Kompetencje Menedżerskie czyli jak być szefem, od którego nie odchodzą pracownicy?

Wybierz termin szkolenia:

Praktyczne szkolenie DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

 

Celem  szkolenia z zarządzania ludźmi jest wypracowanie wśród uczestników własnego stylu zarządzania oraz wzmocnienie i rozwój kluczowych umiejętności menedżerskich. Program to zbiór najważniejszych kompetencji, których opanowanie zapewnia sukces w zarządzaniu.

Uczestnicy dowiedzą się min.: jak motywować podwładnych; w jaki sposób kreować wiarygodny wizerunek szefa; jaki przyjąć styl zarządzania, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole. Dzięki znajomości technik wywierania wpływu będą sprawnie wyznaczać cele i mobilizować podwładnych do działania.  Skutecznie zapobiegną konfliktom w zespole i rozwiną swoje umiejętności w zakresie komunikacji.

Jeśli szukasz szkolenia menedżerskiego...

… ponieważ chciałbyś budować silny autorytet szefa

… ponieważ czujesz, że w Twojej firmie potrzebny jest skuteczny system motywacyjny

… ponieważ masz wrażenie, że komunikacja z niektórymi pracownikami jest trudna

… ponieważ masz wrażenie, że podwładni czasem Tobą manipulują

.. ponieważ obawiasz się delegowania zadań lub nie wiesz jakie zadania i kiedy delegować

… ponieważ chciałbyś wypracować własny styl zarządzania

Zapraszamy na szkolenie "Kompetencje Menedżerskie"!

Szkolenie Prowadzi:

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Szkolenie Prowadzi:

Małgorzata Wojciechowska

DORADCA, TRENER, CERTYFIKOWANY COACH ICF, TRENER KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Leszek Sergiel

TRENER BIZNESU, TRENER MOTYWACYJNY, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WITALNI.

Małgorzata Wojciechowska

DORADCA, TRENER, CERTYFIKOWANY COACH ICF, TRENER KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Tematy poruszane na szkoleniu menedżerskim

Jak zbudować autorytet u podwładnych?

Uczestnicy treningu menedżerskiego dowiedzą się, w jaki sposób stać się wzorem dla innych oraz jak kreować autorytet szefa. Zostaną zapoznani z werbalnymi i niewerbalnymi technikami wywierania wpływu. Nauczą się budować relacje z współpracownikami.

Od czego powinien zależeć uprawiany styl zarządzania?

W tym module szkolenia menedżerskiego szczegółowo omawiamy fundamentalne czynniki, które determinują, w jaki sposób zarządzamy oraz jaki wpływ ma to na podwładnych. Od właściwie przyjętego stylu zarządzania, zależy efektywność i jakość pracy podległych pracowników. Odpowiednio dobrany styl zarządzania to również skuteczne motywowanie pracowników w kierunku osiągania lepszych rezultatów.

Jak, kiedy i jakie zadania delegować?

W tej części szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe zasady w oparciu o które należy się kierować przy delegowaniu zadań i uprawnień oraz poznają korzyści wynikające ze stosowania zasad efektywnej komunikacji.

Jakie są postawy pracowników w zespole i jak wykorzystać je do rozwoju podwładnych?

Na tym etapie uczestnicy zostają uświadomieni o korzyściach wynikających z umiejętnego wykorzystania wiedzy menedżerskiej tak, aby optymalizować zespół, efektywnie nim kierować i wykorzystać tkwiący w nim potencjał.

Jaki rodzaj motywacji zastosować, aby zmodyfikować postępowanie podwładnych?

Jak zmierzyć poziom motywacji? W oparciu o jakie zasady budować system motywacyjny? Jaki rodzaj motywacji zastosować, aby zmodyfikować postępowanie podwładnych? – m.in na te pytania, uczestnicy uzyskają odpowiedź podczas tej części szkolenia. Trener za pomocą ćwiczeń i studium przypadku pokaże, jak oceniać pracę podwładnych oraz w jaki sposób komunikować im nagrody i kary.

Jak wywierać wpływ i niwelować skutki manipulacji ze strony podwładnych?

Punkt szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi, w którym skupiamy się na osobach manipulujących innymi w zespole firmy. W jaki sposób rozpoznać taką osobę? W jaki sposób skłonić ją do zmiany postępowania? Moduł zrealizowany w formie warsztatowej.

Jak oceniać pracowników?

Dobrze przeprowadzona ocena pracowników, zawsze daje korzyści obu stronom, natomiast przeprowadzona błędnie – skutkuje spadkiem zaangażowania i wpływa demotywująco na pracownika. W tym module poznajemy podstawową wiedzę związaną z oceną pracowniczą oraz uczymy się jak przeprowadzić takie rozmowy, aby zaowo-cowały one poprawą relacji szef-pracownik oraz skutko-wały wyraźnym wzrostem motywacji podwładnego.

Jak komunikować się i wywierać wpływ w zarządzaniu?

Skuteczny lider to osoba, która w odpowiedni sposób potrafi wpływać na ludzkie postawy, systemy wartości, zachowania. Zagadnienia poruszane w tej części szkole-nia, ukierunkowane są na rozwój kompetencji związanych z efektywną komunikacją, a także stosowaniem reguł i technik wywierania wpływu.

Kompetencje Menedżerskie
5 (100%) 2 votes

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści

Poznasz przykłady z pracy menedżerów, pochodzące z polskich przedsiębiorstw i naszej rzeczywistości gospodarczej.
Wyposażymy Cię w zasady z zakresu efektywnej komunikacji, co pomoże Ci usprawnić pracę zespołu w zakresie realizacji celów i zadań.
Umiejętność rozróżniania postaw podwładnych, pozwoli Ci w sposób odpowiedzialny i świadomy kierować zespołem.
Szkolenie menedżerskie wzbogaci Twoją wiedzę z zakresu technik wywierania wpływu, co pomoże Ci budować autorytet skutecznego i odpowiedzialnego szefa.
Warsztat menedżerski umożliwi Ci wypracowanie własnego systemu motywowania i oceniania podwładnych – w oparciu o sprawdzone wzorce.
Podczas szkolenia menedżerskiego, wypracujesz swój własny styl i sposób zarządzania

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE MENEDŻERSKIE?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

1490 PLN
netto
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1690 PLN
netto
Rabat 100 pln
 • Rabat 10% przy zapisaniu 2 lub więcej osób
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1790 PLN
netto
 • Rabat 10% przy zapisaniu 2 lub więcej osób
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE - SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Najbliższa edycja kursu już w dniach 27–28.02.2019, Poznań

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

27–28 .02.19

Poznań

Leszek Sergiel

Zapisuje się

05–06 .03.19

Wrocław

Leszek Sergiel

Zapisuje się

26–27 .03.19

Rzeszów

Leszek Sergiel

Zapisuje się

22–23 .05.19

Warszawa

Leszek Sergiel

Zapisuje się

04–05 .06.19

Warszawa

Leszek Sergiel

Zapisuje się

24–25 .06.19

Wrocław

Leszek Sergiel

Zapisuje się

24–25 .09.19

Kraków

Leszek Sergiel

Zapisuje się

16–17 .10.19

Lublin

Leszek Sergiel

Zapisuje się

26–27 .11.19

Wrocław

Leszek Sergiel

Zapisuje się

17–18 .12.19

Wrocław

Leszek Sergiel

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Poznań

najbliższe szkolenie:

27–28 .02.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

05–06 .03.2019
Sala konferencyjna WITALNI ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 311 Sprawdź w Google Maps

Rzeszów

najbliższe szkolenie:

26–27 .03.2019
Hotel Prezydencki **** ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

22–23 .05.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

04–05 .06.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

24–25 .06.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

Kraków

najbliższe szkolenie:

24–25 .09.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Lublin

najbliższe szkolenie:

16–17 .10.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

26–27 .11.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

17–18 .12.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

(…) miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu z zakresu „Kompetencji menedżerskich”, które odbyło się w Łodzi. Wiedza oraz sposób jej przekazywania przez trenera wzbudziły mój podziw i pełne uznanie. Trener wykazał się umiejętnością tworzenia przemiłej atmosfery, dzięki czemu szkolenie było interesujące, nie tylko ze względów nowo zdobytej wiedzy. Co ważne, zakres informacji jakich uczestnicy szkolenia oczekiwali zdobyć, ustalany był podczas prowadzonych zajęć. Uczestnicy, mimo ustalonego harmonogramu, sami określali obszar materiału jakim byli zainteresowani, prowadzący elastycznie dostosował szkolenie do potrzeb jego uczestników. (…)
Judyta Krawiec | DYREKTOR SPRZEDAŻY
PRO ELITE

(…) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń. Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach. (…)

mgr Tomasz F. Jerzak | DYREKTOR ZAKŁADU
T-G DNALOP SP. Z O.O.

(…) miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „Kompetencje Menedżerskie” prowadzone przez trenera p. Leszka Sergiela z Firmy „Witalni”. Szkolenie wyróżniało się ponad przeciętną retoryką i szczególną lekkością co spowodowało, iż przekazywany materiał przyswojony został z większą skutecznością. Brałem udział w wielu szkoleniach różnego szczebla, jednakże to pozostanie długo w mojej pamięci. Myślę , że w przyszłości skorzystam jeszcze z usług wyżej wymienionej Firmy.”
Robert Dworak | Manager ds. Sprzedaży i Rozwoju Sieci
Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa „New Men” ZPChr

Serdecznie dziękuję za przeprowadzone szkolenie „KOMPETENCJE MENADŻERSKIE”. Całe szkolenie oceniam bardzo wysoko. Przygotowanie wykładu, pokaz slajdów, do tego dużo praktycznych rad i przykładów z życia oraz humor prowadzącego uważam za pełny profesjonalizm. Chcę podkreślić, że przeprowadzony przez Pana wykład przyczyniły się do mojego rozszerzenia narzędzi w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Liczę na dalsze szkolenia z Pana udziałem.
Krzysztof Skawiński | Kierownik Produkcji
VOLZ Sp. z o.o.

POZNAJ OPINIE INNYCH UCZESTNIKÓW KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Bardzo profesjonalne szkolenie. Jestem naprawdę zaskoczony. Będę korzystał w przyszłości.

Bardzo profesjonalne szkolenie. Jestem naprawdę zaskoczony. Będę korzystał w przyszłości.

Klaudiusz Kamiński
manager | KWANG DUCK

Wysoki poziom - polecam.

Wysoki poziom - polecam.

Marcin Szymański
kierownik produkcji | Ligum Pol

Fajnie przekazana wiedza. Podawanie przykładów z życia spowodowało, że szkolenie było ciekawsze, bardziej zrozumiałe. 8 godzin minęło jak dwie.

Fajnie przekazana wiedza. Podawanie przykładów z życia spowodowało, że szkolenie było ciekawsze, bardziej zrozumiałe. 8 godzin minęło jak dwie.

Elżbieta Zubek
zastępna kierownika recepcji | Hotel Bania

Szkolenie bardzo pomocne. Wiele dotychczas niejasnych sytuacji pokazano mi jak mam rozwiązać. Przykłady i omawiane zagadnienia na długo zostaną mi w pamięci. Dodatkowo wzbudzono moją ciekawość (...)

Szkolenie bardzo pomocne. Wiele dotychczas niejasnych sytuacji pokazano mi jak mam rozwiązać. Przykłady i omawiane zagadnienia na długo zostaną mi w pamięci. Dodatkowo wzbudzono moją ciekawość w kilku aspektach i mam zamiar powiększyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Justyna Bartoszek
Kierownik Barów | Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

Szkolenie z wieloma merytorycznymi przykładami, prowadzący znał branże w której pracuje, dzięki czemu otrzymałem wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam szkolenie dla (...)

Szkolenie z wieloma merytorycznymi przykładami, prowadzący znał branże w której pracuje, dzięki czemu otrzymałem wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam szkolenie dla osób nawet mocno zaawansowanych.

Bogusław Sacha
szef sprzedaży | BEMA-RES

Bardzo dobrze spędzony czas. Duży zasób wiedzy, która można wykorzystać w mojej pracy. Szkolenie pokazało jak wiele błędów popełniałem i (...)

Bardzo dobrze spędzony czas. Duży zasób wiedzy, która można wykorzystać w mojej pracy. Szkolenie pokazało jak wiele błędów popełniałem i jak je poprawić. Jakie stosować strategie i jakich narzędzi i dokumentów należy używać. Kompetentny prowadzący.

Marcin Walczak
Kierownik prac sanitarnych | GTH Polska

Szkolenie nauczyło mnie innego spojrzenia na niektóre sprawy, moje postępowanie. Wiele tematów wydaje się oczywiste, jednak dopóki ktoś nie przedstawi ich we właściwy (...)

Szkolenie nauczyło mnie innego spojrzenia na niektóre sprawy, moje postępowanie. Wiele tematów wydaje się oczywiste, jednak dopóki ktoś nie przedstawi ich we właściwy sposób, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Uważam, że szkolenie jak najbardziej trafne do stanowiska, które aktualnie wykonuje.

Łukasz Manowski
Kierownik prac. projektowej | HML-Projekt

Duża wiedza teoretyczna poparta praktyką. Sposób prowadzenia - zarządzania pracowników, podoba mi się - trafia do mnie.

Duża wiedza teoretyczna poparta praktyką. Sposób prowadzenia - zarządzania pracowników, podoba mi się - trafia do mnie.

Tomasz Pasek
Prezes | Schaffer Ładowarki Pasek sp. z o.o.

Szkolenie "treściwe" jak na dwa dni. Bardzo dobrze dobrany zakres tematyczny. Prowadząca wykazała się bardzo profesjonalnym podejściem, dużą wiedzą i miłą aparycją.

Szkolenie "treściwe" jak na dwa dni. Bardzo dobrze dobrany zakres tematyczny. Prowadząca wykazała się bardzo profesjonalnym podejściem, dużą wiedzą i miłą aparycją.

Agnieszka Tinc
Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży | Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie. Ciekawa tematyka. Trener ma dużą wiedzę. Uzyskałem nowe informacje podczas szkolenia, choć brakowało stresujących scenek, lecz to nie istotne.

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie. Ciekawa tematyka. Trener ma dużą wiedzę. Uzyskałem nowe informacje podczas szkolenia, choć brakowało stresujących scenek, lecz to nie istotne.

Czesław Brzeziński
Kierownik | Vinderen Sp. z o.o.

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu "Kompetencje Menedżerskie" prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program (...)

W dniach 11-12 kwietnia 2017r uczestniczyłem w szkoleniu "Kompetencje Menedżerskie" prowadzone przez Pana Leszka Sergiela z firmy Witalni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone niezwykle profesjonalnie, a program szkolenia nie tylko został w całości wypełniony, ale był również na bieżąco uzupełniany o zagadnienia, które w danym momencie wymagały rozszerzenia na prośbę grupy lub wynikały z rezultatów przeprowadzonych w trakcie szkolenia ćwiczeń. Prowadzący szkolenie Pan Leszek Sergiel dysponuje zarówno niezwykle szeroką wiedzą teoretyczną w dziedzinie, której dotyczyło szkolenie, jak również okazał się być bardzo dobrze przygotowany pod względem praktycznym, co wynika z jego długoletniej współpracy z firmami działającymi w bardzo różnych branżach (...)

mgr Tomasz F. Jerzak
Dyrektor Zakładu | T-G DNALOP Sp. z o.o.

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji szkolenia dla menedżerów

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

DODATKOWE MATERIAŁY

MOTYWOWANIE BEZ PIENIĘDZY – CZY TO MOŻLIWE? Motywować bez pieniędzy się … nie da. Każde działanie to koszty. Motywować bez pieniędzy bezpośrednio wręczanych … to jest możliwe.

Przeczytaj artykuł

AUTORYTET SZEFA – JAK GO BUDOWAĆ? Skuteczny szef, to przede wszystkim skuteczny przywódca.

Przeczytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

dofinansowanie szkoleń

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.