nowych kategorii osób chronionych przed wypowiedzeniem umów o pracę, pracowniczych programów kapitałowych oraz zmian w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zastosowania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych, sprawdzonych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zamierzają odświeżyć zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy.

Jeśli interesuje Cię szkolenie prawo pracy...

…ponieważ chciałbyś zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie najnowszych przepisów prawa pracy

…ponieważ chciałbyś prowadzić działalność zgodnie z aktualnymi przepisami

…ponieważ zależy Ci, aby wszelka dokumentacja w firmie była prowadzona w rzetelny sposób

 

Zapraszamy na szkolenie z prawa pracy - najnowsze zmiany na 2022!

Program szkolenia - Prawo Pracy 2022, czyli najnowsze wprowadzone i planowane zmiany dla pracodawców.

1. Dyrektywa work-life-balance: obowiązywanie od 02.08.2022 r.

 • Zmiany przepisów o rodzicielstwie w 2022r. realizująca dyrektywę UE 2019/1158.
 • Dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia (9 tygodni urlopu dla ojców dziecka).
 • Urlop opiekuńczy.
 • Nowe pojęcie „siła wyższa”.
 • Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia – nowe uprawnienie pracownicze i nowa forma ochrony pracowników.
 • Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy.
 • Wnioki o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektroniczej.

2. Nowe zapisy w Kodeksie Pracy.

 • Zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji.
 • Nowy wymiar umów na okres próbny.
 • Konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia.
 • Zniesienie powszechności zakazu konkurencji.
 • Zmiany w treści umów o pracę.
 • Rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy.
 • Płatne szkolenia pracownika w zakresie pracy do której został zatrudniony.
 • Kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy i płacy w art. 94 KP.
 • Projektowane karanie pracodawców za niewypełnienie nowych obowiązków – nowe kary z art. 281 KP.

3. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – duże zmiany dla pracodawcy.

 • Kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców.
 • Wyrywkowa kontrola lub możliwość zbadania wszystkich pracowników.
 • Dokumentowanie kontroli trzeźwości.
 • Warunki wezwania policji lub innych organów do przeprowadzenia kontroli.
 • Kontrola na obecność innych środkó∑ odurzających w organizmie pracownika.

4. Inne planowane zmiany.

 • Nowe możliwości w obiegu dokumentacji: e-doręczenia.
 • Obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia.
 • Zmiany w odpowiedzialności za pracę „na czarno”.
 • Umowy zlecenia – rozszerzenie katalogu obowiązkowego objęcia składkami za ubezpieczenie społeczne.

5. Nowe obowiązki pracodawców dotyczące „Sygnalistów”.

 • Obowiązek dla pracodawców.
 • Obowiązki dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.
 • Zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019r.
 • Zakres ochrony sygnalistów.
 • Wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 • Ewentualne kary za nieprawidłowości.

6. Praca zdalna.

 • Ustalanie miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę w umowie o pracę.
 • Konieczność posiadania regulaminy pracy zdalnej oraz wymagane zapisy w regulaminie.
 • Obowiązek zawierania porozumienia z pracownikami dotyczącego pracy zdalnej.
 • Ekwiwalent za korzystanie z mediów oraz ze sprzętu prywatnego.
 • Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej w zakresie zapewnienia wyposażenia.
 • Mienie powierzone.
 • Rozliczanie czasu pracy zdalnej.
 • RODO a praca zdalna.
 • Kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie efektów pracy zdalnej.
 • Warunki BHP oraz prowadzenie postępowania powypadkowego przy pracy zdalnej.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Zakaz wprowadzania pracy zdalnej dla określonych aktywności.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych indywidualnych problemów Uczestników.

Poznaj wszystkie tematy

Wartość szkolenia online z prawa pracy (6 godz. 9.00 - 15.00)

790 PLN
z VAT

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Co otrzymasz wybierając nasz kurs prawa pracy?

Szkolenie z prawa pracy – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań.
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie z prawa pracy trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 1-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia